zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Operační program Zemědělství nabízí možnost získat dotaci na projekty ve vodním a lesním hospodářství a rybářství

04.03.2005
Voda
Zemědělství
Les
Operační program Zemědělství nabízí možnost získat dotaci na projekty ve vodním a lesním hospodářství a rybářství
Dosavadní využití podpor v rámci Operačního programu Zemědělství lze hodnotit jednoznačně kladně.

Podle očekávání byl velký zájem hlavně o podpory, s nimiž zemědělci mají již zkušenosti z předvstupního programu SAPARD. V některých případech počet předložených projektů výrazně převyšoval možnosti programu, jako například v případě Investic do zemědělského majetku, kde u investičního záměru racionalizace a přestavba zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz žadatelé požadovali až o 175 % více peněz, než bylo k dispozici.

Je však třeba poukázat na to, že dosud nejsou naplněny některé druhy podpor, které nebyly v rámci programu SAPARD realizovány, ale které mohou výrazně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti některých produkčních odvětví a k celkovému rozvoji venkova. Jedná se zejména o investice do lesního a vodního hospodářství a rybářství, ale také i o investice na rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu. Doporučujeme proto všem zájemcům, aby se seznámili s danými možnostmi.

Například u podpory rekonstrukcí a technologií skladování ovoce a zeleniny vyčerpali žadatelé v roce 2004 necelých 40 % ze 45,7 mil. Kč, kterými tento záměr disponuje. Dále jde o obnovu potenciálu a zachování zemědělské krajiny, tedy protipovodňová opatření a odstraňování povodňových škod, ale i o podopatření podporující odbahňování, meliorace a zavlažování, kde byly využity prostředky z roku 2004 pouze z cca 20 %, to je ve výši 56,5 mil Kč. Nabízí se také opatření Lesní hospodářství. Zejména se to týká investic do lesního majetku a zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd. Zde je za rok 2004 čerpáno v průměru pouze 50 % vyčleněných finančních prostředků. Podporováno je také sdružování majitelů lesa, kde nebyl zaevidován žádný projekt. V neposlední řadě je tu také opatření na podporu rybářství. Zde je využito jen cca  25 % objemu prostředků pro rok 2004, a to v oblasti podpory zpracování ryb a investic do obnovy zařízení pro chov vodních živočichů. Naproti tomu jsme zaznamenali velký zájem v oblasti podpor činností prováděných odborníky v rybářství a propagačních opatření.

O nevyčerpané finanční prostředky ale nepřijdeme. Naopak, v roce 2005 mají žadatelé větší šanci získat podporu, protože při dalším příjmu žádostí budou k dispozici nejen nevyčerpané prostředky z roku 2004, ale celá finanční alokace pro rok 2005. To dohromady činí přibližně 2 mld. Kč. Podpora z národních i unijních zdrojů na schválené projekty je žadatelům poskytována v závislosti na konkrétním opatření ve výši do 50 % či do 100 % přijatelných výdajů.

Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách www.mze.cz v záložce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele. Dále je možné konzultovat připravené projekty na regionálních pracovištích Státního zemědělského intervenčního fondu.

Martin Severa    
tiskový mluvčí MZe
severam@mze.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí