zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - EU

17.03.2005
Obecné
Veřejné zakázky - EU
50367-2005 (EU); BUDAPEST, HU
HU-Budapest: Opravy a údrzba vozidel a príslusenství k nim a související sluzby
• Typ: Perodic information notice (PIN) without call for competition (service contract, prior information or periodic information notice)
• Popis: Opravy a údrzba vozidel a príslusenství k nim a související sluzby Rízení vozového parku, opravy a údrzba Opravy automobilu Výmeny skel automobilu Opravy nákladních automobilu Opravy a údrzba jednotlivých cástí vozidel Opravy elektroinstalací Opravy a údrzba automobilových brzd a brzdových soucástek Opravy a údrzba prevodových skríní Opravy pneumatik, vc. instalace a montáze a vyvazování Opravy a údrzba startéru a spoustecu motoru Opravy a údrzba letadel, zeleznicního a silnicního vozového parku a lodí a související sluzby Opravy, údrzba a související sluzby pro zeleznice a jiná zarízení Opravy a údrzba lokomotiv Opravy a údrzba lokomotivních dvojkolí Opravy a údrzba tlumicu odpruzení Generální opravy sedadel kolejových vozidel Opravy a údrzba silnic a dalsích zarízení a související sluzby Opravy a údrzba osobních pocítacu, kancelárského, telekomunikacního a audiovizuálního zarízení a související sluzby Opravy a údrzba prístroju pro radiotelefonii Údrzba komunikacních systému Opravy a údrzba cerpadel, ventilu, kohoutu a kovových nádob a strojního zarízení Opravy a údrzba cerpadel Opravy a údrzba ventilu Opravy a údrzba neelektrických stroju a zarízení Opravy a údrzba kotlu Údrzba plynových spotrebicu Opravy a údrzba kompresoru Opravy a údrzba elektrických stroju, prístroju a souvisejícího príslusenství Ruzné opravy a údrzba Instalacní a montázní sluzby Instalace a montáz elektrického vybavení Instalace a montáz strídavých a stejnosmerných motoru Instalace a montáz zvukových zarízení Instalace a montáz stroju a zarízení pro vseobecné úcely Instalace a montáz zdvihacích a manipulacních zarízení krome výtahu a eskalátoru Instalace a montáz zdvihacích zarízení Instalace a montáz ruzných stroju pro vseobecné úcely Instalace a montáz obrábecích a tvárecích stroju Instalace a montáz jednoúcelových stroju a zarízení Financní poradenství Poradenské sluzby související s pojistením a financováním duchodu Poradenské sluzby související s pojistením Poradenské sluzby související s financováním duchodu Výzkum a vývoj a související sluzby Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje Poradenství v oblasti výzkumu Poradenství v oblasti vývoje Danové poradenství Podnikatelské a manazerské poradenství a související sluzby Technické poradenské sluzby Reklamní poradenství Bezpecnostní sluzby Strázní sluzby Provádení dozoru Hlídkování Úklidové sluzby Vydavatelské, tiskarské a související sluzby Tisk lístku Poradenské sluzby poskytované sestrami Pomocné a poradenské sluzby Poradenské sluzby Poradenství v oblasti zivotního prostredí Nosicské sluzby
Detail oznámení

50305-2005 (EU); PORTSMOUTH, GB
UK-Portsmouth: Poradenství v oblasti vlivu na zivotní prostredí
• Typ: invitation to tender (service contract, restricted procedure)
• Popis: Poradenství v oblasti vlivu na zivotní prostredí
Detail oznámení

50290-2005 (EU); MUNSTER, FR
F-Munster: Vseobecná likvidace odpadu
• Typ: invitation to tender (service contract, open procedure)
• Popis: Vseobecná likvidace odpadu Sber odpadu z domácností Sber papíru Likvidace odpadu Recyklace
Detail oznámení

50280-2005 (EU); VARSAVA, PL
PL-Varsava: Poradenství v oblasti tvorby a ochrany zivotního prostredí
• Typ: invitation to tender (service contract, open procedure)
• Popis: Poradenství v oblasti tvorby a ochrany zivotního prostredí
Detail oznámení

50278-2005 (EU); VIERZON, FR
F-Vierzon: Likvidace tuhého mestského odpadu
• Typ: invitation to tender (service contract, open procedure)
• Popis: Odvoz odpadu Likvidace odpadu Likvidace odpadu z domácností Likvidace tuhého mestského odpadu Zpracování zvlástních odpadu Recyklace
Detail oznámení

50261-2005 (EU); VITORIA-GASTEIZ, ES
E-Vitoria-Gasteiz: Zlepsování zivotního prostredí
• Typ: invitation to tender (service contract, open procedure)
• Popis: Zlepsování zivotního prostredí
Detail oznámení

50189-2005 (EU); ZWOLLE, NL
NL-Zwolle: Monitorování znecistení zivotního prostredí
• Typ: invitation to tender (service contract, open procedure)
• Popis: Monitorování znecistení zivotního prostredí
Detail oznámení

50188-2005 (EU); ZWOLLE, NL
NL-Zwolle: Monitorování znecistení zivotního prostredí
• Typ: invitation to tender (service contract, open procedure)
• Popis: Monitorování znecistení zivotního prostredí
Detail oznámení

50137-2005 (EU); HUDDERSFIELD, GB
UK-Huddersfield: Technické sluzby
• Typ: design contest (service contract, design contest)
• Popis: Technické sluzby Poradenské inzenýrství a stavební sluzby Poradenství v oblasti tvorby a ochrany zivotního prostredí Poradenství v oblasti stavebních sluzeb Poradenské a konzultacní inzenýrství Technické projektování Technické projekty pro mechanické a elektrické instalace budov
Detail oznámení

49904-2005 (EU); PONT-A-MOUSSON, FR
F-Pont-ŕ-Mousson: Sbírání prumyslových odpadních vod
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Sbírání prumyslových odpadních vod
Detail oznámení

49571-2005 (EU); RECKLINGHAUSEN, DE
D-Recklinghausen: Stavební práce na výstavbe kanalizace
• Typ: contract award (public works contract, contract award)
• Popis: Stavební práce na výstavbe kanalizace Drenázní práce
Detail oznámení

49897-2005 (EU); PONT-A-MOUSSON, FR
F-Pont-ŕ-Mousson: Sbírání prumyslových odpadních vod
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Sbírání prumyslových odpadních vod
Detail oznámení

49895-2005 (EU); PONT-A-MOUSSON, FR
F-Pont-ŕ-Mousson: Sbírání prumyslových odpadních vod
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Sbírání prumyslových odpadních vod
Detail oznámení

49890-2005 (EU); KOLIN, DE
D-Kolín: Drenázní práce
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Drenázní práce
Detail oznámení

49878-2005 (EU); METZ, FR
F-Metz: Stavební úpravy skolních budov
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Premistování zeminy Stavební úpravy skolních budov Sanitární práce Odstranování azbestu Elektroinstalacní práce Instalatérské a sanitární práce Instalace a montáz ústredního topení Omítací práce Stavební zámecnictví Pokládka podlahových krytin Malírské práce
Detail oznámení

49873-2005 (EU); LILLE, FR
F-Lille: Údrzbové práce
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Oplástení budov Sbírání prumyslových odpadních vod Izolace proti vode Betonárské opravy Fasády Obvodové konstrukce Instalace a montáz elektrických rozvodu a zarízení Instalace a montáz výtahu Práce se sádrokartonem Instalace a montáz ústredního topení Instalace a montáz kotlu Instalace a montáz vetrání Instalace a montáz plynového zarízení Instalace a montáz zarízení pozární ochrany Stavební zámecnictví Instalace a montáz kovových dverí Instalace a montáz oken z plastu Instalace a montáz okenních rolet Drevené konstrukce Pokládka podlahových dlazdic Nátery budov
Detail oznámení

49857-2005 (EU); DRAGUIGNAN, FR
F-Draguignan: Stavební úpravy budov slouzících pro zdravotní a sociální péci, krematorií a verejných záchodku
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Laboratorní stoly Práce pro kompletní nebo cástecnou výstavbu inzenýrské stavitelství Stavební úpravy budov slouzících pro zdravotní a sociální péci, krematorií a verejných záchodku Oplástení budov Montované stavby Sanitární práce Izolace proti vode Instalace a montáz ocelových konstrukcí pro budovy Elektroinstalacní práce Instalace a montáz elektrických rozvodu a zarízení Instalace a montáz pozárních systému Instalace a montáz výtahu Instalace a montáz telefonních linek Instalace a montáz pocítacové kabeláze Instalatérské a sanitární práce Instalace a montáz topení, vetrání a klimatizace Instalace a montáz sanitárního zarízení Stavební zámecnictví Instalace a montáz kovových dverních a okenních rámu Instalace a montáz oken z plastu Instalace a montáz prícek Instalace a montáz zavesených podhledu Pokládka podlahových dlazdic Obklady sten Pokládka poddajných podlahových krytin Obklady sten Malírské práce Dekoracní práce
Detail oznámení

49842-2005 (EU); CZERWIONKA-LESZCZYNY, PL
PL-Czerwionka-Leszczyny: Práce na zlepsování zivotního prostredí
• Typ: prior information procedure (public works contract, prior information or periodic information notice)
• Popis: Práce na zlepsování zivotního prostredí Instalace a montáz ústredního topení Prestavba budov
Detail oznámení

49844-2005 (EU); WEIDENSDORF, DE
D-Weidensdorf: Stavební práce na výstavbe kanalizace
• Typ: prior information procedure (public works contract, prior information or periodic information notice)
• Popis: Stavební práce na výstavbe kanalizace Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí
Detail oznámení

49837-2005 (EU); WEXFORD, IE
IRL-Wexford: Stavební práce na výstavbe kanalizace
• Typ: prior information procedure (public works contract, prior information or periodic information notice)
• Popis: Destové potrubí Stavební práce na výstavbe kanalizace
Detail oznámení

49780-2005 (EU); PARCAY-MESLAY, FR
F-Parçay-Meslay: Vseobecná likvidace odpadu
• Typ: contract award (service contract, contract award)
• Popis: Vseobecná likvidace odpadu Sber odpadu z domácností Likvidace odpadu Recyklace
Detail oznámení

49749-2005 (EU); MADRID, ES
E-Madrid: Poradenství v oblasti cistení odpadních vod
• Typ: contract award (service contract, contract award)
• Popis: Poradenství v oblasti cistení odpadních vod
Detail oznámení

49736-2005 (EU); LONDYN, GB
UK-Londýn: Architektonické, technické, stavební a pridruzené technické poradenské sluzby
• Typ: contract award (service contract, contract award)
• Popis: Architektonické, technické, stavební a pridruzené technické poradenské sluzby Architektonické, technické a plánovací sluzby Poradenské inzenýrství a stavební sluzby Poradenství v oblasti tvorby a ochrany zivotního prostredí Poradenství v oblasti ochrany proti hluku Sluzby soudních znalcu
Detail oznámení

49643-2005 (EU); RIM, IT
I-Rím: Nástroje pro merení elektrických velicin
• Typ: contract award (supply contract, contract award)
• Popis: Nástroje pro merení elektrických velicin Systémy monitorování zivotního prostredí
Detail oznámení

49548-2005 (EU); SAINT-ETIENNE, FR
F-Saint-Étienne: Stavební úpravy pro cistírny odpadních vod, cisticí stanice a spalovny odpadu
• Typ: contract award (public works contract, contract award)
• Popis: Stavební úpravy pro cistírny odpadních vod, cisticí stanice a spalovny odpadu Poradenství v oblasti zvukové izolace a prostorové akustiky
Detail oznámení

49510-2005 (EU); PARIZ, FR
F-Paríz: Stavební práce na výstavbe kanalizace
• Typ: additional information (public works contract, open procedure)
• Popis: Stavební práce na výstavbe kanalizace
Detail oznámení

49487-2005 (EU); BRUSEL, BE
B-Brusel: ISPA- Infrastruktura pro hospodarení s odpady v kraji Hajdú-Bihar
• Typ: contract award (public works contract, contract award)
• Popis: Odpadové výlevky Kompostovací zarízení
Detail oznámení
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí