zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada EU pro životní prostředí se letos poprvé sejde v Bruselu

10.03.2005
Obecné
Rada EU pro životní prostředí se letos poprvé sejde v Bruselu

Ve čtvrtek 10. března 2005 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU pro životní prostředí. Delegaci České republiky povede náměstek ministra – ředitel sekce zahraničních vazeb Tomáš Novotný.

Rada pro životní prostředí projedná řadu témat:

q      Lisabonskou strategii - tzv. Kokova zpráva v listopadu 2004 vyhodnotila plnění Lisabonské strategie po pěti letech. Evropská komise se v souladu s jejím doporučením chce v příštích letech zaměřit na podporu růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje. Vývoj musí být vyvážený, protože ekonomický rozvoj je také podmíněn stavem životního prostředí; na druhou stranu ekoinovace, úspory energií a podobná opatření nejen chrání životní prostředí, ale také přispívají k ekonomickému růstu.

q      Zhodnocení environmentální politiky za rok 2004 – vedle hodnocení minulého roku Evropská komise ve své zprávě sděluje, že se v roce 2005 zaměří především na změnu klimatu, biodiverzitu, vztah zdraví a životního prostředí, dále na podporu eko-inovací, energetické účinnosti a udržitelného využívání přírodních zdrojů.

q      Střednědobé a dlouhodobé strategie zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů – boj proti změně klimatu vyžaduje širokou účast rozvinutých i rozvojových zemí, s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám a možnostem. V rámci dlouhodobých strategií v oblasti změny klimatu je potřeba podporovat výzkum a vývoj, zavádění nových účinnějších technologií, zvyšování energetické účinnosti, opatření na snižování emisí ze sektoru dopravy (včetně letecké a námořní), postupné rozšíření evropského systému obchodování s emisemi na další skleníkové plyny (dosud se týká jen CO2).

q       Příprava na 13. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD13, New York, 11. – 22. 4 2005) - Přípravu České republiky zajišťuje pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pod vedením Ministerstva životního prostředí. Komise OSN pro udržitelný rozvoj se v létech 2004-2005 zabývá tématy voda, sanitární služby a lidská sídla.

q       Příprava na 1. zasedání smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách (2. – 6. 5 2005, Punta del Este, Uruguay) – toto zasedání bude projednávat procesní a organizační záležitosti pro provádění této důležité úmluvy. Ministři budou rovněž diskutovat o rozšíření počtu regulovaných látek.

q       Příprava na 2. zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy (25.-.27.5.2005 v Almaty, Kazachstán) – na zasedání se má diskutovat např. o  zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí, o efektivnějším nakládání a využívání informací v elektronické formě, o uplatňování principů Úmluvy v rozhodovacích procesech v oblasti životního prostředí na mezinárodní úrovni či o účasti veřejnosti při rozhodování ve strategických záležitostech.

Na Radě EU pro životní prostředí se také bude jednat o nové chemické politice REACH, o ochraně volně žijících ptáků a o problematice dovozu nelegálně vytěženého dřeva do EU.

Zástupci České republiky budou ostatní členské státy informovat  o konání 7. mezinárodní konference „Acid Rain“, která se uskuteční ve dnech 12. – 17. června 2005 v Praze. Konference má představit nové poznatky z oblasti problematiky kyselých dešťů jako součást širší problematiky znečišťování ovzduší.

Aarhuská úmluva byla sjednána 25. června 1998 a představuje mezinárodní právně závazný dokument, který je zaměřen na posílení transparentnosti v oblasti životního prostředí. Úmluva je rozčleněna do tří hlavních pilířů: zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti, aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech a zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí. Česká republika již Aarhuskou úmluvu ratifikovala. Z dalších členských států EU Aarhuskou úmluvy již ratifikovalo Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovensko či Španělsko.

Stockholmská úmluva na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy persistentních organických polutantů byla sjednána v roce 2001 a podepsalo ji 90 států včetně České republiky. Úmluva vstoupila v platnost v roce 2004. 

Další informace:

Komise OSN pro udržitelný rozvoj http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPISF42QRRP

Stockholmská úmluva o POPs - http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPKQF6Y247O

Stockholm Convention on POPs - www.pops.int

UNEP (Komise oSN) - www.unep.org

Aarhuská úmluva –

www.env.cz d986acbcde330d43c12567d300436c70?OpenDocument
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí