zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Liberalizace asi úsporu nepřinese

11.05.2005
Obecné
Liberalizace asi úsporu nepřinese
K 1. lednu 2005 vstoupila u nás v platnost novela energetického zákona, která výrazným způsobem mění podmínky pro podnikání v plynárenství. Dochází k prvnímu kroku otevření trhu s plynem. Zákon poprvé vyžaduje oddělení činností přepravy a distribuce od obchodu, tzv. unbundling. Ing. Marty Ptáčkové, ředitelky České plynárenské unie, jsme se zeptali, na kolik odhaduje náklady distribučních společností spojené s unbundlingem?
Zájmem plynárenství je, aby náklady na unbundling byly co nejnižší. Jedná se o náklady, které jsou vyvolané zásahem státu do vlastnických práv, uhradit je bohužel musí ale plynárenství.
Jaké výhody přinese liberalizace zákazníkům?
Cílem liberalizace má být vytvoření konkurence na trhu a je s ní spojeno očekávání poklesu cen. Kdybychom mohli mít vedle sebe reálné výsledky liberalizovaného a neliberalizovaného trhu, abychom mohli srovnávat, dal by se vyslovit nějaký odhad. Osobně si myslím, že liberalizace velkou úsporu zákazníkům nepřinese. Úspora z liberalizace se nepotvrdila ani v mnoha jiných zemích nebo měla pouze krátkodobý efekt. Náklady na unbundling se určitě do ceny plynu promítnou, i když v minimální míře. Dobrá zpráva pro zákazníky je, že tyto náklady se týkají činností, které podle energetického zákona nadále podléhají regulaci Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Činnosti, které jsou a budou i nadále regulovány ERÚ, ovšem představují pouze 20 procent ceny, 80 procent ceny vždy tvoří nakupovaná komodita.
Myslíte si, že na trhu s plynem vznikne konkurence?
Pro vznik konkurence plyn-plyn jsou vytvořeny legislativní podmínky. Jak se konkurence rozvine, ukáže čas. Plynárenství je navíc samozřejmě pod tlakem konkurence ostatních paliv. To je stav, který tu je a byl by i bez liberalizace. Tady se plyn odlišuje od elektřiny, která nemá v některých zákaznických segmentech substitut a její cena se může zvyšovat bez ohledu na elasticitu poptávky např. proto, že prostě lidé už svítit elektřinou nepřestanou a plynem nezačnou.
Jaký vliv bude mít otevření trhu na prodejní ceny zemního plynu?
Způsob stanovení ceny pro oprávněné zákazníky je založen na odlišných principech než pro chráněné zákazníky, kterými jsou domácnosti a menší a střední podniky. Jak jsem říkala, z ceny pro oprávněné zákazníky podléhá regulaci pouze cena za přepravu a distribuci, zatímco ostatní složky ceny jsou předmětem dvoustranných jednání mezi zákazníkem a plynárenskou společností. Proto je velmi těžké předvídat, jak se bude tato cena dále vyvíjet.
Co čeká Českou plynárenskou unii v nejbližší době?
V současné a nejbližší době pracujeme společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí na přípravě prováděcích vyhlášek k novele energetického zákona a na komentářích k plynárenské části tohoto zákona, které brzy najdou zájemci právě na našich webových stránkách. Také spolupracujeme na přípravě Programu podpory alternativních paliv v dopravě, který navrhuje podporovat užití zemního plynu v dopravě prostřednictvím stabilizace výše spotřební daně. Navrhuje na období do roku 2020 na zemní plyn pro dopravu spotřební daň nejvýše na úrovni minimální spotřební daně stanovené směrnicemi EU. Velmi důležité pro nás je nyní sledovat všechny diskuse ohledně Ekologické daňové reformy.
A jak by ovlivnilo cenu plynu zavedení ekologické daňové reformy?
Diskuse a analýzy, týkající se dopadů zavedení ekologických daní, jsou velmi kontroverzní a názory se různí od jednoznačné podpory a pozitivního očekávání přínosů ekologické daňové reformy až po zásadní odmítnutí jakékoliv regulativní úlohy daní. V zemích Evropské unie je ekologická daňová reforma diskutována již řadu let. Základem konceptu ekologické daňové reformy se stala Směrnice 2003/96/ES. Ta stanoví minimální sazby pro jednotlivá paliva a ponechává na členských státech, aby jejich rozvrstvením stimulovaly užívání paliv příznivých pro životní prostředí. Zemní plyn patří mezi nejekologičtější zdroje energie současnosti, při spalování neprodukuje téměř žádné oxidy síry a jen minimum oxidu dusíku, se kterým si moderní spotřebiče umí poradit. Proto by zemní plyn měl být ekologickou spotřební daní ve srovnání s ostatními palivy výrazně zvýhodněn. Vztah mezi cenami zemního plynu a uhlí je také deformován tím, že do ceny uhlí nej sou zatím započítávány náklady nutné k odstranění škod na krajině a zdraví. Velmi příznivé pro životní prostředí je i užití zemního plynu pro pohon motorových vozidel. Směrnice 2003/96/ES umožňuje člen ským státům osvobodit zemní plyn pro pohon motorových vozidel od zdanění zcela. Mrzí nás, že bohužel ani v návrhu novely zákona o spotřebních daních, kterou již projednávala poslanecká sněmovna, této možnosti Česká republika zatím nevyužila.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí