zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tendr - vybavení na zpracování nebezpečného zdravotnického odpadu

19.04.2005
Odpady
Tendr - vybavení na zpracování nebezpečného zdravotnického odpadu
EuropeAid - MEDA - vybavení pro 5 nemocnic (chirurgické nástroje, vybavení na zpracování nebezpečného zdravotnického odpadu, vybavení pro obecné cíle)
 
* Referenční číslo: 
TE200554925
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Maroko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
54925 
 
* Datum uzávěrky:  
15.06.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 74 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T18 Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství
 

MA-Oujda: MEDA - Technické zdravotnické vybavení pro 5 nemocnic

2005/S 74-070799

Délégation du Ministère de la Santé (Úřad ministerstva zdravotnictví) ve Wilaya, Oujda a Úřad prefekta Oujda Angads, Maroko

Vyhlášení zakázky na dodávky
1. Referenční číslo:
EuropeAid/121183/D/S/MA.
2. Řízení:
Mezinárodní otevřená výzva k účasti v nabídkovém řízení.
3. Program:
MEDA.
4. Financování:
Projekt "Pomoc pro řízení zdravotnictví", financovaný Evropskou komisí. Finanční dohoda č. MAR/B7-4100/IB/98/0109.
5. Zadavatel:
Marocké království, Ministerstvo zdravotnictví, zastoupeno Úřadem ministerstva zdravotnictví v prefektuřeOujda-Angads.

Specifikace zakázky:

6. Popis zakázky:
Zakázka zahrnuje technické zdravotní vybavení pro 5 obnovených nemocnic ve Východním regionu.
7. Počet a názvy položek:
Položka č. 1: chirurgické nástroje.
Položka č. 2: vybavení na zpracování nebezpečného zdravotnického odpadu.
Položka č. 3: vybavení pro obecné cíle.

Podmínky účasti:

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast v nabídce je otevřena za stejných podmínek pro všechny právnické entity a fyzické osoby, bez ohledu na to, účastní-li se individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, z Členských států Evropské unie a ze zemí a území regionů kryjících a/nebo autorizovaných nařízením nebo jinými specifickými instrumenty vhodných pro pomocný program pro kterých je zakázka financována (viz též bod 21). Všechno zboží dodané pro tuto zakázku musí pocházet z těchto zemí.
9. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí předložit prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v oddílu 2.3.3 Manuálu postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu ES v rámci aktivit vně Evropských společenství.
10. Počet nabídek:
Uchazeči (včetně ostatních společností, které jsou právně považovány za součást stejné skupiny, dalších členů stejného konsorcia a subdodavatelů) mohou předložit pouze jednu nabídku pro jednu nebo více položek. Nabídky na část položky nebudou brány v úvahu. Uchazeči mohou ve svých nabídkách uvést, zda poskytnou slevu, pokud jim bude zadáno několik položek. Uchazeči nemohou podat nabídku na varianty, kromě nabídky na dodávky požadované v dokumentaci k výzvě k nabídkovému řízení.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí poskytnout záruku nabídky ve výši:
Položka č. 1: 9 200 EUR (nebo 101 200 dirhamů).
Položka č. 2: 13 500 EUR (nebo 148 500 dirhamů).
Položka č. 3: 1 350 EUR (nebo 14 850 dirhamů).
při předložení svých nabídek. Ta bude vrácena neúspěšným uchazečům po ukončení výběrového řízení a úspěšnému(-ým) uchazeči(-ům) po podepsání smlouvy všemi stranami. Tato záruka bude vyžádána v případě, že uchazeč nesplní všechny závazky uvedené ve výzvě k účasti v nabídkovém řízení.
12. Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude při podpisu smlouvy požádán o poskytnutí záruky splnění ve výši maximálně 10 % hodnoty zakázky. Tato záruka musí být poskytnuta do 30 dní ode dne, kdy uchazeč obdrží zadavatelem podepsanou smlouvu. Pokud uchazeč neposkytne tuto záruku ve stanoveném čase, smlouva bude prohlášena za neplatnou a následně může být navržena nová smlouva, která bude zaslána uchazeči s druhou nejlépe vyhovující nabídkou v pořadí.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Informační schůzka se bude konat dne 29. 4. 2005 (9.00) v "Délégation Provinciale de Santé" v Oujda.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dní od uzávěrky pro podání nabídek.
15. Lhůta pro dokončení:
Položka č. 1: 3 měsíce od data uvedeného v pokynu k zahájení plnění dodávek.
Položky č. 2 a 3: 2 měsíce od data uvedeného v pokynu k zahájení plnění dodávek.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky:

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
Uchazeči musí splňovat následující minimální výběrová kritéria:
1) hospodářské a finanční postavení:
průměrný roční obrat uchazečů během posledních 3 let musí být alespoň:
Položka č. 1: 700 000 EUR
Položka č. 2: 1 000 000 EUR
Položka č. 3: 180 000 EUR
(nebo ekvivalent částky v darhamech);
2) profesionální kapacita:
Položka č. 1: 2 zakázky na dodávky, každá o hodnotě 500 000 EUR nebo více,
Položka č. 2: 2 zakázky na dodávky, každá o hodnotě 700 000 EUR nebo více,
Položka č. 3: 2 zakázky na dodávky, každá o hodnotě 120 000 EUR nebo více,
(nebo ekvivalent částky v darhamech) vztahující se k relevantním položkam této zakázky a byly úspěšně dokončeny uchazeči během poslední 5 let. Kapacita musí být doložena osvědčeními o uspokojivém výkonu.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Jediným kritériem bude cena. Bude přijata každá nabídka, která splňuje alespoň minimální administrativní a technické požadavky.

Podávání nabídek:

18. Postupy pro získání dokumentace k výzvě k účasti v nabídkovém řízení:
Výzva pro zadávací dokumentaci je dostupná na této webové adrese: europa.eu.int Lze ji také získat přímo od zadavatele. K podání nabídek musí být použit standardní nabídkový formulář. Tento formulář bude přiložen k dokumentaci k výzvě k nabídkovému řízení a jeho body a formát musí být striktně dodrženy.
Otázky ohledně této výzvy k nabídkám musí být zaslány písemně, s uvedením referenčního čísla EUROPEAID/121183/D/S/MA, na adresu: Délégué du Ministère de la Santé à la Wilaya d`Oujda, No 1 rue Errazi, 60 000 Oujda. Fax: (212) 056 68 22 44. Kopie musí být zaslána na "Délégué Coordinateur Régional du Projet PAGSS". Fax: (212) 056 68 33 26. Otázky musí být odeslány nejpozději 21 dní před konečnou lhůtou k předložení nabídek, která je uvedena v bodě 19, a zadavatel musí odpovědět nejpozději 11 dní před konečnou lhůtou k předložení nabídek.
19. Lhůta pro podání nabídek:
15.6.2005 (10.00). Nabídky obdržené po tomto termínu nebudou brány v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
15. 6. 2005 (10.30), v konferenční místnosti Délégation du Ministère de la santé à la province d`Oujda.
21. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23. 7. 1996 (ve znění nařízení Rady (ES) č. 780/98 ze dne 7. 4. 1998 a nařízení Rady (ES) č. 2698/2000 ze dne 27. 11. 2000).

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

Věra Řeháčková
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí