zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Současné požadavky na HLUKOVÉ STUDIE, ROZPTYLOVÉ STUDIE A HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK v procesu EIA

11.05.2005
Ovzduší
Hluk
EIA
Pozvánka na seminář Současné požadavky na HLUKOVÉ STUDIE, ROZPTYLOVÉ STUDIE A HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK v procesu EIA
Cílem semináře je seznámit účastníky s uplatněním hlukové studie, rozptylové studie a hodnocení zdravotních rizik při zpracování oznámení, dokumentace a posudku dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o.  Hradec Králové
SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Současné požadavky na HLUKOVÉ STUDIE, ROZPTYLOVÉ STUDIE A HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK v procesu EIA

Hradec Králové
středa 15. června 2005

Seminář je určen autorizovaným osobám ke zpracování oznámení, dokumentace, posudku EIA, pracovníkům státní správy a samosprávy. 

PŘEDNÁŠÍ

RNDr. Jiří Bubník
ČHMÚ Praha
Mgr. David Svoboda
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
RNDr. Hana Maříková
Ministerstvo životního prostředí, Praha
Ing. Daniel Kostovský
Ministerstvo životního prostředí, Praha
Ing. Jana Kočová
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Mgr. Denisa Pelikánová
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové

 8 30 –   900     Prezence

 9 15 – 1500    Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM

- Zahájení
- Měření hluku, hlukové studie a jejich role při posuzování vlivů na životní prostředí
- Současné požadavky legislativy vztahující se ke sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší včetně připravované novelizace
- Vstupní data do modelu pro výpočet rozptylových studií, jejich dostupnost a spolehlivost
- Interpretace výsledků rozptylové studie a hodnocení stávající imisní situace při posuzování vlivů na životní prostředí
- Hodnocení zdravotních rizik vycházející z modelových výstupů rozptylové a hlukové studie
- Praktické zkušenosti při posuzování stávající úrovně znečištění ovzduší – moderní a levné způsoby získání imisních dat měřením
- Diskuse, dotazy. Závěr

Přestávky si stanovují přednášející.                                            
Změna programu vyhrazena.

Informace, přihlášky - Ing. Zuzana Černíková 
tel., fax.:  495 217 499;  495 218 875
e-mail: marketing@empla.cz

Kontaktní adresa  
EMPLA spol. s r.o.
ul. Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové

1. 
Datum a místo konání:
středa 15. června 2005, přednáškový sál – Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmannova ul. 19, Hradec Králové – viz. plánek (směr křižovatka U Koruny, cca 10 min. pěšky od hl. nádraží ČD, 5 min od autobusového nádraží ČSAD)                  

2. 
Přihlášky k účasti na semináři:
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 14. června 2005 poštou na adresu:
EMPLA spol. s r. o.
ul. Za Škodovkou  305, 503 11 Hradec Králové
nebo faxem na číslo: 495 217 499       
e-mail: marketing@empla.cz
Po telefonické dohodě je možné se přihlásit též po datu uzávěrky.

3. 
Úhrada semináře:
Účastnický poplatek činí ..........1 071,- Kč    (900,- Kč) 19 % DPH (171,- Kč)  a obsahuje:  vložné včetně pracovních materiálů 
Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667
Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (variabilní symbol 20051506) nebo hotově u  prezence.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí