zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plán kontrol ČiŽP na rok 2005

01.04.2005
Obecné
Odpady
Geologie
Plán kontrol ČiŽP na rok 2005

Plán činnosti ČIŽP na 2005

Pro tento rok má Česká inspekce životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství naplánováno více než tisíc kontrol.

Tyto kontroly vyplývají z plánů samotné inspekce, reagují však také na požadavky ministerstva. Na úrovni složkových úkolů se plánuje více než 700 kontrol ve dvanácti základních oblastech.

Třicet šest kontrol je plánováno na dodržování zákona č.120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů při balení, označování, propagaci a reklamě právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání. Plnění povinností z hlediska požadavků zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v oblasti chemických látek a chemických přípravků určených k prodeji spotřebitelům si vyžádá 74 kontrol.

Pro kontrolu právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání při plnění povinností uložených zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, se plánuje 62 kontrol.

Pozornost inspektorů se zaměří na vybrané nemocnice a zdravotnická zařízení (65 kontrol) nebo kontrolu podle zákona o obalech (111 kontrol). Další jsou uvedeny v tabulce.

Složkové a specifické úkoly

Při kontrole skládek se zaměří pracovníci oddělení odpadového hospodářství na podrobnější rozbor a kontrolu dodržování provozních řádů. Zvláštní zřetel bude věnován dodržování závazků, které stanovuje Evropská unie, tj. omezování organické hmoty, která přichází na skládky, recyklovatelných materiálů a podobně. Pozornost bude věnována rovněž množství a složení materiálů, které jsou ukládány jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládky. V rámci složkových úkolů je plánováno celkem 731 kontrol.

Kromě složkových úkolů stanovili pracovníci OI úkoly specifické, které sledují a kontrolují situaci ve spravovaných územích. Část těchto úkolů byla vytipována jako úkoly kontrol významných subjektů pro uskutečnění integrovaných kontrol, které jsou koordinovány s ostatními složkami ČIŽP, zejména oddělením vody a ovzduší.

V některých regionech se pracovníci inspekce zaměřují na nakládání s odpady při sanacích kontaminovaných území, rekultivační stavby, uzavřené skládky, odvaly (např. na Ostravsku).

Velkou důležitost přikládají pracovníci OOH rovněž kontrolám zařízení pro recyklaci, úpravy a využití odpadů.

Na úseku specifických úkolů je naplánováno 345 kontrol, toto číslo však není konečné, neboť se bude zvětšovat dle požadavků místních samospráv, počtu havárií apod.

V rámci IPPC je naplánována účast pracovníků úseku odpadového hospodářství na 54 kontrolách. I zde se patrně počet kontrol zvýší podle požadavků orgánů veřejné správy nebo občanských iniciativ.

Tabulka

Plánované kontroly ČIŽP v oblasti odpadů

Oblast Počet kontrol

Kontrola skládek nebezpečných odpadů 31

Kontrola přeshraničního pohybu odpadů spolu s mobilními skupinami GŘC 33

Průběžné kontroly autovrakovišť 76

Kontrola hospodaření s odpady na spalovnách 30

Kontrola výroby a dovozů baterií a akumulátorů 46

z hlediska obsahu rtuti (§ 31 odst.5 zákona o odpadech)

Kontrola zajištění povinností zpětného odběru použitých výrobků 107

u vybraných výrobců, dovozců a prodejců dle §38 zákona o odpadech

včetně nakládání s odpady vzniklými při této činnosti

Kontrola provozovatelů či vlastníků zařízení, která obsahují, nebo mohou 60

obsahovat PCB (§26 a 27 a související odst.8 §39 zákona o odpadech)

ZDROJ: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí