zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nemocnice chybují v třídění, evidenci i smluvních vztazích

11.05.2005
Odpady
Nemocnice chybují v třídění, evidenci i smluvních vztazích
ČIŽP loni zahájila správní řízení s 94 zdravotnickými zařízeními. Při intenzivních kontrolách zjistili inspektoři závažné nedostatky, zejména v souvislosti se společnosti IDOS Praha, s. r. o.
Společnost IDOS, která se ocitla v likvidaci, spolupracovala s jinými společnostmi a posléze byla zakoupena jiným vlastníkem. Nicméně situace se vyvíjela dále tak, že přerušila spolupráci se smluvním partnerem a nadále přebírala odpady ze zdravotnických zařízení sama a bez potřebného povolení. Své partnery přitom informovala chybně v tom smyslu, že potřebné legislativní požadavky splňuje.

"V této chvíli nemůžeme říci, že by firma IDOS nepracovala standardně, že by posledně nabraný odpad nebyl odstraňován podle standardních pravidel. S IDOS je problém, který souvisí se starou zátěží, se skládkou neidentifikovatelného odpadu, který se bude muset teprve roztřídit a postupně odstranit. Nelze říci, že odpad od firmy IDOS v poslední době skončil na nějakých černých skládkách. Tato firma neměla k nakládání s odpady oprávnění a bylo třeba trochu "rozhoupat" její partnery, aby si nasmlouvali někoho, kdo je perspektivní a skutečně bude zajišťovat odstraňování odpadů kvalifikovaným způsobem," řekl nám ředitel ČIŽP Ing. Jan Slanec.

"V uplynulém roce byl IDOS pod velmi důslednou kontrolou ČIŽP a myslím si, že nemocniční odpad nekončil v tomto období na nějakém meziskladu, to se nestávalo. Nicméně došlo k velikým výpadkům, k prodlužování zákonných termínů, a zejména k problémům v oblasti evidence. Loni však bylo s odpadem nakládáno z našeho pohledu nezávadným způsobem," doplnil ředitele vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Ing. Martin Štifter.

NEMOCNICE

Od června do října 2004 proběhla rozsáhlá série kontrol ve 29 zdravotnických zařízeních na celém území republiky. Na základě získaných poznatků bylo zahájeno správní řízení o udělení pokuty se šestnácti kontrolovanými subjekty. V šesti případech již pokuta nabyla právní moci. U všech subjektů, kde bylo zjištěno porušení zákona, správní řízení buď již proběhlo nebo ještě probíhá.

"Pravomocná pokuta byla uložena Ústřední vojenské nemocnici v Praze, nemocnici v Prostějově, v Jindřichově Hradci, Pelhřimově, v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. V těchto případech bylo řízení pravomocně ukončeno a nabylo právní moci. Pokuty se pohybovaly podle závažnosti pochybení od 30 do zhruba 200 tisíc korun. Nešlo jenom o pochybení, že zdravotníci odpad předali osobě, která k tomu není oprávněna. Při komplexních kontrolách v nemocnicích jsme zjistili, že nejsou dodržovány požadavky zákona o odpadech, zejména, že se netřídí odpad u zdroje, což je jedna ze základních povinností. V momentě, když někdo například hodí injekční stříkačku do koše, tak je to riziko pro kohokoliv. Je to nešvar, který je v mnohých zdravotnických zařízeních zakořeněn. Našim cílem je dosáhnout toho, aby se návyky zdravotního personálu zlepšily," uvedl Ing. Štifter.

DALŠÍ KONTROLY

Při dalších kontrolách ČIŽP zjistila, že v době od 1. září do 31. října 2004, tj. od přerušení spolupráce se smluvním partnerem do doby, kdy převzal firmu majitel nový, porušilo zákon 94 zdravotnických zařízení tím, že odevzdávalo odpady společnosti, která k tomu neměla zákonné oprávnění. Dá se říci, že problémy s odpadem mají velké nemocnice i malá místní zdravotnická zařízení typu polikliniky ve střediskových obcích a menších městech. ČIŽP si nechala vypracovat právní rozbor vzniklé situace, protože si byla vědoma, že pracovníci zdravotnických zařízení, která nevyhověla zákonu, jednali na základě chybné informace. Právní rozbor však ukázal, že i takovéto jednání je porušením zákona, protože byli povinni si náležitě ověřit, zda společnost, která od nich odpady odebírá, má k této činnosti patřičná oprávnění. Proto pracovníci ČIŽP zahájili se všemi 94 subjekty správní řízení o pokutě a podnikají právní kroky také vůči likvidátorovi společnosti IDOS.

"ČIŽP při projednávání těchto případů postupuje na základě metodiky. To znamená, že rozlišujeme objekty, jako jsou menší soukromé ordinace a objekty rozsáhlejší, kde může dojít k významnějšímu ohrožení životního prostředí," vysvětluje Ing. Štifter.

PRAVIDLA

Odstraňování odpadů je záležitost firem, které mají oprávnění. Odpady, které jsou kvalifikovány jako nebezpečné, musí být odstraněny například ve spalovnách určených pro nebezpečný odpad - například v Ostravě nebo v Liberci. Jak by měl s těmito odpady nakládat zdravotnický personál?

"Narazili jsme na běžná pochybení jak u provozních řádů, tak při nakládáním s nemocničním odpadem. Spolu s krajskými úřady se budeme snažit, abychom zlepšili kvalitu provozních řádů a dosáhli povinnosti producenta vytřídit si odpad přímo na místě. Největší problém vidíme v tom, že ve chvíli, kdy nemocnice veze odpad v jednom vaku do kontejneru, nikdo už tento odpad nepřetřídí, nikdo nesáhne do pytle, ve kterém jsou možná biologické odpady, možná injekční stříkačky, bez ohrožení vlastního zdraví. Musíme donutit producenta, aby odpad vytřídil hned na místě, v podstatě ve chvíli, kdy s ním sestra nakládá, kdy vzniká.

Jde o to, aby v ordinacích byla třídicí místa a abychom tam dokázali jednoznačně určit, jak s odpadem bude dále nakládáno. To samozřejmě zlevní celý proces, protože odpadu bude méně a ten nebezpečný je samozřejmě odstraňován s podstatně vyššími náklady než standardní. Budu jednat jak s Asociací krajů, tak se všemi krajskými úřady jednotlivě a pokusíme se k nějaké dohodě dospět. Kraje vydávají a schvalují provozní řády. Doufám, že se dohodneme na zvýšení jejich kvality jak u jednotlivých zařízení, tak samozřejmě i v konečném důsledku u skládek i jejich provozovatelů, kde je potřeba specifikovat, jaké množství odpadu bude ukládáno," řekl nám Ing. Slanec.

POKUTY JAKO VAROVÁNÍ

Kontrolami a pokutami chce ČIŽP na tento problém velmi důrazně upozornit, pokusit se přimět zdravotnická zařízení ke spolupráci a nastavit celý systém tak, aby dobře fungoval. Proto tyto pokuty ukládá nikoliv v rozsahu několika miliónů, ale v řádu desítek a stovek tisíc korun. Nicméně jde tu o problém, který chce sledovat dlouhodobě a proto nevylučuje, že se kontroly nebudou opakovat.

"Jde o to, aby si¨zdravotnická zařízení v rámci provozního řádu udělala velmi kvalifikovanou rozvahu jak s odpadem nakládat. Aby si sestra v ordinaci přečetla a věděla - to se hází sem, to se hází tam, to se dá do této nádoby, to si odveze někdo jiný. Pak tento postup vejde lidem pod kůži a začnou se přirozeně chovat. Víme, že tady tlačíme na něco, co není hlavní činnosti zdravotnických zařízení. Chápu, že provozní řád nemocnice je veliký materiál, který se zabývá mnoha jinými věcmi, a méně odpady. Přesto však doufám, že je pokuty přimějí k tomu, aby se nad provozními řády hlouběji zamysleli," řekl nám na závěr Ing. Slanec.

AUTOR: Karel Žítek
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí