zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vývoj odpadového hospodářství v Olomouci

07.04.2005
Obecné
Vývoj odpadového hospodářství v Olomouci

Vývoj odpadové hospodářství v Olomouci v letech 2002 - 2004

Sběrové soboty

Množství vybraného odpadu při sběrových sobotách 2002-2003-2004

odpad

2002

2003

2004

velkoobjemový (t)

1157,310

1159,23

1008,55

nebezpečný a ostatní (t)

143,797

257,9

224,3

celkem (t)

1301,107

1417,13

1232,85

Při porovnání posledních tří let, došlo při sběrových sobotách nejprve k navýšení vybraného odpadu o 116 t a následně k poklesu o 184 t. Zkušenost z posledních let ukazuje, že obliba sběrových sobot neustále narůstá.

Separovaný sběr

Počet stanovišť na vytřídění odpad ve městě Olomouci

komodita

k 31.3.2002

k 30.11.2003

k 30.11.2004

papír

334

393

389

sklo

229

357

363

plast

286

356

417

tetrapak

0

0

400

celkem

849

1106

1569

Během tří let bylo doplněno nebo vyměněno 320 kontejnerů, což v celkovém počtu znamená nárůst o 37%. Dále byly od 1.12.2003 nově rozmístěny kontejnery na “tetrapack” (nápojové krabice od mléka, džusu, vína atd.) v celkovém počtu 403 ks, které byly umístěny na sběrná místa. V podmínkách města Olomouce tak na jedno sběrné místo připadá v průměru 262 obyvatel. Pro srovnání uvádím, že v Plzni připadá na jedno sběrné místo 304 obyvatel.

Souhrn

Množství odpadu, který byl svezen od občanů města Olomouce.

Komodita

papír (t)

sklo (t)

plast (t)

směsný komunální odpad z domácností (t)

poplatek

rok

2002

664

405

242

16.476

468,- Kč

2003

703

440

369

18.480

468,- Kč

2004

859

515

326

17.861

492,- Kč

Nejvyšší nárůst zaznamenaný u papíru lze hodnotit kladně pouze z hlediska třídění. Je totiž zapříčiněn především průběžnou distribucí reklamních materiálů do domácností. Od zavedení systému stále probíhají diskuse o výši poplatku za odpady. Málokdo se, ale pozastaví nad tím, že DPH v kategorii likvidace odpadů, byla od 1.5.2004 přesunuta z 5% sazby do 19% sazby. Celkové náklady na občana a rok přesahují částku 700,- Kč. Vybrané finanční prostředky formou poplatku však nepostačují na celkové krytí nákladů a rozdíl je tak doplácen z rozpočtu města. I když se někomu jeví poplatek jako vysoký, stále nedosahuje úrovně např. v sousedním Rakousku, kde občané platí roční poplatek za likvidaci odpadů ve výši cca 8% ze svého měsíčního příjmu a považují ho za jakýsi solidární příspěvek. U nás v současné době poplatek odpovídá částce cca 3% z průměrného hrubého měsíčního příjmu. Našim společným cílem musí být nejen třídění odpadů vzniklých v domácnosti, ale zejména jejich minimalizace. Bližší informace podá Ing. Radim Plachý, odbor životního prostředí, Horní náměstí 1, 3.patro dv.č.303, tel.: 585 513 321

 

ZDROJ: www.olomoucko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí