zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pražské lesy

02.04.2005
Příroda
Les
Pražské lesy
Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí (§8, odst. 2c zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. V současné době lesní porosty zaujímají přibližně 10% z celkové rozlohy města. Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, jak se měnily důvody zalesňování: od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel nově vznikajících sídlišť. Na území hlavního města Prahy leží 4 885 ha lesních pozemků, z toho: cca 2 430 ha v majetku hl. m. Prahy cca 1 705 ha v majetku státu cca 750 ha v majetku fyzických a právnických osobLesní pozemky v majetku hl.m.Prahy k 30.9.2004 - seznam (690 kb, .xls)KONTAKT:Ing. Frantík, tel. 236 00 5804, e-mail: Dan.Frantik@cityofprague.cz RNDr. Nohejl, tel. 236 00 5821, e-mail: Jiri.Nohejl@cityofprague.czodbor městské zeleně MHMP - oddělění správy lesů, vodních toků a chráněných území, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Mezi největší a nejčastěji navštěvované lesní komplexy patří:Klánovický les (cca 1 000 ha na území Prahy)Kunraticko-Michelský les (cca 300 ha)Divoká Šárka – Nebušice (360 ha)Modřanská rokle (290 ha)Chuchelský háj (134 ha)Xaverovský háj (104 ha)Ďáblický háj (57 ha). Zbytek do celkové výměry tvoří desítky menších lesů a lesíků. Obora Hvězda (cca 85 ha, z toho cca 78 ha lesních porostů) je nejen lesem a přírodní památkou, ale především národní kulturní památkou (NKP). Státní správu lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče má v pracovní náplni oddělení oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče Odboru životního prostředí MHMP pracovní náplň oddělení kontaktní údaje

PÉČE O LESY V MAJETKU HL. M. PRAHY

Hlavní město Praha prostřednictvím odboru městské zeleně (OMZ) a příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy zajišťuje údržbu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 2 430 ha. Péče o lesy se řídí lesním hospodářským plánem, který se zpracovává vždy na desetileté období. V lednu 2004 začne platit nový LHP na období 2004-2014. V r. 1994 schválilo Zastupitelstvo HMP záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. Do dnešního dne bylo vykoupeno do majetku města přes 101 ha lesa, tím je na této ploše zajištěna řádná lesnická péče. V lesích vlastněných městem pokračují výchovné a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném zdravotním stavu na porosty smíšené), obnovy a údržby cest, sbírání papírů, vyvážení košů a sekání luk. Lesy jsou doplňovány rekreačními prvky, kterých je v současné době evidováno více než 2 400 kusů (zejména lavičky a lavice, koše, altány, dětské herní prvky pro děti, vítací tabule aj.). Průměrné náklady na údržbu činí 11,8 tisíc Kč/ha/rok v cenové úrovni roku 2002. Samotná údržba a opravy rekreačních prvků stojí ročně více než 500 tis. Kč. Na úklid lesa od běžných odpadků a na likvidaci černých skládek je pak ročně vynakládáno více než 2 mil. Kč.VÝSADBY V ROCE 2004 Nově zalesněné původně zemědělsky využívané pozemky činí 59 600 m2.- zalesnění pozemku v k.ú. Dolní Počernice na ploše 28 500 m2 (mapa)- zalesnění na ploše 16 100 m2 v k.ú. Hloubětín (mapa)- zalesnění na ploše 15 000 m2 v k.ú. Řepy (bývalá skládka Řepy) (mapa)V lesích bylo na jaře v roce 2004 vysazeno 192 915 ks lesních sazenic (počty druhů - tabulka, grafy). VÝSADBY V ROCE 2003 1) Ve stávajících lesích v majetku hlavního města bylo v roce 2003 vysazeno 75 360 ks lesních sazenic (59 110 ks listnatých a 16 250 ks jehličnatých stromů). 2) V rámci nových výsadeb (vysazení zcela nového lesa v Dolních Počernicích a realizace dalšího úseku biokoridoru ve Vinoři) bylo vysazeno 71 500 ks stromů a 890 keřů. V Praze tak přibylo 7,64 ha nových lesních porostů.

ZDROJ:www.praha-mesto.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí