zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

15.03.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 16. března 2005 v 10.00 hod. v zasedací síně Úřadu vlády, Praha l, nábřeží E. Beneše 4

19. Kontrolní závěr NKÚ č. 04/36 "Finanční prostředky na programy související s ochranou před povodněmi"
č.j. 135/05 - předběžně rozesláno dne: 31.01.2005
Předkládá: ministr zemědělství
 
Bez rozpravy

29. Návrh schválení účasti Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava (VŠB-TU) na programu Implementační dohody Mezinárodní energetické agentury (MEA) v oblasti spolupráce na poli konverze paliv ve fluidním loži použité při výrobě čisté energie
č.j. 330/05 - předběžně rozesláno dne: 07.03.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
32. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava za účelem vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
č.j. 331/05 - předběžně rozesláno dne: 07.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava za účelem vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a za účelem vstupovat v I. zónách mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků
č.j. 332/05 - předběžně rozesláno dne: 07.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace
č.j. 333/05 - předběžně rozesláno dne: 07.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 sb. ze základních ochranných podmínek PR Maštale uvedených v § 34 písm. b) na žádost Města Litomyšl
č.j. 334/05 - předběžně rozesláno dne: 07.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

36. Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny v platném znění. Ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras a přírodních rezervací Voškov a Tetínské skály“ za účelem realizace projektu "ČD, DDC Optimali-zace trati Řevnice-Beroun" na žádost Sudop Brno s. s r.o.
č.j. 335/05 - předběžně rozesláno dne: 07.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci

2. Rozdělení schváleného celkového a sektorového množství povolenek na úroveň provozovatelů zařízení zařazených do obchodování
č.j. 329/05 - předběžně rozesláno dne: 07.03.2005
Předkládají: ministři životního prostředí a průmyslu a obchodu
 
7. Informace členům vlády o vápnění a hnojení v lesích Krušných a Orlických hor v roce 2004
č.j. 323/05 - předběžně rozesláno dne: 03.03.2005
Předkládá: ministr zemědělství

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí