zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Speciální ochranná deratizace

17.05.2005
Příroda
Speciální ochranná deratizace
Jaké má obec povinnosti a práva v případě deratizace?
Jako jakákoliv jiná právnická osoba obec vlastní majetek, například budovu, v níž sídlí obecní úřad, vodovod, kanalizaci. Má tedy stejné povinnosti jako ostatní právnické osoby a majitelé nemovitostí. I pro ni tak platí povinnost soustavně provádět běžnou deratizaci a zajišťovat speciální deratizaci podle potřeby.

Obec na rozdíl od ostatních právnických osob má právo vydávat právní předpisy. Podle § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho část speciální ochrannou deratizaci k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění.

Pokud jde o speciální ochrannou deratizaci, jakým způsobem ji musí obec zajistit?

Obec tak činí podle potřeby prostřednictvím podnikatelů oprávněných k této odborné činnosti stejně, jako tak činí ostatní osoby. Tato deratizace není zaměřená na prevenci, ale na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a na likvidaci zvýšeného výskytu škodlivých epidemiologicky významných hlodavců. Povinnost obce a každého provozovatele ji zajišťovat, nikoli však provádět, je dána zákonem a jednotlivě ji nařídit může pouze krajská hygienická stanice. Jestliže se v budově či provozovně vyskytnou hlodavci, žádný vlastník či provozovatel nesmí čekat na schválení obecně závazné vyhlášky zastupitelstvem a teprve potom zajišťovat speciální ochrannou deratizaci. Musí zajistit jejich likvidaci ihned. Dozor nad dodržováním zákonné povinnosti zajišťovat speciální ochrannou deratizaci vykonává krajská hygienická stanice.

Co je tedy obec oprávněna nařídit?

Na základě zákona obec nařizuje plošnou speciální ochrannou deratizaci, tj. na území celé obce nebo v části obce. Jde nejčastěji o likvidaci hlodavců vyskytujících se v takovém množství, které je možné a nutné likvidovat plošně ve všech budovách a provozovnách na území obce, nikoliv jednotlivě.

Proč nelze nařídit deratizaci v pravidelných intervalech?

Ochrana zdraví nedovoluje nařídit speciální ochrannou deratizaci v předem stanovených termínech ze dvou důvodů. Zaprvé, provádět deratizaci jen na základě obecně závazné vyhlášky, tj. bez ohledu na zvýšený výskyt hlodavců a tím neúčelně zatěžovat životní prostředí nad nezbytnou míru, je v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Zadruhé, neprovést deratizaci ihned při větším počtu hlodavců jen proto, že vyhláška stanoví jiný termín, je rovněž v rozporu s uvedeným zákonem. Speciální deratizace není zaměřena na prevenci, na předcházení výskytu potkanů, ale na jejich okamžitou likvidaci. Každý provozovatel je povinen ze zákona o ochraně veřejného zdraví deratizovat podle své potřeby. Jestliže jsou v jeho provozovně hlodavci, nesmí čekat na obecně závaznou vyhlášku, porušil by zákon. Jestliže naopak neexistuje zvýšený výskyt hlodavců, nesmí se deratizačními přípravky zatěžovat životní prostředí. Žádný vlastník nemovitosti nemůže být nucen hradit náklady na deratizaci bez právního důvodu.

AUTOR: JUDr. Eva Šromová
právnička
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí