zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní podmínky kácení nelesních dřevin

05.04.2005
Příroda
Základní podmínky kácení nelesních dřevin
Pomalu se chýlí ke konci období vegetačního klidu a spolu s ním doba, vhodná pro kácení stromů.

Ze zkušenosti vím, že se mnoho občanů právě v tomto čase náhle probouzí ze zimního spánku a honem chce ještě stihnout, na co bylo celou zimu dost času. Navíc je o kácení lépe žádat v době vegetace, kdy lze stav dřeviny lépe odborně posoudit, i když kácet se bude v zimě.

Proto bych rád právě teď touto cestou upozornil na některá zákonná ustanovení, kterými se kácení volně rostoucích dřevin řídí. Tento časopis ovšem není Sbírka zákonů, a proto se pokusím uvést jen základní fakta, se kterými se většina lidí může setkat a na která je nejvíc dotazů.

Povolování kácení volně rostoucích dřevin je věcí obecních úřadů. Pokud chcete kácet strom třeba v Bratřicích nebo ve Zlátence, obrátíte se na tamní obecní úřad. Je-li v některých speciálních případech nutné navíc stanovisko odboru životního prostředí, budou to tam vědět.

Všeobecně lze říci, že ke kácení je třeba povolení, ale existují určité výjimky. Současná právní úprava především rozlišuje osoby fyzické a právnické. K něm fyzickým je poněkud benevolentnější. Ty tedy mohou, pokud dřevina roste na pozemku, který zároveň vlastní i užívají, například na jejich zahradě, kácet stromy do obvodu kmene 80 cm a mýtit keře do rozlohy 40 m2, aniž by se o tom musely s někým bavit. Na pronajaté pozemky se to ovšem nevztahuje! K tomu dodávám, že onen obvod kmene se měří v tak zvané prsní výši, čili 130 cm nad zemí. Úřední požehnání je pak nutné teprve pro tlustší stromy a větší plochy keřů. Protože však jsou sousedé často přející je lépe i o těch slabších a menších příslušný úřad alespoň ústně informovat.

Toto ovšem neplatí pro osoby právnické, to znamená firmy nebo třeba obce. Ty o povolení musí žádat bez ohledu na vlastnictví a paramenty, pokud se nejedná o výchovnou či zdravotní probírku. K té jsou úřední kroky nutné jen v případě, že se porost nalézá ve významném krajinném prvku, nebo rezervaci, ale to je problematika, o které se zmíním někdy jindy.

Samozřejmě také tenkrát, když je stavem stromu bezprostředně (!) ohrožen něčí život nebo hrozí značná škoda, nebudete čekat na povolení, ať jste osoba fyzická či právnická. (Jinak byste byli spíše považováni za osobu nesvéprávnou). V takovém případě však musíte zásah písemně ohlásit do 15 dnů po jeho provedení úřadu, který by ho jinak povoloval. Nutnost akce je pak dobře doložit fotodokumentací nebo jiným průkazným materiálem.

Dále chci upozornit, že dnešní zákon nerozlišuje, jedná-li se o dřeviny ovocné nebo okrasné, náletové nebo vysazené. To může hrát roli při posuzování vhodnosti zásahu, ale zákonná pravidla jsou pro všechny dřeviny stejná.

Nakonec bych rád vysvětlil, proč se kácení nelesních dřevin poměrně striktně povoluje právě jen v době vegetačního klidu. Jednak se tu samozřejmě jedná o kvalitu dřeva, ale rozhodně to není hlavní důvod. Daleko důležitější jsou důvody etické. Strom nebo keř je především sám o sobě živou bytostí, jejíž konec by měl být co nejhumánnější a usmrcení ve spánku se jako takové jeví. Mimoto se dřeviny již počátkem období vegetace stávají domovem mnoha živočichů, jejichž doupata a hnízda, často i s mláďaty, by byla při kácení zničena. Prostá lidská slušnost proto velí tyto dopady co nejvíce omezit a kácet v době, kdy je toto nebezpečí nejmenší.

Zdroj: www.pacov.info

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí