zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ani energetická zařízení nemládnou

10.05.2005
Ovzduší
Ani energetická zařízení nemládnou
Po mocné vlně investic v energetice, která v 90. letech proběhla Českou republikou, nyní zaznamenávají investiční aktivity v této oblasti znatelný útlum.

Nicméně ani energetická zařízení nemládnou, a proto bývají jejich provozovatelé postaveni před rozhodnutí, zda na konci životnosti zařízení (nebo jeho části) provést jeho prostou výměnu za identický kus (koncepčně mnohdy odpovídající stavu vývoje před dvaceti roky), anebo při nutném zákroku přistoupit k opatření, zohledňujícímu nejnovější vývojové trendy a hlavně technologie. Touto cestou lze dospět, díky lepším parametrům modernějšího technického řešení, ke zvýšení účinnosti provozu, snížení provozních nákladů a tudíž k poměrně krátkodobé návratnosti investice.
Do skupiny druhých jmenovaných, kteří se snaží najít řešení, zajišťující jednak maximální účinnost provozu a v neposlední řadě také větší šetrnost k životnímu prostředí nás všech, bezpochyby patří Plzeňská teplárenská, a. s. Ta v posledních třech letech zrealizovala ve spolupráci s brněnskou firmou ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group několik akcí, zaměřených na opravy místních kotlů a především modernizaci spalovacího systému svých dvou parních kotlů K4 a K5.
Cílem bylo snížit hodnoty nedopalu ve škváře a popílku a také snížit výstupní teplotu spalin, čímž došlo ke zvýšení účinnosti provozu kotle o téměř 6 % - na 89,8 %. Spalovací systémy kotlů prošly kompletní opravou, úpravy se dotkly také části řídicích systémů. Instalovaly se mj. nové práškové hořáky, byla změněna distribuce vzduchu, byly provedeny přeložky vzduchového potrubí a instalováno potrubí dohořívacího vzduchu.
Opravy byly náročné nejen po stránce technické, ale také organizační, protože vlastní realizaci musel ALSTOM zvládnout vždy v rámci plánovaných odstávek, což představuje období jen několika týdnů.
Součástí rekonstrukce kotlů byla v případě K5 instalace nového a u K4 úprava stávajícího zaústění dohořívacího vzduchu (DENOx), které přispívá ke snížení emisních limitů NOx a CO.
Garanční měření dokladují, že požadované snížení hodnot nedopalu - pod 20 % ve škváře, 1,7 % v popílku, emisní hodnoty NOx nepřesahují 350 mg/Nm3 , CO nepřesahují 150 mg/Nm3 a výstupní teplota spalin 179°- C bylo dosaženo.
V tomto roce se ALSTOM v Plzeňské teplárenské pustí do další práce, jejímž výsledkem bude maximální možné využití tepelné energie spalin. Má za úkol provést vyvedení odpadního tepla spalin z kotle K4, které zatím poslouží k přihřívání části topné vody pro potřeby centrálního vytápění Plzně a do budoucnosti se plánuje využití této odpadní energie spalin pro vysoušení dřevoštěpků. Do spalinových kanálů za elektro odlučovači budou instalovány čtyři kusy výměníků spaliny-voda o celkovém tepelném výkonu 1,8 MW.
Dílo bude připraveno k provozu do konce letošního léta.
AUTOR: Pramen: www.alstom.cz

Granulační kotel s tangenciálním uspořádáním NOx hořáků
Parní výkon kotle 185 t/h
Tlak přehřáté páry 13,6 MPa
Teplota přehřáté páry 540°C
Účinnost kotle 89,8 %
Regulační rozsah výkonu 45-100 %
Rychlost změny výkonu 4 %
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí