zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Aktuální zkušenosti ze zpracování Plánů odpadového hospodářství obcí

07.03.2005
Odpady
Pozvánka na seminář Aktuální zkušenosti ze zpracování Plánů odpadového hospodářství obcí
Celostátní seminář pořádaný ve spolupráci s odborníky ze státní správy a samosprávy a inženýrských organizací a servisních firem pro odpady

17. března 2005

konferenční sál zámku Spálené Poříčí
Spálené Poříčí, náměstí Svobody

Hlavní otázky semináře:
· Jaké jsou praktické kroky k efektivnímu naplnění požadavků plánu odpadového hospodářství kraje v POH OBCE?
· Jaké konkrétní činnosti zahrnout do zadání a pracovního programu POH OBCE?
· Jak se vypořádat se vztahem zákona 100/2001 o hodnocení vlivu na životní prostředí a POH OBCE?
a dále:
· Může POH OBCE ušetřit obci peníze?
· Mohou být opatření vyplývající z POH OBCE čistým zdrojem příjmů obce?
· Je možná rychlá návratnost prostředků vložených do POH OBCE?
ODPOVĚĎ JE ANO

Přijďte o těchto a dalších otázkách diskutovat se zástupci obcí, krajů, zpracovatelů POH obcí a servisních firem pro odpady do Spáleného Poříčí
 
PROGRAM SEMINÁŘE
„Aktuální zkušenosti ze zpracování Plánů odpadového hospodářství obcí (POH obcí)“, konaného 17. března 2005 na zámku Spálené Poříčí
09.00 Presence účastníků
09.30 – 12.30 Metodické poznámky ke zpracování a projednávání POH obcí· Analýza požadavků POH krajů ve vztahu k obcím· Postup zpracování POH obceo požadavky na údaje o odpadovém hospodářství při externím zpracování dokumentace i zajištění prací vlastními silami obceo rozsah a etapizace pracío projednávání o zapracování připomínek kraje · Vztah zákona 100/2001 o hodnocení vlivu na životní prostředí a POH obce· Diskuse
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 16.00 Přínosy zpracování POH obcí – jak dostat zpět peníze vložené do POH obce· Zvýšení příjmů od EKOKOMu za obalové odpady vytěžením rezerv v evidenci odpadů· Snížení nákladů na směsné odpady a zvýšení příspěvku od EKOKOMu optimalizací rozmístění nádob na separovaný sběro územní průzkumo zónování území obce podle potenciálu produkce odpadůo volba efektivního rozmístění nádob · Snížení nákladů na rozvoj separovaného sběru alternativními technikami shromažďování odpadů· Preventivní postupy pro snížení nákladů na bioodpady ze zahrad a zeleně· Snížení nákladů na směsné komunální odpady vhodným načasováním rozvoje systému odděleného sběru bioodpadů· Diskuse
· Pracovní materiály semináře obdrží účastníci při prezenci
· Diskuse je otevřená dalším aktuálním otázkám na základě Vašich požadavků, které, prosíme, zašlete spolu s Přihláškou. Zaslání dotazů a námětů na doplnění témat programu v předstihu umožní lektorům připravit se předem a zahrnout Vaše podněty do prezentací.
· Seminář se koná v malebném prostředí zámku v podbrdském městě Spálené Poříčí, historickém městě roku 2003, nedaleko od Plzně. Detailní instrukce k dopravě na místo semináře obdrží přihlášení účastníci e-mailem, případně poštou/faxem. Další informace k semináři rádi zodpoví odborný a organizační garanti semináře (kontakt viz níže)

Odborný garant semináře: Ing. Pavel Novák, e-mail ing.pavel.novak@quick.cz, tel. 603161021, fax/tel. 371594497
Organizační garant: RNDr. Renata Eisenhammerová, e-mail renata.eisenhammerova@seznam.cz, tel. 233331328, 728119757

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí