zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přes půl miliardy pro karvinský projekt

07.03.2005
Voda
Přes půl miliardy pro karvinský projekt
Město Karviná získalo na začátku roku zhruba 17,6 miliónu eur (asi 560 mil. Kč) z Fondu soudržnosti na rozšíření systému kanalizační sítě. Je to nejvyšší částka, jakou kdy některé město v Moravskoslezském kraji obdrželo z EU na jeden samostatný projekt.

Projekt Karviná - rozšíření kanalizace začne během letošního roku a skončí do konce roku 2008. Cílem projektu, který se připravuje od roku 1993, je komplexně vyřešit odkanalizování města, v němž žije 64 tisíc obyvatel. Stávající kanalizační síť již nestačí odvádět zejména povrchovou vodu, což se projevuje špatným odtokem vody při vydatnějších srážkách například v centru města. Nová kanalizace by měla významně ovlivnit i rozvoj nových městských územních celků včetně bytové výstavby.

Nejdříve ČOV, poté kanalizace

Prvním předpokladem úspěšnosti komplexního odkanalizování města bylo dobudování moderní čistírny odpadních vod (ČOV) v roce 2001. Její parametry a kapacita umožňují zajistit vyčištění splaškových vod z území celého města. Následné vybudování kanalizační stoky by mělo jednak podchytit nové znečišťovatele (dosud nenapojené obyvatele) a dopravit znečištěnou vodu na ČOV, jednak výrazně omezit hygienické a ekologické vady na nynější kanalizaci projevující se zejména na místních vodotečích a vodních nádržích. Výstavba nové kanalizace zasáhne šest městských částí, na frekventovaných místech však bude použita technologie tzv. štítování (bezvýkopová metoda).

Celou investiční akci připravoval zprvu provozovatel a majitel sítě Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., (SmVaK). V roce 1995 se však město a SmVaK dohodly na rozdělení povinností: provozovatel a majitel sítě dokončí a uvede do provozu rozestavěnou ČOV, město připraví projekt Karviná - rozšíření kanalizace.

Zpočátku však nebylo jasné, kde a za jakých podmínek se podaří získat peníze na rozšíření kanalizačního systému. Bylo zřejmé, že rozpočet města nestačí na tak technicky a finančně rozsáhlý projekt. Počítalo se s dotacemi z národních programů, a tehdy byla na stole i varianta rozšíření kanalizace po samostatně funkčních celcích.

Intenzívní příprava projektu začala až v roce 1999, kdy se přiblížila možnost čerpat prostředky z ISPA, předvstupního fondu EU. Už v roce 2001 mělo město poprvé zpracovánu kompletní žádost. Ovšem projekt byl oponován a se zásadními připomínkami vrácen k přepracování.

"Štěstí v neštěstí"

O zásadní revizi projektu a přípravě nové žádosti rozhodlo zastupitelstvo města na přelomu let 2002 a 2003. Zadání bylo splněno za pomoci jedné belgické a jedné české firmy a Regionální rozvojové agentury východní Moravy. Nová žádost byla odeslána do Bruselu v roce 2003 společně s jinými projekty. Vstupem do EU však ČR ztratila možnost čerpat dotace z fondu ISPA. Přitom o českých projektech včetně karvinského ještě nebylo rozhodnuto... Projekty poté naštěstí dostaly registrační číslo začínající písmeny CF, což znamenalo jejich zařazení do Fondu soudržnosti (Kohezní fond). Nicméně s podmínkou, že žádosti je nutno přepracovat.

Město Karviná jako příjemce dotace muselo mj. zajistit posouzení a stanovisko orgánů státní správy k eventuálnímu vlivu projektu na chráněná území Natura 2000. Projekt akceptoval připomínky k technickému řešení (zmenšení průměrů potrubí, zapracování retenčních nádrží do systému a také plošné rozšíření projektu) a ke smluvnímu ujednání o budoucím provozovateli díla.

Vzhledem k tomu, že SmVaK byly privatizovány jako celek včetně zařízení a majetku uloženého v zemi, EU bedlivě hlídala, aby nastolený smluvní vztah neumožňoval veřejnou podporu soukromého subjektu.

Celkové vynaložené náklady na projekt Karviná - rozšíření kanalizace se očekávají ve výši 806 miliónů korun. Finanční spoluúčast z Fondu soudržnosti je 80 % uznatelných nákladů, maximálně zhruba 17,6 miliónu eur. Státní fond životního prostředí poskytne dotaci ve výši 10 % a výhodně úročenou půjčku ve výši 5 %. Město by mělo svůj podíl financovat z komerčního úvěru.

JIŘÍ STARÝ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí