zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O čistírně odpadních vod v Chotětově

02.03.2005
Voda
O čistírně odpadních vod v Chotětově
V nedávných dnech se v tisku objevily ne zcela objektivní informace o tom, že obec Chotětov vypouští odpadní vody do vod podzemních a tím ohrožuje zdroje pitné vody. K tomu se objevily také neúplné informace starosty a nepřesně uvedena některá sdělení úředníka vodoprávního orgánu. K tomu sděluje obec Chotětov, že na základě zpracovaných znaleckých posudků, které obdržela v nedávných dnech, jsou některé z výroků úředníka vodoprávního úřadu, jak byly citovány, a jeho další rozhodnutí o zrušení vodního toku, předmětem odvolání a dalšího řízení na odborné úrovni. V každém případě je třeba sdělit veřejnosti, že v žádném případě nehrozí žádné nebezpečí podzemním vodám, protože vyčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod Chotětov v plném rozsahu vyhovují všem požadavkům, které na ně klade zákon i předpisy EU. Jejich vypouštění a odvádění je zajištěno v souladu s platnými povoleními a předpisy. Celkově dosahuje zbytkové vypouštěné znečištění vod hluboce podlimitních hodnot, řádově asi jen 10% toho, co je ze zákona povoleno. Odborná stanoviska a zjištění znalce dokládají, že vody odváděné do Bezenského potoka a do Horek nad Jizerou by svým charakterem mohly deficitní podzemní vody v této oblasti spíše obohatit a že jim v žádném případě neškodí. Vodoprávní úřad svým rozhodnutím zakázal vypouštění takto vyčištěných odpadních vod do Bezenského potoka, čímž postavil obec do pozice, kdy buď dostane pokutu za to, že vypouští vyčištěné odpadní vody do potoka bez povolení, nebo bude muset zcela nesmyslně zastavit provoz dobře fungující čistírny odpadních vod a vypouštět nečištěné vody do Košáteckého potoka s potenciálním vodárenským využitím. Za to by ovšem byla obec také pod pokutou. Vodoprávní úřad vedený občanem Bezna pomohl také rozhodnout, nyní také nesprávně o tom, že dosavadní koryto vodního toku Bezenského potoka na území obce Horky nad Jizerou není vodním tokem ani vodní plochou, aniž si ověřil fakta a v podstatě tak zrušil bez náhrady celé vyústění Bezenského potoka do Jizery v Horkách. Kvalitu tohoto rozhodnutí si může každý ověřit na vlastní oči, toto koryto je totiž trvale pod vodou, neboť bezprostředně souvisí s Jizerou, do které je zaústěno těsně nad železným mostem bývalé vlečky do cukrovaru Brodce. Kudy nyní poteče Bezenský potok, není ale nikomu jasné. Do tohoto potoka vytékají i jiné vody z Horek, které by měly být předmětem zájmu kudy budou odtékat. Proti takto hrubě nekompetentnímu rozhodnutí podala obec odvolání k vyššímu úřadu. Více na portále veřejné správy www.mesta.obce.cz.

Ladislav Šifta, starosta Chotětova.
Zdroj: Boleslavský deník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí