zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

02.04.2005
Obecné
Krátce - různé

Organizace spojených národů zveřejnila studii o stavu ekosystémů na zeměkouli na začátku milénia. Studie, na jejímž sestavení pracovalo 1300 vědců z 95 zemí má šokující výsledky. Podle ní je jsou dvě třetiny ekosystémů, které jsou určitým způsobem ovlivněny člověkem, na pokraji kolapsu. Lidská činnost za posledních 50 let změnila ekosystémy způsobem, který v historii lidstva nemá obdoby.

Dne 1.4.2005 byla mezi hl. m. Prahou a společností IMP – servis, s.r.o. uzavřena  smlouva o tříděném sběru nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy, jejich využívání nebo odstraňování jako náhradní plnění do ukončení otevřeného zadávacího řízení. Účinnost této smlouvy je od 1.4.2005 do 31.7.2005
Na základě výše uvedené skutečnosti byl dnem 1.4.2005 zahájen mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy. Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů je k nahlédnutí na elektronické adrese: www. imp-servis.cz
Provozování stabilních sběren nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy zůstává v původním rozsahu a beze změn.

Odbor infrastruktury města Magistrátu hl.m.Prahy ve spolupráci s autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM a.s. zorganizoval pro učitele pražských základních škol v průběhu měsíců březen a duben 2005 sérii přednášek na téma „odpady“.
Na odborné přednášce o vzniku, skladbě, třídění, zpracování a zneškodňování komunálního odpadu obdrží učitelé pro sebe i pro žáky informační materiály společnosti EKO-KOM a.s. jako např. skripta „Odpady“, náměty na soutěže a hry „Obaly bez obalu“, pracovní listy „Balím, balíš, balíme“, videokazetu o třídění, stolní hru o odpadech.
Tyto materiály, spolu s informačními materiály o odpadech odboru infrastruktury města MHMP, dostanou učitelé zdarma. Záměrem je seznámit učitelé s problematikou předcházení vzniku odpadů a jejich třídění. Organizátoři věří, že učitelé využijí získané poznatky společně se získanými poznatky v oblasti nakládání s odpady ve výuce předmětů zaměřených na ekologii a životní prostředí.

Radko Martínek
Životní prostředí má podle Grosse od Libora Ambrozka převzít muž, jehož jméno padalo v souvislosti s vládou už v minulosti. Martínek, současný místopředseda poslaneckého klubu ČSSD, si v posledních měsících získal ve straně vliv jako jeden z hlasitých zastánců případné spolupráce s komunisty. Dlouholetý poslanec vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, byl středoškolským učitelem a poté starostou Moravské Třebové. V osmdesátých letech byl členem komunistické strany.

JIHLAVA - Kraj Vysočina přispěje Budišovu na Třebíčsku a Onšovu na Pelhřimovsku na odstranění škod po loňských povodních. Zastupitelé pro ně schválili 245 000 korun, což je 75 procent nákladů, které obce doložily. Živelní událost radnice tehdy nenahlásily příslušným odborům životního prostředí.
Koncem června zasáhly silné přívalové deště místní část Budišova Kundelov. Kanalizace nestačila množství vody odvádět, poškozen byl most a místní vodní nádrže. Voda vnikla do čtyř domů. Radnice žádala o 600 000 korun. Je v tíživé finanční situaci, protože splácí v posledních letech plynofikaci a stavbu vodovodu.
Přes Onšov se loni v červenci přehnala vichřice s krupobitím a přívalovým deštěm. Během tří hodin se do obce, která leží v údolí, valila voda. Bahno zaneslo komunikace, areál čistírny odpadních vod, kanalizaci, rybníky i hasičskou nádrž. Peníze obec potřebuje na opravu poškozených komunikací a kanalizace. Z vlastních prostředků zprovoznila čističku, do které stále přitéká písek a bláto z kanalizace.
Náklady spojené s odstraňováním povodňových škod činí u Budišova 203 800 korun, u Onšova 121 550 korun.

Ekologická organizace Děti Země registruje 30 kandidátů na známou anticenu Ropák a dalších 40 na nelichotivé ocenění Zelená perla. Anticeny budou uděleny 29. dubna v Brně. Ropáka dostávají osobnosti za největší antiekologický počin uplynulého roku, perlu za nejhorší antiekologický výrok.

Mikulov - Plánovaná rychlosilnice R52 z Brna do Mikulova výrazně nenaruší kvalitu ovzduší. Zcela jistě však postihne přírodu v Chráněné krajinné oblasti Pálava a v okolí novomlýnských nádrží. Největším nebezpečím pro ni jsou ropné látky a oleje, které by mohly unikat do okolních vod po dopravních nehodách.
V rozsáhlém stanovisku k zamýšlené stavbě to uvádí ministerstvo životního prostředí. Dokument je k dispozici na mikulovské radnici. "Po dva týdny je možné se k němu vyjádřit. Poté se v Mikulově uskuteční jeho veřejné projednávání," uvedl starosta města Eduard Kulhavý.

Česká Třebová - Ještě než začaly demoliční a další práce na výstavbě obchodního centra ve čtvrti Parník, vyjadřovaly se k věci různé instituce, jež se zabývaly především posuzováním vlivů na životní prostředí.
Upřesnění bylo vyžádáno například u nakládání se zelení (javory, lípy) v okolí bývalé teplárny, výslovně bylo požadováno zachování dvou lip u pomníku padlým v 1. světové válce. I přes tyto podmínky orlickoústecká společnost Agile, která bude Tesco stavět, pochybila pokácením některých dřevin.
Rada města na svém minulém zasedání odsouhlasila uzavření smlouvy se společností Agile, jíž se zavazuje uhradit městu 700 tisíc korun jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Protože však správní řízení stále probíhá, nemohla nám Ivana Vrbická, vedoucí odboru životního prostředí českotřebovské radnice, prozradit, o kolik stromů jde. Kolem hypermarketu sice budou nějaké dřeviny vysázeny, ale ne v takovém rozsahu, kolik jich bylo vykáceno. Peníze budou použity na výsadbu zeleně ve městě.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí