zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna v ukládání azbestu - a co na to skládky?

29.03.2005
Odpady
Změna v ukládání azbestu - a co na to skládky?
Jak je vidět, i dobře míněný krok může přinést problémy. Nebo měl zákonodárce na mysli něco jiného?
Nová vyhláška číslo 41 ze dne 11. ledna 2005, (mění vyhlášku MŽP číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) přinesla ve svém § 17a změnu týkající se ukládání odpadů z azbestu na skládky (vztahuje se k § 35 odstavec 3 zákona o odpadech). Odpady z azbestu (nebezpečné odpady například katalogových čísel 17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu a 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest) mohou být podle nového ustanovení ukládány na skládkách kategorií S-OO a S-NO (při splnění určitých požadavků). Odpady musí být zabaleny v utěsněných obalech a plocha pro ukládání odpadů musí být před jejím hutněním překryta vhodným materiálem, případně jako preventivní opatření k omezení prašnosti zkrápěna. Po uložení odpadů s obsahem azbestu se na skládce nesmí provádět žádné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu (např. vrtné a výkopové práce). Proto je také nutné po uzavření skl ádky uchovat dokumentaci (plánek) umístění odpadu s obsahem azbestu na skládce nebo v kazetách a musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odp adem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky.

Zacházení s azbestem zpřesňují další právní předpisy, zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb. (podmínky ochrany zdraví zaměstnanců) a vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Úprava, kterou zavádí nová vyhláška, se jeví jako vstřícný krok legislativy vůči praxi. Je mnoho rekonstrukcí objektů, při kterých vznikají odpady s obsahem azbestu. Možnost ukládat při splnění určitých podmínek tyto odpady na "óčkové" skládky pomůže producentům jak technicky, tak finančně. Co to však bude znamenat pro skládky? Stanislav Grůza, ředitel společnosti Hantály říká: "Vyhláška požaduje, aby se po uložení těchto odpadů na skládce neprováděly žádné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu. Takže podle tohoto odstavce d) se už do skládky nebude smět ani kopnout - jako by skládka zamrzla. Nikdo nemůže zaručit, že se do skládky už nikdy nebude muset vrtat. Když po čase třeba bude dělat např. odplynění, kdo si to vezme na svědomí, když bude chtít být seriózní?"
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí