zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kampaň „Třídění odpadů“

18.04.2005
Odpady
Kampaň „Třídění odpadů“
Jedná se o Road Show pro veřejnost, která je součástí druhého roku kampaně na třídění odpadu.

Zatímco v loňském roce Barevné dny navštívily od dubna do října celkem 58 českých a moravským měst a obcí, včetně Brna a Prahy, letos počítáme s 60 zastávkami v městech a obcích po celé České republice.

Barevné dny budou probíhat v návaznosti na krajské komunikační kampaně za podpory místních úřadů v parcích nebo na náměstích v období duben až říjen. Jejich hlavním zaměřením je výchova dětí a dospělých ke třídění odpadů. Barevné dny se staly v regionech oblíbenými především vzhledem k nenásilnému propojení vzdělávání a zábavy.

Součástí Barevných dnů je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již stovky základních škol po celé České republice a oslovila cca 550 000 dětí. Tonda Obal je postavička (maskot), která provází děti světem třídění a recyklace odpadů. Součástí programu je výklad lektora, hra „třídění odpadů“, panely ukazující koloběhy odpadů (od vzniku až po recyklaci) a vzorky materiálů vyrobených recyklací odpadů. Na akcích mu pomáhají další tři kamarádi – Petka Peťka, Pepa Střep i Krabice Kája – zástupci jednotlivých druhů tříděného odpadu. V podobě maskotů tak dětem i dospělým pomáhají projít na akcích světem třídění odpadů zábavnou formou. Letos se lidé mohou těšit na aktrakce již oblíbené z minulého roku jako Maxi domino, házení na desku, skákání v pytlích, jízdu na koloběžkách nebo horolezeckou stěnu, ale připraveny byly i novinky, které jistě zaujmou i dospělé návštěvníky. Budou se moci vrátit do světa pohádek jako Popelky nebo do světa automobilového závodníka na Barevné autodráze. Na všechny úspěšné třídiče samozřejmě čekají v cíli drobné dárky v podobě pexesa, recyklačního kolečka, psacích potřeb nebo minipopelniček na tužky.

                  
Kalendář „Barevné dny 2005“  duben – srpen


kraj místo datum typ akce
   
Středočeský Praha 24.4.2005 Den Země (ZOO)
Středočeský Praha 26.-29.5.2005 Bambiriáda
Moravskoslezský Třinec 22.4.2005 Den dětí
Moravskoslezský Český Těšín 13.5.2005 Akce záchranné služby
Moravskoslezský Frýdek Místek 27.5.2005 Bambiriáda
Moravskoslezský Nový Jičín 4.6.2005 Otevření sběrného Dvoru
Moravskoslezský Bruntál 18.6.2005 Den města
Moravskoslezský Ostrava 9.7.2005 Barevné dny Ostrava
Olomoucký Prostějov 23.4.2005 Den Země
Olomoucký Město Jeseník 24.6.2005 Den Země
Olomoucký Olomouc 1.5.2005 Ekologický jarmark
Vysočina Třebíč 22.4.2005 Den země
Vysočina Počátky 21.5.2005 Den přírody
Vysočina Pelhřimov 10.-11.6.2005 Mezinárodní festival rekordů
Vysočina Třešť 19.6.2005 Městské slavnosti Den dětí
Vysočina Chotěboř 19.8.2005 Sraz motorkářů Den dětí
Královéhradecký Dvůr Králové n/L 30.4.2005 Majáles
Královéhradecký Rychnov n/ Kněžnou 1.6.2005 Dětský den
Královéhradecký Náchod 7.5.2005 Prima sezóna
Plzeňský Plzeň 21.5.2005 Dětský den v ZOO
Plzeňský Plzeň 18.6.2005 Dětský den v ZOO
Plzeňský Plzeň 25.6.2005 Dětský den v ZOO
Plzeňský Dobřany 20.8.2005 Rock OPEN II
Zlínský Zlín 31.5.2005 Filmový festival
Zlínský Luhačovice 6.5.2005 Otevírání pramenu 2005
Zlínský Rožnov pod Radhoštěm 24.7.2005 Slavnost - skanzen - pouť
Zlínský Vizovice 27.8.2005 Trnkobraní -velká akce
Pardubický Prachovice 19.4.2005 Akce pro děti
Pardubický Vysoké Mýto 21.4.2005 Den země
Pardubický Ústí n/ Orlicí 7.6.2005 Sportovní týden
Liberecký Hrádek n/ Nisou 28.5.2005 Den dětí
Liberecký Jablonné v Podještědí 1.6.2005 Tradiční akce v místním kempu
Liberecký Nové pod Smrkem 4.6.2005 Den dětí
Jihočeský Soběslav 5.6.2005 Vyhodnocení sběru PET
Jihočeský Vimperk 9.6.2005 Pouť

Aktuální termíny Barevných dní naleznete na www.ekokom.cz


Využití vytříděného odpadu

Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150 - 200 kg odpadů. Z toho kolem 30 kg papírových odpadů, 25 kg plastových odpadů, 15 kg skleněných odpadů, 5kg kovových odpadů a asi 1,4 kg odpadů použitých nápojových kartonů.

Dotřiďování
Veškerý svezený odpad z nádob na tříděný sběr se musí následně dotřídit na dotřiďovacích linkách. Je to jednak z důvodu oddělení nečistot a nežádoucích příměsí, ale zejména proto, aby se oddělily jednotlivé frakce, které se zpracovávají různými technologickými postupy. Tyto frakce se od sebe oddělí dle druhů a vlastností, které následně umožňují zpracování na vstupní surovinu do výroby.

Papír
Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, kde se po rozvláknění přidává do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát, protože každou recyklací se zkracuje papírové vlákno. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Plasty
Každý druh plastů se zpracovává jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží znovu k výrobě polystyrenu nebo jako součást speciálních cihel s dobrými izolačními vlastnostmi. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu či protihlukové stěny u dálnic.

Sklo
Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do vstupní směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

Nápojové kartony
Je možné recyklovat dvěma způsoby:
V papírnách – kvalitní papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat podobně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod.
Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.


Výstava Happy Materials 19. – 23.4. 2005

Na produkty recyklace a nové materiály je zaměřena výstava, která bude probíhat v rámci veletrhu SHK na Brněnském výstavišti v pavilonu Z (19. – 23.4.) Happy Materials. Letošní  nultý ročník výstavy je věnovaný plastovým materiálům. Společnost EKO-KOM bude v rámci této výstavy prezentovat systém sběru a třídění odpadů se zaměřením na plasty a navazující postupy zpracování jednotlivých druhů plastů.
Zároveň budou prezentovány plastové deskové materiály firem Lucite International, Quinn Plastics, Senoplast, Ferona Thyssen Plastic, Axom Kladno, Spandex a Reta/Abet Laminati. Součástí prezentace bude i recyklace, recykláty, historie plastů a výrobky českých a zahraničních designérů.
Expozice bude doplněna reálnými exponáty umělců, kteří ve své tvorbě využívají právě plasty. Shlédnout bude možné např. sochy Davida Černého, Lukáše Rittsteina a Jiřího Černického, šperky Barbory Škorpilové, design Pavla Šťastného.


Další informace ke třídění odpadů

Systém EKO-KOM 

EKO-KOM, a. s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích. Vychází přitom ze dvou zákonných povinností:
1. Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Prostřednictvím systému EKO-KOM tak spolufinancují náklady obcí na tříděný sběr komunálních odpadů spojený s obalovou složkou.
2. Obce a města mají dle zákona o odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také použité spotřebitelské obaly, které jsou předávány dále k využití a recyklaci.

Tzv. „Systém Zeleného bodu“ vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem. Kromě zajištění zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů systém EKO-KOM provozuje řadu doprovodných činností: informační, konzultační, výzkumnou a vzdělávací.

Společnost EKO-KOM, a. s. měla na konci roku 2004 uzavřeny smlouvy s 21 164 firmami, které uvedly na trh 96% spotřebitelských obalů.

Značka ZELENÝ BOD, která je umístěná na obalech,  je mezinárodní symbol, který informuje o tom, že  za  obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů. Na území České republiky je touto organizací EKO-KOM, a. s. Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou, její použití na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která je nositelem práv na území ČR.


5 000 obcí v ČR třídí odpad

Již 5 000 obcí v České republice umožňuje svým občanům třídit odpad. Jubilejním 5 000. členem systému na třídění odpadu se stala malá obec Staňkovice z  okresu Litoměřice. Na třídění komunálního odpadu se tak má možnost podílet zhruba 9 850 000 obyvatel České republiky, což představuje 96 % populace.


Kampaň „Třídění odpadů“ a její výsledky

Tříletá komunikační kampaň na třídění odpadů byla zahájena v prosinci 2003. V letošním roce se kampaň zaměří především na zlepšení kvality vytříděného odpadu, tak aby mohl být v co nejvyšší míře využit.

Cíle kampaně:
Zvýšit účast obyvatel na třídění
Zvýšit množství vytříděného odpadu na obyvatele
Zlepšit kvalitu vytříděného odpadu pro recyklaci


Jednotlivé fáze:
rok 2004: zvýšit účast obyvatel na třídění odpadů a zvýšit počet tříděných druhů (sběr komodit, pro které je zajištěno zpracování).
rok 2005: zlepšit kvalitu třídění odpadů. Předpokladem dalšího zpracování vytříděných odpadů je jejich kvalita. Je tedy nezbytné směřovat spotřebitele ke zlepšení kvality vytříděných složek. Tím, že jim ukážeme, jak se vytříděné odpady dále zpracovávají.
rok 2006: utvrdit účastníky třídění ve správnosti jejich chování a podpořit je při pokračování v kvalitním třídění odpadů. Pokud to budou okolnosti vyžadovat (kvalita vytříděných odpadů se nezlepší), tak bude kampaň pokračovat i směrem ke zlepšování kvality.

Analýzy výtěžnosti tříděného sběru odpadu
Obce a města, která jsou členy systému EKO-KOM pravidelně (každé čtvrtletí) vykazují údaje o  množství vytříděných a využitých komunálních odpadů (v materiálových komoditách: papír, sklo, plasty, kovy a nápojové kartony), včetně obalové složky. Na základě těchto údajů se vypočítává průměrná výtěžnost tříděného sběru na obyvatele a rok.
V současné době ještě nejsou k dispozici údaje za 4.Q 2004 a tak je průměrná výtěžnost tříděného sběru v roce 2004 zatím pouze odhadována na 34,1 kg/obyv.

Lze tedy konstatovat, že kampaň zaměřená na třídění odpadů splnila své cíle pro rok 2004: zvýšila se účast obyvatel na třídění odpadů a zároveň se zvýšila výtěžnost tříděného sběru odpadu. Proto je kampaň v tomto roce zaměřena na kvalitu tříděného odpadu.


Kontakt a další informace

Lukáš Grolmus
ředitel komunikace
tel: 729 848 138
e-mail: grolmus@ekokom.cz

Kateřina Šarounová
tisková mluvčí
tel: 729 848 302
e-mail: sarounova@ekokom.cz

EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 19
140 21 Praha 4

www.ekokom.cz
www.tonda-obal.cz
www.jaktridit.cz

PR agentura
Ex voto
tel: 235 363 135
e-mail: exvoto@exvoto.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí