zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - EU

24.03.2005
Obecné
Veřejné zakázky - EU
Číslo soutěže: 55104-2005 (EU)
SE-Bengtsfors: Zlepsování zivotního prostredí
Typ soutěže: invitation to tender (service contract, open procedure)
Popis soutěže: Pronájem vrtulníku s posádkou Zlepsování zivotního prostredí Ruzné sluzby
Vyhlašovatel soutěže: BENGSTFORS KOMMUN, MILJOEKONTORET
Místo plnění: BENGTSFORS, SE
Lhůta pro podání nabídek: 22.04.2005

Číslo soutěže: 55072-2005 (EU)
SE-Ekerö: Vseobecná likvidace odpadu
Typ soutěže: invitation to tender (service contract, open procedure)
Popis soutěže: Zarízení pro fotokopírování Vseobecná likvidace odpadu Sber odpadku Likvidace odpadu Likvidace nemocnicního odpadu Odstranování kalu Preprava kalu Cistení kalu Likvidace kalu Recyklace
Vyhlašovatel soutěže: EKEROE KOMMUN
Místo plnění: EKEROE, SE

Číslo soutěže: 55039-2005 (EU)
F-Paríz: Stavební práce na výstavbe kanalizace
Typ soutěže: invitation to tender (service contract, open procedure)
Popis soutěže: Stavební práce na výstavbe kanalizace Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí Odborné inspekce inzenýrských staveb
Vyhlašovatel soutěže: SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE (SAAP)
Místo plnění: PARIZ, FR

Číslo soutěže: 54997-2005 (EU)
FI-Kittilä: Územní plánování a architektura krajiny
Typ soutěže: invitation to tender (service contract, open procedure)
Popis soutěže: Poradenství v oblasti vlivu na zivotní prostredí Architektonické, technické a plánovací sluzby Územní plánování a architektura krajiny
Vyhlašovatel soutěže: KITTILAEN KUNTA
Místo plnění: KITTILAE, FI (FI1A3)
Lhůta pro podání nabídek: 17.05.2005

Číslo soutěže: 54341-2005 (EU)
I-Pinerolo: Stavební práce na výstavbe cistíren odpadních vod
Typ soutěže: contract award (public works contract, contract award)
Popis soutěže: Stavební práce na výstavbe cistíren odpadních vod Cistení odpadních vod Stavební práce na výstavbe úpraven vody Precerpávací stanice odpadních vod
Vyhlašovatel soutěže: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
Místo plnění: PINEROLO, IT

Číslo soutěže: 54759-2005 (EU)
UK-Glasgow: Ruzné sluzby a dodávky
Typ soutěže: prior information procedure (supply contract, prior information or periodic information notice)
Popis soutěže: Zelenina, zahradnické speciality a skolkarské výpestky Drevo Rostliny Ryby a ostatní produkty akvakultury, související sluzby Uhlí a paliva vyrobená z uhlí Ropa, zemní plyn, nafta a pridruzené produkty Stavební materiály z kamene Potravinárské výrobky a nápoje Potreby pro remeslné a umelecké práce Policejní vybavení Opravy a údrzba technických stavebních zarízení Opravy a údrzba elektrických stavebních zarízení Opravy a údrzba ústredního topení Údrzba výtahu Ruzné opravy a údrzba Instalacní a montázní sluzby Instalace a montáz stroju a prístroju Instalace a montáz stroju a zarízení pro vseobecné úcely Instalace a montáz zdvihacích zarízení Instalace a montáz pocítacu a kancelárských stroju Instalace a montáz pocítacu a zarízení pro zpracování dat Instalace a montáz pocítacu Instalace a montáz kancelárských stroju Príprava jídel Provozování závodních jídelen Provozování pojízdných jídelen Taxisluzba Poskytování informací pro turisty Cestovní sluzby Vnitropodnikové postovní a kurýrní sluzby Telekomunikacní sluzby Mobilní telefonní sluzby Elektronické informacní sluzby Informacní sluzby s pridanou hodnotou Teleworking Financní zprostredkovatelské sluzby Vkladové sluzby Financní leasing Zivotní pojistení a individuální duchodové zabezpecení Prodej nebo koupe budov Koupe budov Koupe pozemku Pronájem nebo leasing obytných nemovitostí Sluzby informacních technologií Právní poradenství Úcetní sluzby Provádení revizí Pruzkum trhu Plán pruzkumu Statistické sluzby Podnikatelské a manazerské poradenství a související sluzby Vseobecné podnikové poradenství Práce s verejností Architektonické, technické a zememericské sluzby Technické sluzby Stavební sluzby Stavební geodézie Technické sluzby Technická podpora Reklamní sluzby Sluzby zákazníkum Nábor zamestnancu Personální a mzdové sluzby Strázní sluzby Provádení dozoru Cistení parkovist Ruzné úklidové sluzby Úklid kancelárí Fotografické sluzby Kopírovací sluzby Sluzby pro sirokou verejnost Sluzby pri údrzbe parku Sluzby pri údrzbe pozemku Vydavatelské, tiskarské a související sluzby Tiskarské sluzby Nakladatelské sluzby Pocítacová skolení Recyklace Ruzné sluzby Sluzby zamestnancu agentur
Vyhlašovatel soutěže: SOCIETY OF PROCUREMENT OFFICERS (SOPO), SELECT MANAGEMENT SERVICES
Místo plnění: GLASGOW, GB

Číslo soutěže: 54750-2005 (EU)
F-Bayet: Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí
Typ soutěže: invitation to tender (public works contract, negotiated procedure)
Popis soutěže: Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí
Vyhlašovatel soutěže: SICTOM SUD ALLIER
Místo plnění: BAYET, FR
Lhůta pro podání nabídek: 12.04.2005

Číslo soutěže: 54747-2005 (EU)
B-Aartselaar: Sbírání prumyslových odpadních vod
Typ soutěže: invitation to tender (public works contract, accelerated restricted procedure)
Popis soutěže: Sbírání prumyslových odpadních vod
Vyhlašovatel soutěže: AQUAFIN
Místo plnění: AARTSELAAR, BE

Číslo soutěže: 54721-2005 (EU)
F-Remes: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Typ soutěže: invitation to tender (public works contract, open procedure)
Popis soutěže: Silnicní svítidla Premistování zeminy Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Výjezdy z dálnice Instalace a montáz dopravního znacení Instalace a montáz bezpecnostního zarízení
Vyhlašovatel soutěže: SAEM REIMS DEVELOPPEMENT, MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE REIMS
Místo plnění: REMES, FR

Číslo soutěže: 54705-2005 (EU)
F-Saint-Martin: Instalace a montáz zarízení pro venkovní osvetlení
Typ soutěže: invitation to tender (public works contract, open procedure)
Popis soutěže: Stavební práce pro potrubní, telekomunikacní a elektrické vedení Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí Práce na stavbe silnic Instalace a montáz zarízení pro venkovní osvetlení
Vyhlašovatel soutěže: VILLE DU MOULE, SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEMSAMAR (MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE)
Místo plnění: SAINT-MARTIN, FR

Číslo soutěže: 54676-2005 (EU)
F-Dunkerque: Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí
Typ soutěže: invitation to tender (public works contract, open procedure)
Popis soutěže: Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí
Vyhlašovatel soutěže: COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Místo plnění: DUNKERQUE, FR
Lhůta pro podání nabídek: 03.05.2005

Číslo soutěže: 54671-2005 (EU)
D-Detmold: Stavební úpravy objektu slouzících pro zdravotní péci
Typ soutěže: invitation to tender (public works contract, open procedure)
Popis soutěže: Zpevnování povrchu Odvodnování povrchu Výkopové a zemní práce Hloubení príkopu Stavební úpravy objektu slouzících pro zdravotní péci Oplástení budov Stavební práce na výstavbe kanalizace Zelezobetonárské práce Zednické práce
Vyhlašovatel soutěže: KLINIKUM LIPPE GMBH
Místo plnění: DETMOLD, DE
Lhůta pro podání nabídek: 02.05.2005

Číslo soutěže: 54656-2005 (EU)
SI-Krsko: Stavební práce na výstavbe kanalizace
Typ soutěže: prior information procedure (public works contract, prior information or periodic information notice)
Popis soutěže: Stavební práce na výstavbe kanalizace
Vyhlašovatel soutěže: OBCINA KRSKO
Místo plnění: KRSKO, SI

Číslo soutěže: 54654-2005 (EU)
D-Krefeld: Drenázní práce
Typ soutěže: prior information procedure (public works contract, prior information or periodic information notice)
Popis soutěže: Drenázní práce
Vyhlašovatel soutěže: LANDESBETRIEB STRASSENBAU NRW, NIEDERLASSUNG KREFELD
Místo plnění: KREFELD, DE

Číslo soutěže: 54648-2005 (EU)
PL-Lódz: Práce na oprave silnic
Typ soutěže: prior information procedure (public works contract, prior information or periodic information notice)
Popis soutěže: Nadjezdy Pomocné práce pro kladení potrubí a kabelu Drenázní práce Práce na oprave silnic Instalace a montáz svetelných signálu
Vyhlašovatel soutěže: ZARZAD DROG I TRANSPORTU
Místo plnění: LODZ, PL

Číslo soutěže: 54589-2005 (EU)
SE-Stockholm: Systémy monitorování zivotního prostredí
Typ soutěže: contract award (service contract, contract award)
Popis soutěže: Systémy monitorování zivotního prostredí
Vyhlašovatel soutěže: NATURVARDSVERKET
Místo plnění: STOCKHOLM, SE (SE010)

Číslo soutěže: 54557-2005 (EU)
PL-Varsava: Vseobecná likvidace odpadu
Typ soutěže: contract award (service contract, contract award)
Popis soutěže: Testování, inspekce, analýza, monitorování a kontrola Ekologická skolení Vseobecná likvidace odpadu
Vyhlašovatel soutěže: FOUNDATION COOPERATION FUND, CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT
Místo plnění: VARSAVA, PL

Číslo soutěže: 54536-2005 (EU)
D-Hamburk: Poradenství v oblasti zivotního prostredí
Typ soutěže: contract award (service contract, contract award)
Popis soutěže: Architektonické, technické a plánovací sluzby Poradenství v oblasti zivotního prostredí Studie vlivu na zivotní prostredí
Vyhlašovatel soutěže: PROJEKTGRUPPE "FAHRRINNENANPASSUNG VON UNTER- UND AUSSENELBE"; WASSER- UND SCHIFFFAHRTSAMT HAMBURG UND AMT STROM- UND HAFENBAU, FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
Místo plnění: HAMBURK, DE

Číslo soutěže: 54529-2005 (EU)
D-Hamburk: Poradenství v oblasti zivotního prostredí
Typ soutěže: contract award (service contract, contract award)
Popis soutěže: Architektonické, technické a plánovací sluzby Poradenství v oblasti zivotního prostredí Studie vlivu na zivotní prostredí
Vyhlašovatel soutěže: PROJEKTGRUPPE "FAHRRINNENANPASSUNG VON UNTER- UND AUSSENELBE"; WASSER- UND SCHIFFFAHRTSAMT HAMBURG UND AMT STROM- UND HAFENBAU, FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
Místo plnění: HAMBURK, DE

Číslo soutěže: 54520-2005 (EU)
DK-Vejle: Kanalizace
Typ soutěže: contract award (service contract, contract award)
Popis soutěže: Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí Stavební práce pro kanalizacní potrubí Kanalizace Likvidace kalu
Vyhlašovatel soutěže: VEJLE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING
Místo plnění: VEJLE, DK

Číslo soutěže: 54514-2005 (EU)
D-Chemnitz: Recyklace
Typ soutěže: contract award (service contract, contract award)
Popis soutěže: Recyklace
Vyhlašovatel soutěže: WISMUT GMBH
Místo plnění: CHEMNITZ, DE

Číslo soutěže: 54331-2005 (EU)
B-Brusel: Rámcová smlouva na sluzby na provedení studií a jiných souvisejících sluzeb o hodnocení a vyhodnocení Komise (IA)
Typ soutěže: invitation to tender (service contract, open procedure)
Popis soutěže: Poradenské sluzby v oblasti obchodní analýzy Sber a zarazování dat Analýza dat Výzkum Pruzkum sluzeb Plán pruzkumu Realizace pruzkumu Analýza pruzkumu Ekonomický pruzkum Spolecenskovední výzkum Statistické sluzby Poradenství v oblasti vlivu na zivotní prostredí Studie vlivu na zivotní prostredí
Vyhlašovatel soutěže: EVROPSKA KOMISE
Místo plnění: BRUSEL, BE
Lhůta pro podání nabídek: 26.04.2005

Číslo soutěže: 54250-2005 (EU)
RO-Bukurest: ISPA - Rozsírení a revitalizace kanalizacní síte v Piatra Neamt
Typ soutěže: prior information procedure (public works contract, prior information or periodic information notice)
Popis soutěže: Precerpávací stanice Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí
Vyhlašovatel soutěže: MINISTERSTVO VEREJNYCH FINANCI
Místo plnění: BUKUREST, RO

Číslo soutěže: 55139-2005 (EU)
UK-Oldbury: Technická inspekce a testování
Typ soutěže: invitation to tender (service contract, restricted procedure)
Popis soutěže: Poradenství v oblasti tvorby a ochrany zivotního prostredí Stavební sluzby Stavební dozor Technická inspekce a testování
Vyhlašovatel soutěže: SANDWELL METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL, FINANCE & BUSINESS SERVICES, PURCHASING SERVICES
Místo plnění: OLDBURY, GB (UKG34)

Číslo soutěže: 55189-2005 (EU)
IRL-Dublin: Ruzné dodávky, práce a sluzby
Typ soutěže: qualification system with call for competition (supply contract, qualified system)
Popis soutěže: Produkty zemedelství, myslivosti a související sluzby Produkty rostlinné výroby vc. zelinárství a zahradnictví Produkty lesnictví a tezby dreva Drevo Ostatní produkty lesnictví Ryby a ostatní produkty akvakultury, související sluzby Cerné uhlí, hnedé uhlí, lignit a raselina a ostatní produkty odvozené z uhlí Uhlí a paliva vyrobená z uhlí Lignit a raselina Produkty odvozené z uhlí Ropa, zemní plyn, nafta a pridruzené produkty Ropa (surová) Zemní plyn Nafta a pridruzené produkty Uranové a thoriové rudy Rudy kovu Produkty tezebního prumyslu a dalsí doprovodné produkty Stavební materiály z kamene Písky a jíly Suroviny pro chemický prumysl a výrobu hnojiv Sul a cistý chlorid sodný Produkty tezby ostatních nerostných surovin j.n. Potravinárské výrobky a nápoje Zivocisné produkty, maso a masné výrobky Prípravky a konzervy z ryb Ovoce, zelenina a podobné produkty Oleje a tuky zivocisné a rostlinné Mlécné výrobky Mlýnské a skrobárenské výrobky Krmiva Ruzné potravinárské výrobky Nápoje Textilie a textilní výrobky Textilie a príbuzné zbozí Textilní výrobky Textilní príze a nite Textilní odpad Odevy a odevní doplnky Zamestnanecké odevy, speciální pracovní odevy a odevní doplnky Svrchní odevy Obleky Zvlástní odevy a odevní doplnky Usne, výrobky z usne a obuv Obuv Drevo upravené; drevené, korkové, kosíkárské a proutené výrobky Drevené dýhy a preklizované desky Výrobky stavebního truhlárství a tesarství ze dreva Drevené obaly, palety, bednicky a podobné obaly Výrobky ze dreva a korku Ruzné druhy buniciny, papír a výrobky z papíru Bunicina, papír a lepenka Výrobky z papíru nebo lepenky Ruzné druhy tiskarských výrobku a tiskovin Tistené knihy, brozury a letáky Noviny, odborné casopisy, periodika a magazíny Pohlednice, blahoprání a ostatní tiskoviny Postovní známky, sekové tiskopisy, bankovky, akciové certifikáty, obchodní reklamní materiály, katalogy a prírucky Rejstríky, úcetní knihy, rychlovazace, formuláre a ostatní tistené papírnické výrobky z papíru nebo lepenky Ruzné tistené výrobky Ropné produkty a paliva Produkty rafinérského zpracování ropy Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, krome zemního plynu Ruzné ropné produkty Chemické látky, chemické výrobky a umelá vlákna Chemické látky Agrochemické výrobky Náterové barvy, laky a podobné náterové hmoty, tiskarské barvy a tmely Mýdlo a detergenty, prací, cisticí, lesticí, vonavkárské, kosmetické a toaletní prípravky Výbusniny a malotonázní chemické výrobky Chemická vlákna Ruzné chemické výrobky Vyrobky z kaucuku a z plastu Výrobky z kaucuku Výrobky z plastu Nekovové výrobky z minerálu Kovové suroviny a príbuzné výrobky Obecné kovy Trouby a trubky Zelezné a ocelové výrobky Drahé kovy a kovy plátované drahými kovy Hliník a výrobky z hliníku Olovené, zinkové a cínové výrobky Medené výrobky Výrobky z nezelezných kovu Zpracované výrobky a materiály Kovové konstrukce Kovové nádrze, zásobníky a podobné nádoby; radiátory a kotle pro ústrední topení Jaderné reaktory a jejich díly Kabely, dráty a príbuzné výrobky Ruzné hotové kovové výrobky a príbuzné prvky Nozírské zbozí, nástroje, zámky, klíce a závesy Spojovací materiály, retezy a pruziny Stavební materiály a príbuzné prvky Strojní zarízení, spotrebice, prístroje a príbuzné výrobky Strojní zarízení pro výrobu a pouzití mechanické síly Víceúcelové strojní zarízení Stroje pro zemedelství nebo lesnictví Strojní náradí Speciální strojní zarízení a soucásti Ruzné zarízení Kancelárské a pocítací stroje, zarízení a potreby Kancelárské strojní zarízení a potreby mimo pocítace Pocítace Elektrické strojní zarízení, prístroj, zarízení a spotrební materiál Elektromotory, generátory a transformátory Elektrické rozvodné a rídící zarízení Izolované kabely a vodice Akumulátory, galvanické clánky a baterie Elektrické zdroje svetla a svítidla Elektrické zarízení a prístroje Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zarízení Rozhlasové, televizní, komunikacní, telekomunikacní a príbuzné zarízení a prístroje Elektronky a jiné elektronické soucástky Vysílací prístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání Televizní a rozhlasové prijímace, zarízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikacní prístroje Síte Telekomunikacní prístroje na prenos dat Zdravotnické a laboratorní zarízení, optické a presné zarízení, hodinky a hodiny, farmaceutický a príbuzný zdravotnický spotrební materiál Motorová vozidla, prívesy a návesy Motorová vozidla Karoserie motorových vozidel, prívesy a návesy Díly a príslusenství k motorovým vozidlum a motorum Motocykly, jízdní kola a postranní vozíky Prepravní zarízení Lode a cluny Zeleznicní a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly Letadla a kosmické lode Ruzné druhy dopravního zarízení Zpracované výrobky, nábytek, umelecká remesla, výrobky pro zvlástní úcely a související spotrební zbozí Nábytek Ruzné výrobky a dalsí zbozí Ruzné a spotrební zbozí Výrobky pro zvlástní úcely Recyklované druhotné suroviny Elektrická energie, plyn, jaderná energie a paliva, pára, horká voda a ostatní zdroje energie Elektrická energie Vyrobená plynná paliva Tepelná energie vc. rozvodu, dodávky chladu Shromázdená a upravená voda Stavební práce Práce spojené s prípravou staveniste Demolice a zemní práce Pruzkumné vrtné práce Práce pro kompletní nebo cástecnou výstavbu inzenýrské stavitelství Bytová výstavba Konstrukcní a stavební práce Stavební práce pro potrubní, telekomunikacní a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, pristávací plochy a zeleznice; zarovnávání ploch Stavební úpravy pro továrny, dulní cinnost, prumyslovou výrobu a budovy slouzící ropnému a plynárenskému prumyslu Stresní práce a jiné specializované stavební práce Stavební montázní práce Elektroinstalacní práce Izolacní práce Instalatérské a sanitární práce Instalace a montáz oplocení, zábradlí a bezpecnostních zarízení Mechanická zarízení Práce pri dokoncování budov Omítací práce Stavební zámecnictví a stavební truhlárské práce Pokládání podlahových krytin a obkládání sten Sklenárské, malírské a nateracské práce Ostatní dokoncovací stavební cinnosti Pronájem stavebních a demolicních stroju a zarízení s obsluhou Pronájem jerábu s obsluhou. Pronájem zarízení na zemní práce s obsluhou Opravy, údrzba a instalacní a montázní sluzby Opravy a údrzba vozidel a príslusenství k nim a související sluzby Opravy a údrzba letadel, zeleznicního a silnicního vozového parku a lodí a související sluzby Opravy a údrzba osobních pocítacu, kancelárského, telekomunikacního a audiovizuálního zarízení a související sluzby Opravy a údrzba zdravotnických a presných prístroju Opravy a údrzba cerpadel, ventilu, kohoutu a kovových nádob a strojního zarízení Opravy a údrzba technických stavebních zarízení Ruzné opravy a údrzba Instalacní a montázní sluzby Maloobchod Pohostinství a ubytovací sluzby Ubytovací sluzby Ubytování v kempech a jiných místech mimo hotely Provozování restaurací a podávání jídel Podávání nápoju Sluzby závodních jídelen a zabezpecování pohostinských sluzeb pro zákazníky Pozemní a potrubní doprava Pozemní doprava Potrubní doprava Lodní doprava Osobní lodní doprava Nákladní lodní doprava Sluzby lodí pokládajících kabely Dopravní cinnost Pronájem lodního prepravního zarízení s posádkou Letecká doprava Pravidelná letecká doprava Nepravidelná letecká doprava Vesmírná doprava Letecké a související sluzby Pomocné a doplnkové dopravní sluzby; provozování cestovních agentur Manipulace s nákladem a skladování Pomocné sluzby pro pozemní dopravu Pomocné sluzby pro lodní dopravu Pomocné sluzby pro leteckou dopravu Sluzby cestovních agentur, tour operátoru a pomoc turistum Logistické sluzby Postovní a telekomunikacní sluzby Postovní a kurýrní sluzby Telekomunikacní sluzby Verejné sluzby Rozvod plynu a související sluzby Rozvod elektriny a související sluzby Dodávky a rozvod jiných zdroju energie Provádení odectu vodomeru, elektromeru a pod. Financní zprostredkovatelské sluzby Financní zprostredkovatelské sluzby, krome investicního bankovnictví, pojistení a duchodového zabezpecení Investicní bankovnictví Pojistení a duchodové zabezpecení, krome povinného sociálního zabezpecení Zajistovací sluzby Doplnkové sluzby pro financní zprostredkování Doplnkové sluzby pro financní zprostredkování, krome pojistení a financování duchodu Doplnkové sluzby k pojistení a financování duchodu Realitní sluzby Pocítacové a související sluzby Poradenské sluzby v oblasti technického vybavení pocítacu Programování programového vybavení a poradenské sluzby Datové sluzby Výpocetní sluzby Výzkum a vývoj a související sluzby Výzkum a experimentální vývoj Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje Návrh a realizace výzkumu a vývoje Architektonické, technické, stavební, právní, úcetní a jiné odborné sluzby Právní, úcetní, revizní, obchodní, rídicí a související sluzby Architektonické, technické, stavební a pridruzené technické poradenské sluzby Testování, inspekce, analýza, monitorování a kontrola Reklamní a marketingové sluzby Nábor pracovních sil a zajistování personálu Vyhledávací a bezpecnostní sluzby Úklidové sluzby Ruzné provozní a s podnikáním související sluzby Administrativa, ochrana a sociální zabezpecení Administrativní sluzby Zajistování sluzeb pro verejnost Sluzby vztahující se k ropnému a plynárenskému prumyslu Odborné sluzby pro plynárenský prumysl Provádení vrtu Umístování vrtných souprav Sluzby na sousi i na mori Zemedelské a lesnické sluzby vc. zahradnických Zemedelské sluzby Sluzby v oblasti lesnictví Zahradnické sluzby Sluzby související s rybolovem Vydavatelské, tiskarské a související sluzby Tiskarské sluzby Cinnosti související s tiskem Nakladatelské sluzby Predplatitelské sluzby Vzdelávání Vzdelávání dospelých a jiné vzdelávání Zdravotní a sociální péce Zdravotnické zabezpecení Kanalizace, odstranování odpadu, hygienická zarízení a ekologické sluzby Kanalizace a sber a odvoz odpadu Cistící a hygienické sluzby v mestských a venkovských oblastech a související sluzby Environmentální a ekologické sluzby Rekreacní, kulturní a sportovní sluzby Ruzné sluzby Praní a cistení Ubytování a kancelárské sluzby Námorní sluzby Ruzné sluzby j.n. Soukromé domácnosti se zamestnanci Sluzby provozních a továrních delníku
Vyhlašovatel soutěže: IARNROD EIREANN-IRISH RAIL, INFRASTRUCTURE AND NEW WORKS DIVISION, TRACK AND SIGNAL HEADQUARTERS
Místo plnění: DUBLIN, IE

Číslo soutěže: 55230-2005 (EU)
SE-Stockholm: Kanalizace a sber a odvoz odpadu
Typ soutěže: invitation to tender (service contract, negotiated procedure)
Popis soutěže: Kanalizace a sber a odvoz odpadu Vseobecná likvidace odpadu Likvidace odpadu Recyklace
Vyhlašovatel soutěže: STOCKHOLM VATTEN AB, UPPHANDLINGSENHETEN
Místo plnění: STOCKHOLM, SE
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí