zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

29.03.2005
Obecné
Krátce - různé

Evropská komise - Generální ředitelství pro životní prostředí - otevřelo veřejnou konzultaci, do které se mohou zapojit jak jednotliví občané, tak organizace. Vzhledem ke stálému růstu objemu letecké přepravy a k tomu, jak tento druh dopravy přispívá ke znečištění ovzduší, připravuje Evropská komise zprávu, ve které chce navrhnout opatření ke snížení negativního vlivu letectví na změny zemského klimatu. Do své zprávy by Komise ráda zařadila i názory a nápady zainteresovaných stran. Veřejná konzultace je otevřena do 6.května 2005.
Dotazníky: http://europa.eu.int/comm/environment/climat/aviation_en.htm
Zpráva:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/281&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k připravovanému návrhu tématické strategie k dalšímu užívání pesticidů. Konzultace je vypsána v souvislosti s uvažovanou změnou směrnice 91/414 a chtěla by zmapovat názory na fungování vzájemného uznávání, sdílení dat, ochranu spotřebitele i životního prostředí atd.
Konzultace je prostřednictvím elektronického dotazníku přístupná do 12.5.2005.
základní informace: http://europa.eu.int/comm/food/consultations/pesticide_background_en.htm
dotazník: http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=399

Na stránkách Eugene Standard byla otevřena veřejná konzultace, která má shromáždit a Evropské komisi předat názory zainteresovaných stran na to, jaké v současné době existují bariéry rozvoje trhu zelenými energiemi a co by pomohlo k jejich odstranění. Do konzultace je možné se zapojit vyplněním elektronického dotazníku do 15.4.2005
Informace: http://www.eugenestandard.org/page.php?pageID=224
Dotazník: http://www.optres.fhg.de/questionnaire/seite.php

S rostoucími cenami energií roste zájem o jejich efektivní a levné zdroje. Jedním ze zajímavých řešení jsou tzv. mikroturbíny. Těžiště publikace je v popisu možností výroby elektřiny v místě spotřeby. Popisuje různé možnosti jako technologii mikroturbín, palivové články, využití biomasy, spolupráci nových technologií. Zájemci v ní najdou podrobné vysvětlení pojmů jako jsou např. mikro-kogenerace, mikrosíť, miniturbína, ekologické energetické zdroje, distribuované zdroje, trigenerace, kogenerace, rekuperátor, elektronická převodovka, vysokorychlostní generátor, vysokootáčkový generátor, absorpční chlazení, mikro-rekuperátor, využití biomasy, anaerobní digesce, bioreaktor, fermentor, rychlá pyrolýza, fotočlánky, vodíková energetika

Slušné jednání firmy se stává konkurenční výhodou, zvláště je-li úředně potvrzeno - ale jeho oficiální status vyžaduje příslušný mezinárodní certifikát. V ČR ho zatím získaly pouze dva podniky. Podobnost zkratky CSR s bývalým názvem republiky je čistě náhodná. V angličtině je to označení pro Corporate Social Responsibility neboli společenskou odpovědnost organizace. Ve volném překladu by se dalo říci - ve všech ohledech slušná firma, tento oficiální status zatím existuje pouze v USA pod označením SA 8000, Evropa dosud žádnou odpovídající normu pro CSR nemá. Seznam povinností, k nimž se firma dobrovolně zaváže, je poměrně dlouhý a zahrnuje i četné nepsané zásady čestného podnikání. Firma např. mění svou orientaci z krátkodobých cílů na dlouhodobé a místo maximálního zisku za každou cenu se zaměřuje na zisk optimální. Musí se férově chovat k zaměstnancům, ke všem obchodním partnerům i k životnímu prostředí.

Američtí vědci mají problém s financováním studií o vlivu solení silnic na životní prostředí. Podle údajů Environmental Protection Agency (EPA) se ročně na americké silnice a pak do okolního prostředí dostane přes 13 milionů tun soli.
Podle článku v Midwestern Magazine, který cituje Douglase Wilcoxe z US Geological Survey, má takové zamoření devastující účinky, přestože změny nejsou často na první pohled patrné. Promývání půdy slanou vodou má za následek nejenom ukládání soli, ale i vymývání jiných minerálů. Sůl také mění složení fauny a flóry, kdy vítězí druhy s největší odolností. Sůl na cestách má i nepřímé důsledky. Například žáby odpuzuje, takže jim ruší tradiční migrační trasy. Vysokou zvěř naopak přitahuje, což vede k jejich srážkám s projíždějícímu vozy.
Lídrem ve snaze zredukovat zimní solení je v USA malý stát Maine, kde se ročně na silnice vysype 104 tisíc tun soli. Primárním cílem této snahy je však snižování nákladů na údržbu.

Moravské teplárny letos zavedly jako první společnost v oboru v ČR integrovaný systém řízení s podporou norem ISO a dalších standardů v řízení jakosti, ochraně životního prostředí či bezpečnosti práce. Tržby loni zvedly na 690 milionů korun, zisk před zdaněním dosáhl 55 milionů korun.

Elektromobily EV1, do jejichž vývoje vložil koncern General Motors přes miliardu dolarů, definitivně končí. Kromě pár kousků určených pro muzea budou všechny existující EVjedničky rozebrány a sešrotovány. Projekt byl totiž skrečován - hlavně proto, že se nepodařilo vyvinout lepší a levnější akumulátory.
GM vyrobil na 800 vozů EV1 a v roce 1996 je uvolnil do tříletého zkušebního provozu. Součástí smlouvy s uživateli byla podmínka, že po třech letech nájmu vozy vrátí. GM je pak opravdu stahoval z provozu a postupně je z uživatelů opravdu "vypáčil". Ti se svých elektrických miláčků nechtěli vzdát, protože jim víc než o užitné vlastnosti jde o ekologii. Založili dokonce organizaci, která se snažila dosáhnout prodloužení provozu nebo nejlépe odkupu (nabízeli 24 tisíc dolarů za kus). GM se však bojí odpovědnosti za případné problémy a odmítl vyjednávat.
GM tvrdí, že projekt elektromobilů neskončil fiaskem a že řada řešení nachází uplatnění ve vyvíjených hybridních vozech.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí