zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - ISPA - modernizace čistírny odpadních vod v Bukurešti

17.03.2005
Voda
EuropeAid - ISPA - modernizace čistírny odpadních vod v Bukurešti
* Referenční číslo: 
TE200554423
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Banka: 
EuropeAid - ISPA  
 
* Země: 
Rumunsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
54423 
 
* Datum uzávěrky:  
10.05.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 51 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T16 Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům
 

RO-Bukurešť: ISPA - Modernizace čistírny odpadních vod v Bukurešti: Etapa I, Bukurešť, Rumunsko
2005/S 51-048550
Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce
1. Referenční číslo:
EuropeAid/120608/D/W/RO.
2. Řízení:
Mezinárodní omezené výběrové řízení pro předběžný výběr dodavatelů.
3. Program:
ISPA.
4. Financování:
Finanční memorandum 2004/RO/16/P/PE/003 s doplňkovým financováním z fondů Evropské investiční banky (European Investment Bank - EIB) a Banky pro obnovu a rozvoj (Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ve formě půjček.
5. Realizační agentura (zodpovědná za veškeré kroky v rámci výběrového řízení a uzavírání smluv):
Centrální oddělení financí a smluvních ujednání (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) při Ministerstvu veřejných financí, 44 Mircea Voda Blvd., Bukurešť 3, Rumunsko. Tel.: 40 21 326 87 33; 326 55 55/klapka 532. Fax: 40 21 326 87 30; 326 87 09. Kontaktní osoba: paní Irina Popovici, vedoucí projektu.
5.1 Zadavatel (bude pověřovat zadáním zakázky)
Rada statutárního města Bukurešti, Ul. Regina Elisabeta č. 47, obvod 5, Bukurešť, Rumunsko.
6. Povaha zakázky:
Práce na zakázce jsou vymezeny podmínkami FIDIC v rámci Smlouvy o zpracování technického návrhu a výstavbě provozu, první vydání v r. 1999 (Žlutá kniha).
7. Popis zakázky:
Návrh řešení výstavby a modernizace čističky odpadních vod je založen na rozfázování jednotlivých činností tak, aby došlo ke splnění následujících aspektů:
(1) Etapa I - zkompletování linky č.1 pro dosažení maximální možné kapacity dané stávajícím zařízením; využití stávající technologie vyhnívacích komor/ nádrží,stavba oddělených vyrovnávacích nádrží a provozu pro odvodnění a zahuštění kalů, dosažení požadované kapacity retenční komory která by primárně fungovala jako usazovací nádrž s následným celkovým odbouráváním nečistot dle projektu. Počáteční provoz linky č. 1 ve fázi 1 musí odpovídat zhruba 55 % průtoku předpokládaného v roce 2010 s fixním průtokem 10 m3/s.
(2) Etapa II - vybudování nové čističky-linky č. 2 na "zelené louce" vycházející z výkonnosti linky č. 1, se zvýšenou kapacitou vyhnívacích komor/ nádrží pro zpracování kalů, instalace přídavného technologického zařízení pro odvodnění a zahuštění kalů a výstavba spalovny pro úplné zpracování kalů.
Na základě nařízení ISPA bude v rámci projektu spolufinancována pouze etapa I. Předpokládá se, že po přijetí Rumunska do Evropské Unie bude podána žádost o spolufinancování etapy II ze strany Fondu soudržnosti (Cohesion Fund).
Předmět čerpání z fondů i průběh plnění dodávky ze strany vítězného dodavatele pro obě etapy projektu lze vymezit v jednotlivých ustanoveních dané smlouvy.
8. Počet a názvy položek:
Nehodící se.
Podmínky účasti
9. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast na zakázce je otevřena za rovnocenných podmínek veškerým fyzickým i právnickým osobám, firmám i podnikům se společnou majetkovou účastí z kterékoliv země nebo zemí dle provozní strategie a ustanovení EBRD. Zrušení výběrového řízení dle titulu V finančních vyhlášek je možno vyhlásit v souladu s ustanovením Vyhlášky Rady (ES) č. 1267/99 ze dne 21. 6. 1999 stanovující nástroje strukturální strategie pro předběžné přijetí, jak je ustanoveno ve Vyhlášce Rady (ES) č. 2382/2001 opravňující účast třetích stran na tomto projektu. V souladu s mezinárodními právními normami nesmí být prostředků z fondů použito pro výplaty osob nebo právních subjektů ani pro dovoz zboží v případech, kdy takovéto platby nebo dovoz jsou zakázány následkem rozhodnutí vydaného Radou bezpečnosti Organizace spojených národů na základě kapitoly VII listiny Organizace spojených národů.
10. Počet přihlášek:
Uchazeči (včetně firem v rámci stejné právní skupiny, dalších členů stejného konsorcia a subdodavatelů) by měli podat pouze jednu přihlášku na tuto zakázku (položku), ať se jedná

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

Věra Řeháčková
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí