zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrace systému odpadového hospodářství v celém regionu

29.04.2005
Odpady
Integrace systému odpadového hospodářství v celém regionu
V průmyslové zóně ve Vsetíně by mohl vyrůst závod na zpracování a recyklaci odpadů o rozloze přibližně 1,5 hektarů.
Jádrem jeho činnosti má být sběr, dotřídění a druhotné zpracování odpadů z celého regionu za využití nejmodernějších technologií.

Vzniknout by mělo přibližně 60 nových pracovních míst, jichž je na Vsetínsku nedostatek. Vsetínská radnice bude na projekt žádat Ministerstvo životního prostředí o dotaci, která by mohla činit až 85 % celkových nákladů, jež jsou odhadnuty na 220 milionů korun.

INTEGROVANÝ SYSTÉM

"V současné době v mikroregionu Vsetínsko zajišťuje každá obec svoz komunálního netříděného i tříděného odpadu, včetně nebezpečných odpadů samostatně. V provozu jsou dvě skládky, které budou do dvou let uzavřeny. V Technických službách Vsetín máme již nevyhovující třídicí linku starou 13 let a provizorní sběrný dvůr," zhodnotil stávající situaci vedoucí odboru životního prostředí a vsetínské radnice a koordinátor projektu Ing. Jiří Trezner.

Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko by mělo obsahovat dotřiďovací linku separovaného odpadu, sklad papíru a plastu, překladiště komunálního odpadu, sběrný dvůr a sklady tříděného odpadu, sklad nebezpečného odpadu, boxy pro dočasné uložení stavební suti, chráněnou dílnu pro demontáž elektroniky, chladniček a podobných výrobků a mobilní zařízení pro zpracování organických odpadů - kompostárnu. Celková kapacita zpracovávaného odpadu by měla dosáhnout přibližně 20 tisíc tun ročně.

"Netříděný komunální odpad bude svážen do překladiště komunálního odpadu, kde bude nakládán do velkoobjemových kontejnerů a dále bude odvážen logistickou firmou k dalšímu zpracování," vysvětlil Ing. Trezner. Vsetínská radnice však do budoucna počítá i s nákladným zařízením na dotřídění komunálního odpadu.

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Pokud se týče tříděného odpadu, výhledově by ho v tomto recyklačním závodě mělo být zpracováno přibližně 2500 tun ročně, což je odhadem zhruba 10 % zpracovávaného odpadu, s předpokladem zvýšení podílu separovaného odpadu na zhruba 20 %. Ročně by mělo být zpracováno celkem 240 tun skla, 280 tun papíru, 28 tun plastů, 8 tun kartonů, 1-2 tuny oleje, 2,5 tuny akumulátorů, 20 tun pneumatik a 1-2 tuny barev a ředidel.

Vzhledem k tomu, že by mělo být toto odpadové centrum vybudováno v průmyslové zóně, máme i možnost výhodné spolupráce se soukromými firmami. "V současné době jednáme s budoucími investory, kteří by svou činnost zaměřili na druhotné zpracování odpadů. Nabízí se tady spolupráce nejen při zabezpečení vstupních surovin, ale i při přípravě a předložení projektů v rámci dotačních titulů. Z těchto důvodů jsme nechali vypracovat posudek na celou lokalitu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)," řekl vsetínský starosta Jiří Čunek.

Recyklační závod ve Vsetíně počítá také s ukládáním a druhotným zpracováním 250 až 400 tun směsné stavební suti a ostatního inertního materiálu ze stavební činnosti. Materiál bude ukládán do betonových boxů a následně drcen, takže bude využitelný například ve stavebnictví.

Dalším zařízením, které je součástí tohoto projektu, je mobilní zařízení pro zpracování organických odpadů (kompostárna). Unikátní kompostovací technologie, díky níž za 2-3 měsíce uzraje z trávy, dřevních štěpků a podobného organického materiálu kvalitní kompost, odzkoušeli Vsetínští již v loňském roce.

Zvláštní pozornost bude věnována skladu nebezpečného odpadu. Bude vybudován na navážce, a tím ochráněn před případným zvýšením hladiny Bečvy. "Navíc bude v rámci realizace projektu průmyslová zóna Bobrky II, která bude v letošním roce zahájena, zvýšena niveleta celého území," zdůraznil vsetínský místostarosta Jaromír Kudlík.

Výstavba logistického centra na okraji města Vsetína by vyřešila odpadové hospodářství celého Vsetínska a spolu s realizací projektu "Čistá řeka Bečva" by Vsetínsko postavila na špici v přístupu k ekologii a životnímu prostředí nejen v republice, ale i v celé Evropě.

AUTOR: Eva Stejskalová
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí