zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP oznamuje záměr zadat veřejnou zakázku pro oblast EVVO

01.03.2005
Obecné
MŽP oznamuje záměr zadat veřejnou zakázku pro oblast EVVO
OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Značka formuláře: 50005201ZR Druh řízení: Řádné
Značka Zadavatele: 160/130/05/E Evidenční číslo VZ: 50005201
1. Základní údaje*
1.1. Předmět veřejné zakázky 1.2. Zadávací řízení 1.4. Odvětví zadavatele
Služby Užší řízení Jiné
1.5. Vztahuje se na zakázku Dohoda o vládních zakázkách(GPA)?: Ne
1.6. Limity veřejné zakázky: Nadlimitní
2.1. Veřejný zadavatel: Česká republika (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1.)
2.3. Několik zadavatelů: Ne
2.4.1. Stát: CZ 2.4.4.Právní forma: 325
2.4.2.IČ zadavatele: 00164801 2.4.5.Datum narození:
2.4.3.DIČ zadavatele:
2.4.6. Obch. firma / název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
2.4.7. Titul před jménem:
Příjmení:
Jméno:
Titul za jménem:
2.4.8. Jméno a příjmení osoby (osob) oprávněné jednat jménem zadavatele (oddělené čárkou, pokud je více osob):
Mgr. Jakub Kašpar, Ing. Karel Jech, Marcela Křížová
2.5. Sídlo / místo podnikání / bydliště zadavatele
2.5.1. Ulice: Vršovická 2.5.4. Číslo popisné: 1455
2.5.2. Obec: Praha 10 2.5.5. Číslo orientační: 65
2.5.3. Část: Vršovice 2.5.6. PSČ: 10010
2.5.7. Kód obce zadavatele(dle nuts): 500224
2.6. Kontaktní údaje
2.6.1. Titul před jménem: Mgr.
Příjmení: Kašpar
Jméno: Jakub
Titul za jménem:
2.6.2. WWW adresa zadavatele:
www.env.cz
2.6.3. E-mail zadavatele: colSpan=28>jakub_kaspar@env.cz
2.6.4. Telefon: 267122040
2.6.5. Fax: 267311496
3. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace
3.1. Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace, liší-li se od adresy zadavatele*
3.1.1. Obch. firma/název zadavatele/příjmení, jméno:
3.1.2. Ulice: 3.1.6. Číslo popisné:
3.1.3. Obec: 3.1.7. Číslo orientační:
3.1.4. Část: 3.1.8. PSČ:
3.1.5. Stát: 3.1.9. E-mail:
3.2. Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci
3.2.1. Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
3.2.2. Telefon: 3.2.3. Fax:
3.2.4. E-mail:
3.3. WWW adresa zadávací dokumentace:
3.4. Úhrada nákladů na reprodukci zadávací dokumentaci
3.4.1. Výše nákladů na reprodukci zadávací dokumentace (v Kč bez DPH): 0.00
3.4.2. Způsob platby:
4. Údaje pro podání nabídky/žádosti/návrhu
4.1. Adresa pro podání zadávací dokumentace, liší-li se od adresy zadavatele*
4.1.1. Obch. firma / název zadavatele / příjmení, jméno:
4.1.2. Ulice: 4.1.6. Číslo popisné:
4.1.3. Obec: 4.1.7. Číslo orientační:
4.1.4. Část: 4.1.8. PSČ:
4.1.5. Stát: 4.1.9. E-mail:
4.2. Osoba příjmající nabídku / žádost / návrh
4.2.1. Titul před jménem:
Příjmení:
Jméno:
Titul za jménem:
4.2.2. Telefon: 4.2.3. Fax:
4.3. Jiné upřesňující údaje:
5. Charakteristika veřejné zakázky/veřejné soutěže o návrh
5.1. Název veřejné zakázky / veřejné soutěže o návrh*:
Plnění vybraných úkolů Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR nestátními neziskovými subjekty v letech 2005-2007.
5.2. Místo plnění / realizace: Česká republika
5.3. Kód dle NUTS 0-5*: CZ0000
5.4. Stručný textový popis zakázky / návrhu:
Plnění úkolů č. 3, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 49 Akčního plánu na léta 2004-2006 Státního programu EVVO ČR. Zajištění programu Národní síť středisek a center EVVO na léta 2005-2007.
5.5. Omezení počtu zájemců / účastníků * Minimální počet: 5 Maximální počet: 10
5.6. Kritéria pro zadání veřejné zakázky *: Ekonomická výhodnost nabídky
5.7. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty
5.7.1. Výše jistoty v absolutní částce v Kč:
5.7.2. Způsob a forma poskytnutí jistoty:
5.7.3. Číslo účtu pro složení jistoty:
5.7.4. Kód banky:
5.7.5. Variabilní symbol:
5.7.6. Konstantní symbol:
5.7.7. Specifický symbol:
5.8. Varianty nabídky *
5.8.1. Přípustnost variantností nabídky(u zakázek zadávaných na základě ekonomické výhodnosti): Ne
5.9. Elektronické podání nabídky *
5.9.1. Lze učinit právní úkony elektronicky podepsané zaručeným elektronickým: podpisem? Ne
5.9.2. Popis požadavků na zabezpečení nabídky dle § 93 ods. 1 písm c):
5.10. Právo zrušit zadávací řízení *
5.10.1. Vyhrazuje si zadavatel právo zrušit zadávací řízení: Ano
5.11. Právo na další dodávky, stavební práce a služby
5.11.1. Vyhrazuje si zadavatel právo na další dodávky, stavební práce a služby: Ne
5.11.2. Popis práva na další dodávky, stavební práce a služby(vč. lhůty, ve které lze opční právo realizovat):
5.12. Evidenční číslo veřejné zakázky, na kterou tato zakázka navazuje *:
5.13. Zadávání částí veřejných zakázek *
5.13.1. Je zakázka rozdělena na části?(Jednotlivé části budou popsány v příloze č.1 tohoto formuláře): Ne
5.13.2. Počet stran řádných příloh: 5.13.3. Počet stran doprovodných příloh:
5.13.4. Nabídky mohou být předkládány: pro jednu část
5.13.5. Jde o rámcovou smlouvu?: Ne
5.14. Druh zakázky na stavební práce (pokud jde o zakázky na stavební práce):
5.15. Druh zakázky na dodávky (pokud se jedná o zaká
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři