zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

27.04.2005
Obecné
Co dnes projedná vláda
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 27. dubna 2005 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

15. Závěry studie proveditelnosti Informační-ho systému krizového řízení České republiky
č.j. 580/05 - předběžně rozesláno dne: 19.04.2005
Předkládají: ministři vnitra a informatiky

16. Návrh na účast státního rozpočtu na financování programu odstraňování následků povodní z roku 2002 v resortu Ministerstva kultury v roce 2005 a dalších
č.j. 565/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr kultury

17. Návrh řešení problematiky DPH u humanitárních sbírek pořádaných formou dárcovských SMS uspořádaných na podporu živelní katastrofou postiženou jihovýchodní Asii a Vysoké Tatry
č.j. 566/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr financí

20. Zpráva o účasti delegace České republiky na Světové konferenci k omezení důsledků katastrof (Kobe, Japonsko, 18.-22.leden 2005)
č.j. 582/05 - předběžně rozesláno dne: 19.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Bez rozpravy:

29. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Přírodní památky Tiské stěny ze zákazu změn nebo poškozování přírodní památky nebo jejího hospodářského využívání, které by vedlo k jejímu poškození
č.j. 569/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, ze zákazu měnit vodní režim na území I. a II. zóny CHKO
č.j. 570/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek národní přírodní rezervace Žehuňská obora a Žehuňský rybník za účelem lesnického a mysliveckého hospodaření
č.j. 571/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

32. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. c) tohoto zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek PR Kokořínský důl v CHKO Kokořínsko za účelem umístění a povolení stavby rodinného domu s garáží a dílnou na pozemku parc. číslo 490/8 v k. ú. Kokořín
č.j. 572/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

33. Udělení výjimky Českému rybářskému svazu, místní organizaci Nový Jičín, Generála Hlaďo 18, Nový Jičín, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří za účelem vjezdu motorových vozidel k rybníkům v k.ú. Jeseník nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Suchdol nad Odrou a Kunín
č.j. 573/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Karlštejn, Ranšpurk a Cahnov - Soutok za účelem vstupu a realizace terénních prací – sběru dat v rámci výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ev. č. MSM 6293356101 „Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace"
č.j. 574/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ze zákazu měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO
č.j. 575/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

36. Udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava k povolení vstupu pana Michala Němce do I. zóny NP mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody za účelem pořizování souboru propagačních fotografií
č.j. 576/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

37. Udělení výjimky ze základních ochran-ných podmínek NP České Švýcarsko firmě Aquatest a.s., Geologická 4, Praha za účelem provádění hydrogeologických prací včetně vjezdu motorových vozidel na účelové komunikace na území NP České Švýcarsko v rámci státní zakázky MŽP „Hydrogeologický průzkum hraničních vod v NP České Švýcarsko“
č.j. 577/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a I. a II. zóny CHKO Jeseníky za účelem odstranění následků větrné kalamity z 19. 11. 2004
č.j. 588/05 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

39. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek PR Podtrosecké skály a CHKO Český ráj za účelem provedení terénních úprav (zavezení terénní deprese zeminou) pro skládku dřeva na pozemku parc. č. 1230 v k. ú. Hrubá Skála
č.j. 589/05 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

40. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd sněžného vozidla za účelem zimní údržby běžeckých tratí
č.j. 590/05 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

41. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko ze zákazu pořádat automobilo-vé a motocyklové soutěže na celém území CHKO
č.j. 591/05 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

42. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže na celém území CHKO
č.j. 592/05 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

43. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd, Šerák - Keprník a Králický Sněžník za účelem provedení terénních prací v rámci zpracovávání disertační práce
č.j. 593/05 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

44. Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny v platném znění ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska
č.j. 594/05 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

45. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Mionší v CHKO Beskydy za účelem pořádání odborně zaměřených exkurzí
č.j. 595/05 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

46. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Mionší v CHKO Beskydy za účelem pořádání jednorázové odborně zaměřené exkurze pracovníků státní správy a samosprávy
č.j. 596/05 - předběžně rozesláno dne: 20.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 

Pro informaci:

2. Informace o průběhu a výsledcích 23. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a 6. Globálního fóra ministrů životního prostředí
č.j. 563/05 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí