zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za tři měsíce má Fond žádosti na polovinu svých zdrojů

29.04.2005
Obecné
Za tři měsíce má Fond žádosti na polovinu svých zdrojů
Státní fond životního prostředí pozastavil od 1. 4. 2005 příjem žádostí do národních programů vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí.
O obnovení příjmu žádostí se bude jednat v září tohoto roku.

Důvodem tohoto opatření je velký převis žádostí, zejména z oblasti ochrany vod, který vysoce přesahuje současné finanční možnosti Fondu. Převis poptávky je tak veliký, že žádosti, které byly přijaty v 1. čtvrtletí tohoto roku, se budou financovat až v druhé polovině roku 2006.

Rozhodnutí pozastavit příjem žádostí bylo učiněno vzhledem k výdajovému limitu stanoveného Vládou ČR a účasti SFŽP ČR na spolufinancování evropských fondů, což je v současnosti priorita. Za první 3 měsíce tohoto roku Fond přijal 206 žádostí o podporu do národních programů v hodnotě 2,2 miliardy korun, přičemž výdajový limit pro celý letošní rok činí 4,3 miliardy korun. Fond bude usilovat o legislativní změny týkající se výběru poplatků od znečišťovatelů životního prostředí a o posílení zdrojů příjmů Fondu ze státního rozpočtu.

FOND SPOLUFINANCUJE

Důležitou povinností SFŽP ČR je spolufinancovat schválené projekty v rámci evropských fondů - ISPA, Fondu soudržnosti a Operačního programu Infrastruktura (OPI) - životní prostředí. Závazky SFŽP ČR v této oblasti za období 2001-2004 představují 2 miliardy korun, celkový objem uznatelných nákladů schválených projektů činí 16,8 miliardy korun. (Fond soudržnosti 14 mld. Kč, OPI - 1. výzva 2,8 mld. korun).

Dalšími výdaji SFŽP ČR, doplňující výdaje státního rozpočtu, jsou financování vládního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (UV 1261/1999) a financování výkupů pozemků pro Agenturu ochrany přírody a krajiny. Do těchto oblastí SFŽP ČR v letech 2000-2004 investoval téměř 2 miliardy korun.

Příjem žádostí do evropských fondů - Fondu soudržnosti a Operačního programu Infrastruktura (OPI) pokračuje. Žádosti do Fondu soudržnosti se přijímají během celého roku, žádosti do OPI se přijímají na základě vyhlašovaných výzev. Dne 15. března skončilo přijímání žádostí do druhého kola Operačního programu Infrastruktura v rámci Priority 3 - životní prostředí. Státní fond životního prostředí ČR přijal 173 relevantních žádostí za 3,3 miliardy korun. Dalších 100 žádostí Fond po prvotní kontrole pro neúplnost vyřadil. Po vyhodnocení, kolik prostředků bude v rámci 2. výzvy vynaloženo, se rozhodne o vyhlášení výzvy další. Předpokládaný termín je začátek druhé poloviny letošního roku a obsahem nejspíš bude pouze Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství.

PŘES SEDMDESÁT ŽÁDOSTÍ PRO ODPADY

Alokovaná částka z ERDF pro léta 2004-2006 činí 142 miliónů eur, z čehož na první výzvu bylo použito 63,9 miliónů eur. V rámci tohoto programovacího období zbývá tedy vyčerpat 78,1 miliónů eur (do konce roku 2008).

Nejvíce žádostí (77) bylo přijato na Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území, projekty se týkají revitalizace vodních toků, obnovy retenčních nádrží, odstraňování migračních bariér pro volně žijící živočichy, atd. Dalších 67 žádostí bylo Fondem přijato na Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. V rámci Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší se přijalo žádostí 29, jedná se o využívání šetrných technologií při spalování, snižování emisí a využívání obnovitelných zdrojů energie. Výsledky o přidělení dotace budou žadatelům oznámeny do konce června roku 2005.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí