zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na pomoc jarnímu úklidu - kam s odpadem v Humpolci?

07.04.2005
Obecné
Odpady
Na pomoc jarnímu úklidu - kam s odpadem v Humpolci?

Železný šrot


(1) Železný odpad (šrot) shromažďují právnické a fyzické osoby tak, aby nezpůsoboval hygienické a estetické či jiné závady.
V případě vyhlášení hromadného sběru lze tento odpad odložit na určené veřejné prostranství, nebo přímo na zařízení, které bylo k tomuto účelu přistaveno. Toto neplatí pro železo znečištěné ropnými látkami, barvami a jinými chemickými látkami, se kterými se zachází jako s nebezpečnými složkami komunálního odpadu.

(2) Mimo takto vyhlášená hromadný sběr lze tento odpad odevzdat osobně v areálu překladiště TKO Brunka-Střelnice.

Nebezpečné složky komunálního odpadu

(1) Odděleně vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu mohou občané města odevzdat ve dvou zřízených sběrnách nebezpečného odpadu umístěných :
a)v prostorách dvora Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí (vchod z ulice Příčná)

b) v areálu překladiště TKO Brunka-Střelnice a to vždy ve stanovených provozních hodinách.


Velkoobjemový odpad


(1) Velkoobjemový odpad mohou občané města uložit do velkoobjemových kontejnerů umístěných v rámci sběrného místa a překladiště vytvořeného v areálu skládky TKO Brunka -Střelnice".

(2) Na požádání lze u Technických služeb Humpolec s.r.o. sjednat zapůjčení kontejneru popř. jiných k těmto účelům určených prostředků.

(3) Město Humpolec zabezpečuje dle potřeby, zpravidla dvakrát ročně organizovaný odvoz velkoobjemového odpadu od občanů města a místních částí dle stanoveného harmonogramu, který je v dostatečném předstihu zveřejňován na úřední desce Města Humpolec.Vyřazené a ojeté pneumatiky


(1) Fyzické osoby, mohou vyřazené a ojeté pneumatiky od osobních automobilů odevzdat ve sběrném místě v rámci překladiště TKO Brunka-Střelnice.Rostlinný odpad


(1) Rostlinný odpad je možno kompostovat na vlastním pozemku nebo po dohodě na kompostech zemědělců. Spalovat lze pouze rostlinný odpad na místech mimo hustou obytnou zástavbu a při dobrých rozptylových podmínkách a to vždy v souladu s ustanoveními vyhlášky Města Humpolec č. 12/1994/MZ o ochraně životního prostředí.

(2) Na rostlinný odpad pocházející z úklidu veřejných prostranství lze na požádání občanů či organizací přistavit TS Humpolec s.r.o. přiměřený svozový prostředek.

Stavební odpad

1) Stavební a demoliční odpad je možné likvidovat jen způsobem a v zařízeních k tomuto účelu určených.

Fyzické osoby, kterým v kterékoli fázi stavby či terénních úprav vznikne stavební či demoliční odpad má povinnost :

a) uložit tento stavební a demoliční odpad do kontejneru ve sběrném místě v rámci překladiště TKO Brunka-Střelnice a to v množství do 1 tuny.

b) v případě většího množství stavebního a demoličního odpadu (nad 1 tunu) má povinnost předat tento výše uvedený odpad bud´přímo provozovateli zařízení na jeho úpravu (recyklaci) nebo tento po dohodě s provozovatelem uložit na centrální skládce v Hrádku u Pacova.

c) stavební odpad zařazen jako odpad kategorie ostatní odpad (např. stavební sutě) je možné využít i ke zpevňování polních cest, ale pouze na základě vyjádření orgánu ochrany ZPF (dle § 15 písm. i zákona 344/1992 Sb., o ochraně ZPF). O takto využívaném stavebním odpadu (sutě) bude vedena řádná evidence dle vyhl. MŽP č.338/1997 Sb. 


Nepoužitá léčiva

Léčiva nevyhovující jakostí, s prošlou dobou použitelnosti uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná se odevzdávají v lékárnách, které jsou povinny je převzít 3).


Odpad z čištění komunikací a údržby veřejné zeleně


Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby do k tomu uzpůsobených boxů a poté ukládán na odpovídající skládce odpadů. Vhodný bioodpad z veřejné zeleně a hřbitova je kompostován. Ostatní odpad ze hřbitova je ukládán na odpovídající skládce.

ZDROJ:www.mesto-humpolec.cz 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí