zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pro les je odborný lesní hospodář nezastupitelný

11.04.2005
Les
Pro les je odborný lesní hospodář nezastupitelný
Vlastníci lesa mohou využívat odborných poznatků a služeb lesních hospodářů při hospodaření na lesních majetcích bezplatně.
Stále trváme na tom, že pro les a jeho vlastníka je rozhodujícím a nezastupitelným článkem odborný lesní hospodář, který vlastníkovi lesa garantuje odbornost a zákonnost navržených činností v jeho lese. Fungující odborný lesní hospodář je současně pro orgán státní správy lesů pravou rukou, neboť zejména jeho prostřednictvím získává státní správa lesů přehled o stavu lesa. Z uvedených důvodů hradí činnost odborného lesního hospodáře u vlastníků lesa do 50 ha stát, pokud si odborného lesního hospodáře nevybral sám vlastník.
Je jenom na škodu věci, že lesní zákon platný od 1. ledna 1996 nedává odbornému lesnímu hospodáři určitá zásadní práva a povinnosti, které by vlastníkovi lesa i státní správě lesů usnadnily realizaci potřebných opatření v lesích a odstranily dnes nemalou a přitom zbytečnou administrativu.
Co se stále nedaří
Již dlouhodobě se nám však nedaří tuto změnu v lesním zákoně prosadit prostřednictvím ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, ani prostřednictvím poslanců či senátorů.
Vzhledem k významu a postavení odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesů a jejich hospodaření pořádá odbor životního prostředí každoročně poradu k problematice širšího okruhu otázek o životním prostředí za účasti odborných lesních hospodářů. V letošním roce se tato porada uskutečnila 3. března na MěÚ Sušice. Předmětem porady byla spolupráce s odborným lesním hospodářem a společné hledání způsobů využití odborných lesních hospodářů při naplňování podstatných ustanovení lesního zákona. Proto také touto cestou upozorňujeme vlastníky lesa na možnost využívání odborných poznatků a bezplatných služeb lesních hospodářů při hospodaření na lesních majetcích.
Důležitou částí porady byla otázka ochrany lesa zejména proti hmyzím škůdcům nejaktuálněji proti kůrovcům. V některých porostech sníh stále ztěžuje a někde i znemožňuje realizovat potřebné těžební práce k zajištění včasného zpracování kůrovcem napadených stromů i atraktivního kalamitního dříví a současné náhlé oteplení vzduchu na druhé straně urychluje probíhající vývoj kůrovců v již napadených stromech.
Funkce lesního hospodáře
Proto si uvědomujeme vážnost situace a význam včasných odborných i ekonomických asanačních opatření v lesních porostech napadených kůrovcem a v porostech s výskytem kalamitního dříví. Právě nyní je důležitá vzájemná a pružná spolupráce vlastníka lesa s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář je vlastníkovi lesa, který může být v této situaci z různých důvodů odkázán při zpracování kalamitního dříví na cizí subjekt, ve většině případů schopen pomoct se zajištěním zpracování v souladu s jeho zájmy a lesním zákonem.
Výkon funkce odborného lesního hospodáře ve správním obvodu MěÚ Sušice u vlastníků lesa do 50 ha, kteří si odborného lesního hospodáře samostatně nevybrali, zajišťují na území NP Šumava, Správa NP a CHKO Šumava, na ostatním území Lesy České republiky, s. p., LS Železná Ruda a na cca 30 ha rovněž LS Klatovy.
Kromě těchto subjektů v katastrálních územích Budětice, Čepice, Čimice, Čermná, Čejkovy, Dobršín, Dražovice, Hrádek u Sušice, Lipová Lhota, Malá Chmelná, Podmokly, Tedražice, Velká Chmelná, Zbynice, Vlkonice, Rabí a Žichovice vykonává od 14. února 2001 funkci odborného lesního hospodáře Ladislav Hrabý, bytem Budětice 55, 342 01 Sušice, tel. spojení 376 596 255, 723 370 897 a od 1. ledna 2005 v katastrálních územích Bernartice u Boříkov, Boříkovy, Brod, Lukoviště, Vlčkovice u Kolince, Hradiště u Boříkov, Bojanovice pod Rabím, Buršice a Nezamyslice u Horažďovic Pavel Raška, bytem Veřechov 30, 341 01 Horažďovice, tel.: 776 130 968.
Oba odborní lesní hospodáři byli do funkce na uvedených katastrálních územích jmenováni rozhodnutím orgánu státní správy lesů, který chtěl i nadále v zájmu svém i v zájmu vlastníků lesů využívat jejich odbornosti a dlouhodobé znalosti místních podmínek a lesních porostů. Zásadní význam pro jejich jmenování měla jejich znalost vlastníků lesů v přidělených katastrálních územích a zkušenosti z dosavadní vzájemné spolupráce, které před jmenováním získali při výkonu funkce odborného lesního hospodáře jako zaměstnanci LČR, s. p., a v rámci vnitropodnikových reorganizací ji měli opustit.
Odpovědnost
Jsme rádi, že alespoň touto formou můžeme poděkovat všem zodpovědným vlastníkům lesa za jejich přístup a vztah k jejich lesnímu majetku. Chceme však touto cestou upozornit na skutečnost, že zcela jiný přístup k lesnímu majetku mají ti, kteří lesní pozemky nebo porosty kupují za účelem momentálního zisku. Početnost těchto vlastníků je sice nepatrná, avšak rozsah negativních následků z jejich činnosti je značný. Apelujeme tímto na vlastníky lesních pozemků, aby věnovali pozornost celkovému stavu lesa a prováděným činnostem, a tím chránili majetek svůj i okolních vlastníků.
(Informace: Odbor životního prostředí Městského úřadu Sušice)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí