zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky anket „Ropák 2004“ a „Zelená perla 2004“

02.05.2005
Obecné
Výsledky anket „Ropák 2004“ a „Zelená perla 2004“

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 103 členů nezávislé Komise ze 125 rozhodlo o vítězi 13. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 10. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2004 získal

1)       Ing. Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu – ČR (323 bodů)

-          za propagaci aktualizované Státní energetické koncepce do roku 2030, schválené v březnu 2004, která nepřímo počítá s rozšířením těžby hnědého uhlí (nebo s jeho dovozem) s případným zrušením územních ekologických limitů a se zbouráním některých severočeských obcí, i když je v koncepci nakonec uvedeno, že v budoucnu dojde k racionálnímu přehodnocení limitů namísto původní formulace, že je nutné uvolnit územní omezení těžbě hnědého uhlí, a po roce 2020 ještě s výstavbou dalších dvou jaderných bloků,

-          za podíl při prosazování zvyšování další produkce oxidu uhličitého z českého průmyslu, neboť Ministerstvo průmyslu a obchodu původně požadovalo vydat emisní povolenky na 110 milionů tun oxidu uhličitého za rok, kdežto MŽP jen 94 milionů tun (vláda doporučila 108 milionů tun), i když měrné emise skleníkových plynů více než 12 tun na jednoho obyvatele ČR za rok patří k nejvyšším v EU a podle schválené Státní energetické koncepce má do roku 2010 dojít ke snížení emisí těchto plynů o 13 %,

-          za podporu výstavby rozsáhlé průmyslové zóny Dolní Lutyně na úkor plánované ptačí oblasti evropské soustavy ochrany přírody NATURA 2000 Heřmanský stav-Odra-Poolzí, čímž ČR hrozí finanční sankce ze strany EU za neplnění příslušné evropské směrnice,

-          za podporu výstavby dvou jezů na dolním Labi bez ohledu na rozsáhlé nevratné negativní důsledky pro přírodu a biotopy a jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, na minimální dopravní efekt, tj. přesun přepravy nákladů ze silniční dopravy na vodní, a na nízkou ekonomickou efektivnost těchto staveb,

-          za bagatelizaci a osočování činnosti ekologických občanských sdružení bez konkrétních důkazů.

Zelenou perlu 2004 získal

1)     Václav Havlíček, vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín (200 bodů)

„Ono takzvané vyhořelé palivo tedy můžeme bezpečně ukládat do země. Po třech stech tisících letech se jeho radioaktivita sníží na přípustnou úroveň a pak se s ním může nakládat jako s dnešním popílkem, komunálním odpadem a spoustou jiných produktů moderní civilizace.“

z článku Zakopat, či znovu použít? (Hospodářské noviny, 2. 3. 2004)

V anketě Ropák 2004 se na dalších dvou místech umístili:

2)     Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje (ČSSD) – Ústecký kraj (206 b.)

-         za vehementní podporu výstavby dvou vodních jezů v CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce na dolním Labi v Malém Březně a v Prostředním Žlebu za nejméně šest miliard korun, které mohou negativně ovlivnit poslední český úsek Labe s přirozeným tokem s řadou mokřadů evropského významu a s výskytem desítek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, přičemž proti jejich stavbě je z ekologických důvodů Ministerstvo životního prostředí, obě CHKO, desítky občanských sdružení a nejméně patnáct tisíc signatářů protestní petice a z ekonomických důvodů NKÚ a Světová banka,

-          za trvalou podporu výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří bez tunelu Kubačka délky 3,4 km, který by alespoň ochránil nejcennější část tohoto chráněného území..

3)     Ing. Milan Šimonovský, ministr dopravy a senátor (KDU-ČSL) – Ústecký kraj a Česká republika (199 bodů)

-         za trvalou podporu výstavby dvou vodních jezů v CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce na dolním Labi v Malém Březně a v Prostředním Žlebu za nejméně šest miliard korun, které mohou negativně ovlivnit poslední český úsek Labe s přirozeným tokem a s řadou mokřadů evropského významu a s výskytem desítek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,

-         za spolupodíl při předložení návrhu usnesení české vlády dne 16. 11. 2004, podle kterého by byla paušálně deklarována výrazná převaha veřejného zájmu na výstavbu dvou jezů na dolním Labi nad veřejným zájmem ochrany přírody v obou CHKO bez ohledu na to, že by o tom mělo rozhodovat nezávislé správní řízení s možností odvolání a soudního přezkumu pro jeho účastníky,

-         za trvalou podporu výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří bez tunelu Kubačka délky 3,4 km, který by alespoň ochránil nejcennější část tohoto chráněného území zařazeného do Evropské ekologické sítě,

-         za nezavedení jakýchkoliv účinných opatření proti očekávanému nárůstu tranzitní kamionové dopravy po vstupu ČR do Evropské unie 1. května, čímž neúměrně vzrostly její negativní účinky na obyvatele obcí a měst na mezinárodních silničních trasách (hluk, emise, prach, vyšší pravděpodobnost nehod) a současně pokračovala destrukce české silniční sítě. 

V anketě Zelená perla 2004 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2)     Karel Kříž, ekonom (191 bodů)

„A nakonec, i kdyby opravdu stoupal objem kysličníku uhličitého v atmosféře, i kdyby stoupala teplota ovzduší, máme kvůli tomu plakat? Bujněji by rostla vegetace, celkově by přibylo srážek a bylo by o kapku příjemněji i v takových končinách, jakou je střední Evropa.“ Z článku Oteplování Země je přelud - MF Dnes, 14. 10. 2004

3)     Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD) (166 bodů)

„Nebojím se tvrdit, že jsou ekologové přímo zodpovědní za všechno špatné, co se děje na našich silnicích.“ Z článku Jak to vidí: Jak pomoci lidem u silnice plné kamionů? - MF Ddnes -severní Čechy, 20. 10. 2004 

Výsledky anket byly zveřejněny na tiskové konferenci v Brně v 11 hodin a na soirée v brněnském divadle Radost.

Ankety podpořily: Nadace Partnerství Brno (www.nadacepartnerstvi.cz), Moravská banka vín Brno (www.bankavin.cz), firma Víno Marcinčák Mikulov (www.vinmark.cz) a Restaurace Rebio Brno 

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 29. 4. 2005: 

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2004

4)       Vlastimil Aubrecht, poslanec PS  ČR (ČSSD) – Česká republika  (141 bodů)

-           za předložení poslaneckého návrhu na změnu § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kterým se pravomoc na povolení výjimky z tohoto zákona při prokázání výrazné převahy veřejného zájmu na realizaci nějaké stavby nad veřejným zájmem ochrany přírody přesunula z Ministerstva životního prostředí na českou vládu, přičemž přijatá usnesení v této věci se neřídí správním řádem se všemi právními důsledky, jak by se v právním státě očekávalo.

5)       RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) – Jihočeský kraj (139 bodů)

-          za zodpovědnost při prosazování mamutího střediska zimních sportů Chlum s mnoha sjezdovkami, běžeckými tratěmi, lanovkami, parkovišti, hotely a dalšími stavbami v části stávajícího vojenského výcvikového prostoru Boletice a na vyhlášeném ptačím území soustavy NATURA 2000 za téměř dvě miliardy korun, přestože jde o přírodně cennou lokalitu s řadou lesních komplexů s výskytem mj. téměř padesáti zákonem chráněných druhů rostlin a více než stovkou druhů zanesených v Červeném seznamu,

-          za odpor proti vyhlášení území evropské soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji.

6)       Ing. Petr Duchoň, primátor města Brna a europoslanec (ODS) – Jihomoravský kraj (119 bodů)

-           za podporu stylu propagace odsunu hlavního železničního nádraží z centra města o osm set metrů na jih za nejméně dvacet miliard korun (spíše třicet) najatou reklamní agenturou, takže vznikla obava z toho, že by mohlo dojít ke snížení zájmu o používání ekologické železniční dopravy a navazující MHD ve prospěch automobilové dopravy se všemi jejími negativními důsledky pro obyvatele Brna, a na dlouhou dobu také k odlivu peněz z jiných důležitých plánovaných záměrů ve městě jako jsou opravy silnic a chodníků, výstavba cyklistických stezek, rozšíření a modernizace MHD, vyčištění Brněnské přehrady apod., přičemž nebyla věnována patřičná pozornost variantě s modernizovaným nádražím ve stávající poloze,

-           za podporu pokusů zpochybňovat účel institutu místního referenda o poloze hlavního železničního nádraží a účasti obyvatel Brna na tomto referendu dne 9. října argumentací, že schválením stávající polohy dojde ke stagnaci či ke zpomalení rozvoje města (referenda se zúčastnilo téměř 25 % oprávněných voličů, z nichž téměř 86 % bylo proti odsunu, přičemž výsledek se nestal pro nízkou účast právně závazný).

7)       MUDr. Milada Emmerová, ministryně zdravotnictví (ČSSD) – Česká republika (108 bodů)

-           za předložení návrhu na zrušení zákazu testování kosmetiky a jejich složek na zvířatech povolováním výjimek jako součást vládní novely zákona o ochraně veřejného zdraví, s čímž kromě občanských sdružení na ochranu zvířecích práv nesouhlasila mj. i Státní veterinární správa jako „s krokem zpět“.

8)       Tomáš Babka, ředitel drogistického řetězce ROSSMANN, spol. s r. o. – Česká republika (104 bodů)

-           za prodej dětské alergenní kosmetiky ROSSMANN, která obsahovala silný kontaktní alergen methyldibromo glutaronitrile (MDGN),

-           za prodej „hypo-alergenní“ kosmetiky ROSSMANN, která obsahovala silný kontaktní alergen MDGN, a kterou byla společnost nucena na základě zásahu pražského hygienika stáhnout z prodeje,

-           za plané sliby o rychlé náhradě nebezpečného alergenu MDGN ve výrobcích ROSSMANN, neboť společnost dala slib v lednu 2004, ale prodej pokračoval i během celého roku.

9)       Ing. Milan Hejduk, starosta Turnova (Nezávislý blok) – Liberecký kraj (51 bodů)

-           za prosazování výstavby čtyřpruhové rychlostní silnice R35 v trase Turnov – Jičín v těsné blízkosti obou částí CHKO Český ráj, čímž může dojít k negativnímu ovlivnění okolní krajiny i turistiky.

10)   Jarmila Alexandrová, vedoucí odboru ŽP a územního rozvoje MČ Prahy 4 – Praha (49 bodů)

-           za soustavné formální povolování kácení zeleně a za schvalování kontroverzních staveb „bez připomínek“ (např. na Pankrácké pláni či na Budějovickém náměstí), což lze charakterizovat jako selhání obhajoby veřejných zájmů, zejména v oblasti státní ochrany přírody.

11)   Ing. Petr Vícha, starosta města Bohumína (ČSSD) – Moravskoslezský kraj (48 bodů)

-           za prosazení výstavby průmyslové zóny Dolní Lutyně z důvodu snížení vysoké místní nezaměstnanosti na úkor plánované ptačí oblasti evropské soustavy ochrany přírody NATURA 2000 Heřmanský stav-Odra-Poolzí jako biotopu (tahová lokalita, loviště, zimoviště, hnízdiště) pro zvláště chráněné ptáky jako je moták pochop a další stovka ptáků, čímž může být ČR za porušení této evropské směrnice ze strany EU finančně postižena, přičemž efektivnost průmyslových zón zpochybnily i závěry NKÚ a dosavadní zkušenosti s jinými zónami, které investoři opustili poté, co se v některé z jiných zemí objevily výhodnější ekonomické a daňové podmínky a přičemž se proti jejímu schválení postavilo dva a půl tisíce občanů ČR a kolem dvacítky občanských sdružení.

12)   Ing. Petr Šilar, radní Pardubického kraje (US-DEU) – Pardubický kraj (38 bodů)

-           za propagaci výstavby ekonomicky, ekologicky i dopravně rizikové velkokapacitní spalovny komunálních i průmyslových odpadů v Opatovicích nad Labem pro asi sto tisíc tun odpadů ročně (později i dvakrát více) za asi dvě a půl miliardy korun namísto prosazení sběru, třídění a recyklaci odpadů a navzdory nesouhlasu řady obcí v okolí, včetně Hradce Králové, a téměř čtyř tisíc signatářů protestní petice.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2004

4)        Miroslav Šefara, radní města Děčína a člen představenstva ČSPL, a. s. (106 bodů) „Opravdu si myslíte, že zákony, které tvořili komedianti, zpěváci a povaleči z hospod, kteří si říkají disidenti a o legislativě dodnes neví nic, jsou dobré až skvělé?“ (vyjádření k výstavbě dvou jezů na dolním Labi), z pořadu ČT2 Nedej se, 18. 2. 2004

5)        Michael Vít, hlavní hygienik ČR (105 bodů) „Člověk součástí životního prostředí tedy není a informaci o jeho zdraví nelze požadovat ani na základě § 2 písm. a) bod 3. zákona č. 123/1998 Sb. (o právu na informace o životním prostředí) ve znění pozdějších předpisů.“, ze zdůvodnění, proč byla žádost Ekologického právního servisu o poskytnutí kopií výsledků výzkumů s rozbory krve občanů obcí Neratovic, Libiše a Tišic na Mělníku v blízkosti Spolany, a. s. zamítnuta, z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví pod č.j.: HEM-325-22.12.03/709/04, 5. 1. 2004

6)        Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (101 bodů) „A co považuji za velkou tragédii pro ČR je to, že parlamentem prošla Arhusská úmluva. My teď budeme na principech této úmluvy stavět, jenže tyto principy jsou zrůdné samy ze své podstaty.“, z článku Rozhovor s Ing. Martinem Pecinou, MBA, náměstkem ministra MPO, Česká energetika a elektrotechnika č. 3 a 4/2004

7)        Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku (94 bodů) „Ti, co dělali ten seznam, jsou zmanipulovaní ekologičtí aktivisté. Nevěřím v jejich nezávislost, dokladem toho je fakt, že 16 z 41 navržených chráněných oblastí leží v místech, kde jsou ložiska nerostných surovin. Chtějí nám totiž takto zabránit v další těžbě.“, k diskusi tom, zda vyhlásit průmyslovou zónu u Dolní Lutyně na Bohumínsku na místě uvažované ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolzí, z článku Ministři se slavíka nezalekli, Respekt č. 46, 8.-14. 11. 2004

8)        Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína (ČSSD) (92 bodů) „Zákony se nám vymkly z ruky. Tyto zákony jsou zneužívány různými ekoteroristickými skupinami, protože to, že se věci řeší takovýmto způsobem, já nazývám ekoterorismem a jsou k tomu zneužívání poctiví a slušní ekologové.“, vyjádření k výstavbě dvou jezů na dolním Labi, z pořadu ČT2 Nedej se, 18. 2. 2004

9)        Jaroslav Kubera, senátor P ČR (ODS) (80 bodů) „Občanská sdružení, a zejména bojůvky ekologických teroristů a jakoby ochránců, nejsou veřejnost.“, z projevu na 13. schůzi Senátu při projednávání návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, senátní tisk č. 250, 22. 1. 2004, www.senat.cz/ISO-8859-2.cs.cgi/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&T=250&O=4#st250

10)     Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (71 bodů) „Ani malé dítě nemůže věřit tomu, že stabilizace hladiny Labe zahubí okolní život. Pochopitelně živočichové i rostliny budou mnohem lépe prosperovat v prostředí stabilním než v prostředí chvíli suchém a chvíli zatopeném.“, z článku Energie, nebo životní prostředí?, Energetika č. 8-9/2004

11-12) Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu (ČSSD) (58 bodů) „Limity jsou pozůstatkem posttotalitní doby, kdy ještě                     neexistovaly základní demokratické právní principy.“, z článku Vítězství rozumu nad ideologií, Právo, 11. 3. 2004

11-12) Jiří Hanzlíček, poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro ekologii (58 bodů) „Jsem proto přesvědčen, že hromadná                 výstavba větrných elektráren a případné celostátní rozšíření spalování biomasy, jež by si vyžádalo vyčlenění mnoha set kilometrů                 zemědělské půdy, by byly ekologickým zločinem.“, z článku Nestačí spoléhat na obnovitelné zdroje, Hospodářské noviny, 18.2.2004

13)     Jiří Vlach, zástupce hejtmana Jihočeského kraje (US-DEU) (40 bodů) „V důsledku přehnané ochrany by se kyvadlo překlopilo na druhou stranu a došlo by k poškození životního prostředí“, z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje k návrhu na vyhlášení ptačích území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji, 10. 2. 2004

14)     Petr Zbytek, náměstek primátora města Brna (ODS) (39 bodů) „Výsledek referenda se dá interpretovat tak, že většina Brňanů věří radnici a je pro projekt železničního uzlu Brno s nádražím v nové poloze.“, reakce na zveřejnění výsledků brněnského místního referenda o budoucí poloze hlavního železničního nádraží, kterého se zúčastnilo celkem 24,9 % voličů, z nichž pouze 14,1 % hlasovalo pro odsun nádraží z centra města, z článku Brněnské nádraží se bude stěhovat, MF DNES-jižní Morava, 11. 10. 2004

15)     Milan Venclík, radní Jihomoravského kraje (ODS) (38 bodů) „Za stagnaci stávajícího centra Brna mohou aktivisté, kteří nechtějí, aby do něho vjížděla auta, čímž zabraňují jeho dalšímu rozvoji.“, odpověď na námitku, že nedomyšlený odsun železničního nádraží na okraj města může způsobit vylidnění a umrtvení života v centru Brna, z veřejné besedy kandidátů na hejtmana Jihomoravského kraje v Brně, 2. 11. 2004

16-17) Antonín Terber, radní Ústeckého kraje (ODS) (28 bodů) „Ale takové Děti Země jsou typická teroristická organizace, která se            neštítí demagogie ani vydírání, maří rozvoj kraje a přírodě v zájmu sebezviditelnění spíše škodí.“, z článku (placená inzerce) ODS                 Ústeckého kraje: Ekologie bez teroristů, zemědělci musí přežít!, Deník Litoměřicka, 6. 10. 2004

16-17) Richard Nouza, ředitel sekce koncepční Ministerstva průmyslu a obchodu (28 bodů) „Příroda, včetně té nejvzácnější, je zde          pro lidi a ne pro pár frajerů ze správ NP a CHKO, kteří se rádi za státní peníze prohánějí po „zapovědniku“ v terénních                 Toyotách.“,         kritika názoru, že nadměrný turistický ruch zvyšuje riziko poškozování přírodních hodnot, ze Stanoviska MPO k 3. verzi Návrhu                 Strategie udržitelného rozvoje ČR jako pracovní materiál Rady vlády pro udržitelný rozvoj, 7. 6. 2004

18)     Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) (13 bodů) „A v neposlední řadě mne znepokojuje, že se Správa parku chystá ponechat vrcholové partie napospas kůrovci zavedením bezzásahového managementu. To může být na dlouhá léta konec zelené Šumavy.“, z projevu při zahájení 31. ročníků výstavy Země živitelka, 26. 8. 2004

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí