zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Financování pomocí veřejno-soukromého partnerství

06.05.2005
Obecné
Financování pomocí veřejno-soukromého partnerství
Financování projektu nebo veřejného sdružení je možné zajistit prostřednictvím spolupráce veřejných správních orgánů se soukromým sektorem.
Není-li vlastnictví projektu nebo sdružení převedeno na soukromou firmu, mluvíme o sféře veřejno-soukromého partnerství.

Existuje několik druhů veřejno-soukromých partnerství (public-private-partnership), které se obvykle rozlišují podle stupně odpovědnosti ležící na soukromém partnerovi, podle výše poskytnutých investic nebo sjednané délky spolupráce. Základních variant je pět (viz graf):

Koncesní partnerství

V tomto typu smlouvy dává veřejná autorita soukromému provozovateli na delší dobu plnou odpovědnost za management služeb a produkci nových, důležitých investic. Provozovatel je odměňován přímo konečnými spotřebiteli, avšak veřejná autorita si ponechává možnost zblízka kontrolovat provoz a dělat důležitá rozhodnutí týkající se např. sazeb nebo cílů.

V koncesním partnerství se setkáváme s "nejpokročilejší" formou přesunu zodpovědnosti a rizika na soukromého provozovatele. Přináší s sebou všechny výhody veřejno-soukromého partnerství. Soukromý provozovatel zde může ovlivňovat všechny parametry rozhodující pro rovnováhu činnosti (provozu).

Leasingové partnerství

Při této variantě partnerství na sebe soukromý provozovatel přebírá plnou odpovědnost za provozní řízení a průvodní rizika. Je také zodpovědný za pracovníky, majetkovou část a její obnovu. Odměňován je přímo spotřebitelem služby.

Na druhou stranu - financování takového projektu je na veřejné autoritě. Leasing je forma soukromého partnerství, které je nejvhodnější, když veřejná autorita chce přesunout celkový management služeb a riziko na specializovaného provozovatele, ale zároveň chce mít kontrolu nad novou infrastrukturou.

Takový postup byl použit například u městské skládky v Salvador de Bahia v Brazílii, která je největším provozem svého druhu v zemi (odpadové hospodářství pro 2,4 milionů obyvatel). Managementem byla na 20 let pověřena společnost SITA.

Partnerství typu "management a výstavba"

Tento druh partnerství je vhodný zejména v případech, když chce veřejná autorita svěřit výstavbu a provoz nového veřejného zařízení do rukou specializovaného soukromého provozovatele. Rozlišujeme dvě varianty partnerství:

- Varianta DOB: design-build-operate

Při této variantě partnerství veřejná autorita pověří soukromého provozovatele naplánováním, výstavbou a managementem nového zařízení, které však zůstává majetkem veřejné autority. Risk spojený s návrhem a managementem leží na straně soukromého provozovatele, který je odměňován veřejnou autoritou. Příklad: Společnost SITA vystavěla a nyní řídí dvě ze tří skládek v Hong Kongu, které patří k těm nejrozsáhlejším na celém světě. To je příklad DOB projektu.

- Varianta BOT: build-operate-transfer

Při této variantě je soukromý provozovatel zodpovědný za návrh, financování, výstavbu a management důležitého zařízení. Je odměněn veřejnou autoritou, která například koupí produkt vzniklý v novém zařízení.

Koncesní a leasingové partnerství často figurují pod názvem pověřená partnerství managementu. V případě, že by se vlastnictví přesunulo na soukromého partnera, již by tato spolupráce nebyla hodnocena jako partnerství, ale jako celková nebo částečná privatizace (smíšený podnik).

Partnerství typu "provoz a údržba"

V tomto partnerství soukromý provozovatel na určitém území kontroluje management a denní údržbu provozu. Míra jeho zodpovědnosti je předem nastavena. Může také určovat, kdo bude vykonavatelem služeb pro veřejný orgán. Veřejný orgán odměňuje soukromého provozovatele za provedené služby. Odměna může být dohodnuta podle identifikovaných a změřených kritérií výkonu.

Příkladem může být společnost Ondeo, která provozuje systém sběru odpadních vod pro 800 000 obyvatel města Indianapolis. Desetiletý kontrakt je jeden z největších svého druhu v USA. Hlavním cílem kontraktu je snížit náklady zefektivněním zpracování odpadních vod. Práce Ondea již přinesla 40 % snížení provozních nákladů, což je 12 milionů dolarů za každý rok. Předpokládá se, že konečným výsledkem kontraktu bude úspora až 250 milionů. Výzkum a školení pracovníků je nedílnou součástí kontraktu. Jeden milion dolarů již byl využit na výzkum a rozvoj, průmyslové nehody klesly o 83 % a problémy vznikající vibrací zařízení klesly o 73 %.

Podobným způsobem je zorganizován provoz spalovny odpadu s využitím energie na Taiwanu - největší kontrakt tohoto druhu uzavřený se soukromým provozovatelem v Asii.

Partnerství typu "pomoc v řízení"

Pro tento druh partnerství je typické, že soukromý partner za úplatu od veřejného orgánu poskytuje pracovníky a technickou podporu. Soukromý partner tedy poskytuje své know-how, přebírá na sebe zodpovědnost za management, aniž by nutně musel být odpovědný za provoz. Ten zůstává na veřejném orgánu.

Tento typ partnerství je ideálním řešením, pokud chce skupina svěřit soukromému partnerovi pouze management existující veřejné služby. Soukromý partner tak např. nemusí investovat do nového zařízení. Soukromý partner pak předává svou expertízu veřejnému sektoru, např. v oblasti kontroly kvality, managementu klientů nebo komunikace.

V Amánu společnost Ondeo během svého čtyřletého kontraktu asistovala jordánským státním a statutárním orgánům při managementu odpadů a odpadních vod. Cílem kontraktu bylo zmírnit spotřebu vody tak, aby se město vyhnulo nedostatku vody spojenému s růstem populace. Každý den se opravilo více než 250 děr v potrubí a proběhla oprava, popř. náhrada vodoměrů. Výkon vodního systému se tak nebývale zlepšil. Navzdory krutým suchům byla distribuce vody větší a voda byla o poznání kvalitnější. Ondeo také poskytlo více než 35 000 hodin školení pro zaměstnance amánské vodárny.

AUTOR: Ing. Renáta Ježková
SITA CZ, a. s.


Typ partnerství Původ financí

1 Koncesní partnerství Konečný spotřebitel

2 Leasingové partnerství Konečný spotřebitel

3 Partnerství "management a výstavba" Veřejná autorita

- varianta DOB Veřejná autorita

- varianta BOT Veřejná autorita

4 Partnerství "provoz a údržba" Veřejná autorita

5 Partnerství "pomoc v řízení" Veřejná autorita
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí