zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový trend: Sdružování

15.04.2005
Obecné
Nový trend: Sdružování
CzechTrade podporuje seskupování firem - letos vznikne několik desítek exportních sdružení.

Agentura na podporu exportu CzechTrade se rozhodla dávat vývozce dohromady. Generální ředitelka Jitka Hanzlíčová vysvětluje výhody sdružování těmito slovy: "Je velký rozdíl, když před potenciálním zákazníkem stojí zástupce firmy, která má padesát zaměstnanců, nebo když před něj předstoupí někdo, kdo zastupuje alianci, jež může poskládat komplexní nabídku a dohromady zaměstnává několik tisíc lidí. Vytváření aliancí firmám také snižuje náklady."

Do konce loňského roku vzniklo šest odvětvových vývozních aliancí: dobývací technika, zpracování biomasy, úprava a čištění vody, energetika, prostředky pro civilní ochranu, informační technologie. Tyto aliance mají až několik desítek členů a snaží se prosazovat po celém světě. Například aliance Česká dobývací technika začínala v Rusku, ale letos usiluje o velké zakázky také v Jižní Americe (viz rámeček).

K těmto velkým aliancím nyní přistupují menší vývozní sdružení. Ta vznikají s podporou CzechTradu případ od případu, s cílem prosadit se společně na některém teritoriu. Takových vývozních sdružení zřejmě vznikne v letošním roce několik desítek. V současné době jich funguje nebo se připravuje skoro čtyřicet. Průměrný počet členů bývá pět.

FORMÁLNÍ STRÁNKA takového sdružení není předepsána. Aliance Česká dobývací technika je asociací firem podle českého práva; má svého prezidenta a výkonného tajemníka, platí se v ní členské příspěvky. Členové ostatních aliancí a vývozních sdružení zvolili volnější formu - dohodli se na určitých pravidlech a etickém kodexu, některé firmy mezi sebou uzavřely smlouvy o spolupráci. "Už se stalo, že jednu společnost ostatní členové vyřadili, protože nespolupracovala, nepodílela se na nákladech a jen se s ostatními vezla," poznamenala Hanzlíčková. Ke stávajícím seskupením mohou přistupovat další podniky, ale musejí to na svém setkání schválit dosavadní účastníci.

CzechTrade dopředu prověřuje, zda firmy, které mají zájem o vytvoření sdružení, nejsou v konkurzu či likvidaci a zda mezi sebou nevedou soudní spory. Seskupení, pokud chce dosáhnout na státní pomoc v rámci programu Aliance, musí zahrnovat alespoň tři firmy. Takto seskupené malé a střední podniky mohou získat na své marketingové aktivity až polovinu uznatelných výdajů, a to do výše jednoho milionu korun. Celkově je v rozpočtu na tento rok 50 milionů korun. "Nejvíce žádány jsou příspěvky na výstavní plochu v zahraničí," konstatuje ředitelka Hanzlíčková.

ČLENOVÉ SDRUŽENÍ si volí leadra, což bývá nejzkušenější vývozce nebo firma, která má nejvíc kontaktů na tuzemské kolegy. "CzechTrade pak vede firmy, aby si připravily vše, co je zapotřebí udělat ještě předtím, než seskupení začne s marketingovou aktivitou v zahraničí," líčí ředitelka. Agentura pomáhá se zpracováním exportního záměru, s přípravou katalogů a webových stránek. "Pro firmy je ale hlavní, že mohou využívat služeb našich zahraničních kanceláří a že se s námi mohou účastnit veletrhů. Podnikatelé zjišťují, že v zahraničí je velmi silně vnímáno, když za podniky svým způsobem ručí stát. Netvrdíme, že můžeme dát právní záruky, ale říkáme, že s námi vystavující firmy známe, a to je velmi důležité," prohlásila Hanzlíčková. Cizinci totiž mívají značný respekt před státními institucemi. Dokonce i v sousedním Rakousku českým firmám velmi pomáhá, když vystavují pod logem agentury CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu.

"Guru managementu Michael Porter tvrdí, že národní konkurenceschopnost země přímo souvisí se schopností firem spolupracovat a vzájemně se podporovat k vyšší výkonnosti," uvedla Hanzlíčková. Tuto teorii dokazuje podle ní i praxe: "Než si založili zájmové uskupení, nevyvezli chilští vinaři ze svých sklepů ani láhev. Až aliance vývozců vybudovala silnou národní značku."

SDRUŽOVÁNÍ VÝVOZCŮ nyní prosazuje většina obdobných evropských agentur. Například finská organizace na podporu vývozu podporuje 150 vývozních sdružení. "V Itálii zaměstnávají aliance 30 % lidí a vytvářejí zhruba 43 % exportu," dodala Hanzlíčková. Ne každá vývozní aliance se přitom zrodila za spolupráce nějaké státní agentury. V Itálii vytvořily jednu z prvních aliancí rodinné nábytkářské firmy, které najednou samy ucítily, že pokud chtějí v nových podmínkách přežít, musejí kooperovat. Tamní farmaceutické společnosti se zase daly dohromady, aby se podělily o náklady na drahou a zároveň nezbytnou certifikaci léků. U nás se o volné horizontální spojení (tedy bez kapitálové provázanosti a bez toho, že by seskupení malých firem vznikalo kolem jednoho mnohem většího podniku) samostatně pokusily čtyři masokombináty - Kostelecké uzeniny, Masna Studená, Maso Planá a Masný průmysl Krásno.

Aliance, které vznikly pod patronací CzechTradu, již dosahují prvních výsledků. "Kontrakty na vývoz dobývací techniky do bývalého Sovětského svazu se dají počítat v řádu miliardy korun," řekla Hanzlíčková. Česká dobývací technika se chce nyní prosadit v Chile a CzechTrade tam bude mít od června zahraniční kancelář, která by tomuto záměru měla výrazně pomáhat. Aliance výrobců zboží pro potřeby civilní obrany uspěla v Bulharsku. "Vodní" aliance cítí šance v Petrohradu. Aliance energetických firem předala před několika dny studii na obnovu tureckých elektráren. Czech ICT Alliance má první zakázky v západní Evropě, představila se i v USA.

AUTOR: PETR KORBEL

Na nové trhy přes velvyslance

Latinská Amerika je sice od nás velmi daleko, ale exportní sdružení firem Česká dobývací technika už tam zahájilo rozhodný atak.

Jestliže v agentuře CzechTrade tvrdí, že potenciální zahraniční odběratelé hodně dají na to, když je dodavatelská firma nějakým způsobem "posvěcená" státem, nepřehánějí. Že to platí v zemích, jako je Rusko nebo Čína, není nic překvapivého, ale ověření solidnosti partnerské firmy jakýmsi státním zastřešením se nezříkají ani jiné státy. To se mimo jiné projevilo přede dvěma týdny, když Česká dobývací technika (CDT) uspořádala pod patronátem Ministerstva průmyslu a obchodu (a na jeho půdě) kulatý stůl na téma dodávek a vzájemné spolupráce v oblasti dobývání a těžby vůbec. Se zástupci CDT přišli diskutovat velvyslanci a obchodní radové z Argentiny, Chile, Kazachstánu, Mongolska, Peru, Ruska, Srbska a Černé hory a Ukrajiny. Poslouchali se zaujetím a pečlivě si zapisovali.

Výběr pozvaných nebyl náhodný: právě tato teritoria nyní CDT zpracovává, v některých z nich už jednotliví členové získali významné zakázky.

Zatím nejvíce zkušeností nasbírala CDT v Rusku, kde je nejaktivnější obchodní společnost Alta (má síť zastoupení v Rusku i na Ukrajině). České výrobce důlních strojů a technologií na ruském a ukrajinském trhu zastupuje rovněž ostravská firma CZMT. Zakázky v Rusku realizuje Inco Praha, Ferrit Frýdlant, Koexpro Ostrava, Prodeco Teplice a další. "Z posledních zajímavých příležitostí lze jmenovat Kemerovskou oblast, kde je zpracován široký program spolupráce," říká prezident sdružení CDT Jaroslav Hron.. "CDT by tam měla dodávat kombajny, dopravníky, pásy a další zařízení. Otevírají se možnosti také na poloostrově Kola, kde se počítá s výměnou těžebních zařízení." V ukrajinském Doněcku jsou podobné příležitosti - CDT by chtěla vybavit část dolu zařízením a to pak případně provozovat.

Chile je v oblasti dobývání a těžby zajímavé především svými měďnými doly. Podle výkonného ředitele CDT Jiřího Šařce by se ještě v dubnu tohoto roku mělo uskutečnit jednání mezi oběma stranami o možnosti podílet se na přestavbě povrchových měďných dolů na hlubinné, a to od projekce až po dodávky zařízení. Chilský velvyslanec v Praze Carlos Klammer při prezentaci možností firem sdružených v CDT připomněl, že 43 procent chilského exportu se nějakým způsobem týká těžebního průmyslu. Objem výměny zboží mezi ČR a Chile rok od roku stoupá a dodávky pro tento segment by na tom v budoucnu také mohly mít zásluhu.

Argentině nabízí CDT rekonstrukci dolu Rio Turbo, jejímž cílem má být zvýšení těžby. Vytěžené uhlí bude spalovat místní elektrárna. Pro zajímavost, na její rekonstrukci se také podílejí české firmy, takže šance rozhodně nejsou nulové.

V Bělehradě (Srbsko a Černá hora) letos otevře CDT kancelář. Učiní tak společně s firmou VDO Ostrava, která je novým členem CDT a nyní zajišťuje otevírku patra na dole v srbském Zaječaru.

Mongolsko zná z minulosti práci českých geologů, a jak zmínil na setkání s CDT velvyslanec Mongolska Shijeekhuu Odonbaatar, spolupráce by mohla pokračovat. Připomněl, že jsou to právě Češi, resp. Čechoslováci, kdo vědí, co se skrývá pod polovinou povrchu Mongolska.


Největší vývozní aliance podporované CzechTradem

Česká dobývací technika: Alta Brno, Báňské projekty Ostrava, CZMT Ostrava, INCO engineering Praha, Ostroj Hansen & Reinders Opava, Prodeco Teplice, PSP Engineering, SE-MI service Ostrava, Vítkovice, a. s. - Czech Biomass Team: Bioenergy Group Opava, Hamont Frýdek-Místek, Monticom Zlín, Ponast Valašské Meziříčí, SG Strojírna, TTS eko. - Czech Water Alliance: Aquatis Brno, Centroprojekt Zlín, DHI Hydroinform Praha, Ecofluid Group Brno, Mico Třebíč, Fontana Brno, Fortex Šumperk, Geotest Brno, GIS-Geoindustry Praha, Hydroprojekt Praha, KAP Praha, K & H Kinetic Klatovy, Kontron Liberec, Lutos Lubenec, MAEP Chomutov, Průmyslové stavitelství Brno, PSJ Novotech Praha, Sigmainvest Praha, Tesla Praha-Hloubětín, Vodní zdroje Praha, ZVVZ Milevsko. - Czech Power Team: H & D Engineering Praha, Betvar Praha, Applic Liberec, Bresson Praha, Ekol Brno, Elektrostav Králův Dvůr, Mavel Benešov, Modřanská servisní a montážní, s. r. o., Praha - NBC Czech Team: B. O. I. S. Filtry Brno, Ecoprotec t Zlín, EGO Zlín, EST Ledeč nad Sázavou, Gumárny Zubří, MET.CHEM Group Liberec, Oritest Praha, Sigma Group Lutín, Svitap Svitavy, Vojenský opravárenský podnik Nový Jičín - Czech ICT Alliance: 24 firem, které se zabývají počítači, telekomunikacemi, sítěmi, softwarem, digitálními technologiemi, bezpečností dat, nejmodernější kancelářskou technikou apod.

Další exportní sdružení

Subdodavatelé automobilového průmyslu, obráběcí stroje, zemědělské stroje, tisk a papír, stavby silnic, subdodavatelé medicínské techniky, medicínská technika, alternativní energetické zdroje, stroje na obrábění kamene, energetika, technologická zařízení pro živočišnou výrobu, několik sdružení vývozců potravin (potravinové doplňky, nápoje, cukrovinky, racionální výživa, pekárenské výrobky, alkohol, dodávky potravin pro hotely), dřevoobráběcí stroje, zařízení na čištění a rozvod vody, komplexní zařízení cementáren, chemie, rafinerie a petrochemie, zabezpečovací slaboproudé (mobilní) systémy, kolejová vozidla a železniční komponenty, zemědělské technologie, nábytek, komunální technika, manipulační technika, průmyslové podlahy, výstavba stájí a vepřínů, sněžná vozidla a nosiče nářadí, nábytek a doplňky, strojírenské polotovary, tisk, digitalizace a propagační materiály atd.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí