zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na pomoc jarnímu úklidu - kam s odpadem v Pelhřimově?

07.04.2005
Odpady
Na pomoc jarnímu úklidu - kam s odpadem v Pelhřimově?

Vidíte, že někdo pálí odpad?
Volejte MěÚ Pelhřimov, oddělení veřejného pořádku Tel: 565 352 158 nebo MěÚ Pelhřimov - odbor ŽP Tel: 565 352 134

Továrna, provozovna, výrobna obtěžuje svým provozem okolí zápachem?
Informujte MěÚ Pelhřimov odbor ŽP Tel: 565 352 107

Kdo se zabývá likvidací komunálního odpadu v Pelhřimově?
- odděleně vytříděný komunální odpad - TS m Pelhřimova Tel: 565 323 138
- stavební a demoliční odpad - TS m Pelhřimova Tel: 565 323 138
- tříděného odpadu z domácností - TS m Pelhřimova Tel: 565 323 138
- plasty - třídí se pouze PET lahve , ostatní plasty ( kelímky od jogurtů, obaly od saponátů) patří do nádob na zbytkový odpad ( běžná popelnice, kontejner ) od 2. poloviny roku 2001

Kdo má na starosti velkoobjemové kontejnery na neskladný domovní odpad v Pelhřimově ?
TS m Pelhřimova, Tel: 565 323 138

Vyhazuje firma svůj výrobní odpad do veřejného velkoobjemového kontejneru?
Obraťte se na odbor ŽP MěÚ Pelhřimov Tel: 565 352 134

Vidíte někoho odkládat odpad kdekoli mimo řízenou skládku?
Volejte odbor ŽP MěÚ Pelhřimov Tel: 565 352 134 nebo oddělení veřejného pořádku MěÚ Pelhřimov Tel: 565 352 158

Kam s nebezpečnými odpady ?
Nebezpečené odpady mohou občané uložit zdarma v areálu TS m Pelhřimova, pokud jsou zapojeni do systému likvidace TDO ve městě Pelhřimov a místních částech Tel: 565 323 138

Jednotlivé druhy.
Staré autobaterie, vyjetý olej, nesvítící zářivky, knoflíkové baterie, barvy, laky, ředidla a hadry a nádoby od nich znečištěné, chladničky, televizory apod.
Přesnější informace podají TS m Pelhřimova

Co s prošlými a nepoužitými léky?
Staré léky lze odložit ve všech lékárnách na území města.

Kam se starými elektrospotřebiči?
Kovové části vykoupí Sběrné suroviny , některé druhy přijmou zdarma TS m Pelhřimova ,od občanů zapojených do systému likvidace TDO ve městě Pelhřimov a místních částech Tel: 565 323 138

Kam odkládat separovaný sběr ( papír, železo, sklo - bílé a barevné ) ?
Do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po městě nebo do sběrného dvora v areálu TS m Pelhřimova , od občanů zapojených do systému likvidace TDO ve městě Pelhřimov a místních částech Tel: 565 323 138

Jak zacházet s PET lahvemi před jejich uložením do sběrných nádob?
Uvolníme jejich uzávěry, aby mohl odcházet vzduch, pak lahev sešlapeme, čímž zmenšíme její objem.

Co je PET?
PET je zkratka pro látku polyethylentereftalát. Jiný plast patří nadále do nádob na domovní odpad. Jedná se o kelímky od jogurtů a jiné kelímky - jsou vyrobeny z polyethylenu ( označuje se PE ) nebo polystyrenu ( je označen PS ). Dále obaly od saponátů jsou vyrobeny převážně z polypropylenu (PP) nebo polyvinylchloridu ( PVC).

ZDROJ:www.mupe.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí