zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

22.03.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 23. března 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády , Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zeměděl-ství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
č.j. 1473/04 - předběžně rozesláno dne: 05.11.2004; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 16.3.2005
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
 
13. Zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi
č.j. 380/05 - předběžně rozesláno dne: 15.03.2005
Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy
 
Pro informaci

26. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Špraněk za účelem vjezdu motorovými vozidly na stávající zpevněnou komunikaci vedoucí k chatě Jeskyňka
č.j. 360/05 - předběžně rozesláno dne: 11.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

27. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškodit půdní povrch, d) za účelem vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a odst. 2 písm. písm. b) za účelem vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků
č.j. 361/05 - předběžně rozesláno dne: 11.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

28. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava za účelem vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
č.j. 362/05 - předběžně rozesláno dne: 11.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

29. Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek NP Šumava pro 3 autobusy firmy David Keliš - Marwinex, Praha 3, provozovna Srnín 24, 381 01 Český Krumlov, k vjezdu na účelové komunikace "Vltavská" a Stožec - Nové Údolí za účelem náhradní přepravy cestujících Českých drah v případě výluk na tratích v NP
č.j. 363/05 - předběžně rozesláno dne: 11.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko ze zákazu provádění chemického ošetření komunikací při jejich zimní údržbě
č.j. 364/05 - předběžně rozesláno dne: 11.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu provádění chemického ošetření komunikací při jejich zimní údržbě
č.j. 375/05 - předběžně rozesláno dne: 15.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

32. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže na celém území CHKO
č.j. 376/05 - předběžně rozesláno dne: 15.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce ze zákazu umisťování a povolování staveb v I. zóně CHKO
č.j. 377/05 - předběžně rozesláno dne: 15.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Šerák - Keprník v CHKO Jeseníky za účelem provádění pedologic-kého průzkumu a terénního sběru dat v rámci disertační práce na téma "Strategie hospodaření v horských polohách Hrubého Jeseníku na LS Jeseník"
č.j. 378/05 - předběžně rozesláno dne: 15.03.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí