zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fond končí, peníze stále chybějí

22.03.2005
Obecné
Fond končí, peníze stále chybějí
Ekologické škody
Fond národního majetku má podle uzavřených smluv uhradit odstranění starých ekologických škod za 150 miliard korun. Zatím uvolnil jen zlomek této částky a letos jako instituce končí. Jeho ekologické závazky přebírá ministerstvo financí.

MARTINA MARTINOVIČOVÁ

Na likvidaci ekologických škod měl Fond národního majetku (FNM) celkem logicky využít výnosy z privatizace podniků, které tyto škody způsobily svým dřívějším hospodařením. Praxe však vypadá jinak. Stamiliardové výnosy se rozplynuly a Fond za více než deset let uhradil sotva sedminu z garantované částky. Konkrétně necelých 22 miliard z garantovaných 156 miliard korun.

ZÁVAZKY PŘEJDOU NA MINISTERSTVO
Objem aktiv Fondu národního majetku dosahuje zhruba 170 miliard korun (podle údajů z výroční zprávy za rok 2003). Tuto sumu by měla ještě letos zvýšit platba za Unipetrol (až 15 miliard) a časem i výnos z privatizace Českého Telecomu. Za ten by stát mohl dostat přibližně 50 miliard. Další příjmy jsou v nedohlednu.
Státní úředníci jsou přesto optimističtí. Podle vyjádření oddělení komunikace FNM nebudou ani nadále vystavené ekologické garance zatěžovat státní rozpočet, protože peníze z privatizace přejdou na zvláštní účet ministerstva financí. Odtud bude financováno i případné plnění záruk v příštích letech.
Transformace byla podle předsedy výkonného výboru FNM Jana Juchelky zahájena v roce 2003. Fond od té doby propustil třetinu zaměstnanců, upravil organizační strukturu a převedl některé činnosti. V současné době probíhá v rámci třetí etapy příprava převedení agendy na nástupnickou organizaci, kterou bude ministerstvo financí.
Celkově uzavřel Fond od roku 1991do letošního ledna 275 ekologických smluv a závazků za 156 miliard. Kromě závazků vyplývajících z rozhodnutí vlády jsou do této částky započítány i dluhy Fondu vyplývající přímo z kupních smluv.
Seznam firem s ekologickou zátěží z minulosti, na něž Fond vystavil garance, lze najít na internetových stránkách FNM (www.fnm.cz). Odstraňování ekologických škod podle vyjádření FNM momentálně probíhá například v Daewoo Avia (dříve státní podnik Avia), v Benzině, v plynárenských distribučních firmách a Transgasu (dříve Český plynárenský podnik). Dále v Unipetrolu nebo v OKD. Mezi společnostmi s ukončenou ekologickou smlouvou, tedy odstraněnými škodami, lze najít například Strojírny a slévárny Blansko, ČKD Dopravní systémy, Masnu Zlín, Vitanu nebo Siemens Elektropřístroje.

BĚŽÍ ZHRUBA 200 PŘÍPADŮ
Fond národního majetku již ukončil 67 ekologických smluv, a to na garanci v celkové výši téměř sedmi miliard korun. Vyplatil ovšem pouze zhruba čtvrtinu této částky, neboť více než pět miliard korun garancí nebylo vyčerpáno, takže je Fond vykazuje jako úsporu. Od osmi ekologických smluv odstoupil, čímž "ušetřil" zhruba dvě miliardy korun.
Aktuálně tedy "běží" dvě stě garancí za 147 miliard korun. Podle vyjádření oddělení komunikace Fondu přejdou na nově zakládaný speciální útvar na ministerstvu financí. Tento útvar se zatím buduje a nemá ještě stanoven přesný název. Během letošního roku bude zřejmě uzavřeno minimum nových smluv o garancích za ekologické škody, stejně tak ovšem jen minimální počet ze stávajících skončí. Ministerstvo financí tedy musí počítat s tím, že na svoje bedra převezme zhruba dvě stě smluv o garancích na ekologické zátěže, jež bude muset dál zpracovávat a vypořádávat.

POSTUP SE ÚDAJNĚ NEZMĚNÍ
K úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených činností podniků používá Fond podle zákona č. 171/1991 Sb. svůj majetek. Nejedná se tedy o čerpání prostředků státního rozpočtu, ale o použití části výnosu z privatizace státního majetku. Řídí se rovněž zákonem o veřejných zakázkách.
V této souvislosti existuje závazný postup, podle kterého Fond na základě rozhodnutí o privatizaci a po schválení garance vládou uzavírá s nabyvatelem privatizovaného majetku ekologickou smlouvu.
Řešení likvidace starých ekologických škod vychází podle prohlášení FNM ze schválených ekologických auditů, doprůzkumu, analýzy rizika, správního rozhodnutí ze strany nezávislé České inspekce životního prostředí a následných vlastních sanačních prací.


ROZDĚLENÍ PENĚZ FNM NA EKOLOGICKÉ ŠKODY

leden 2005
Celkem od roku 1991 do 30. ledna 2005

Smluvní garance schválené vládou
počet 0 270
výše garancí (v mil. Kč) 0 143 694,23

Uzavřené ekologické smlouvy (FNM ČR/nabyvatel) a závazky z kupních smluv
počet 0 275
výše garancí (v mil. Kč) 0 156 072,18

Ekologické smlouvy, od kterých bylo odstoupeno
počet 0 8
nevyčerpáno z garance = úspora (v mil. Kč) 0 2196,78

Ukončené ekologické smlouvy
počet 1 67
nevyčerpáno z garance = úspora (v mil. Kč) 0 5277,31
výše garancí (v mil. Kč) 1,26 6777,28

Aktuální stav garancí a smluvních závazků
počet - 200
výše garancí (v mil. Kč) - 147 098,12

Provedená úhrada z prostředků FNM ČR (v mil. Kč)
za supervizi 2,48 534,11
sanační a další práce 595,33 21 410,49
celkem 597,81 21 944,60

Zdroj: Profit
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí