zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ukončení projektu „Integrované plánované prosazování zákonů o životním prostředí“

24.05.2005
Obecné
Ukončení projektu „Integrované plánované prosazování zákonů o životním prostředí“

V Benešově (hotel Atlas, Tyršova 2063) se bude ve středu 25. května 2005 ve 12.45 konat tisková konference, na které bude slavnostně ukončen patnáctiměsíční twinningový projekt „Integrované plánované prosazování zákonů o životním prostředí“, financovaný z programu Phare. Konal se ve spolupráci s Nizozemskem a pomohl České inspekci životního prostředí (ČIŽP) převzít standardy inspekcí Evropské unie. Konference se zúčastní twinningový poradce z Nizozemska Rob Bakx a český projektový vedoucí Pavel Šremer.

Novináře srdečně zveme.

Informace:

Rok po vstupu České republiky do Evropské Unie pokročila ČIŽP v přibližování svých pracovních procesů standardům EU. Jedná se o výsledek projektu zaměřeného na zlepšení kvality inspekcí a cest k prosazování zákonů životního prostřednictví prostřednictvím ČIŽP.

Jak řekl Rob Baks, nizozemský twinningový poradce, odpovědný za projekt: „Můžeme říci, že projekt byl velmi dynamický. Došlo k setkání tradičních a moderních metod, což přineslo určité výzvy. Největší výzvy však na ČIŽP ještě čekají, a to v podobě budoucí implementace a dalšího rozvoje témat projektu. Úspěch bude úzce záviset na způsobu řízení následných kroků. ČIŽP má rozhodně potenciál k dosažení vytýčených změn (zlepšení kvality a větší ekonomické efektivnosti), ale bude k tomu zapotřebí vytrvalost a otevřená mysl. V současnosti je to právě přístup, který znamená nejvíc.“

V průběhu patnáctiměsíčního twinningového projektu financovaného programem Phare, s názvem “Integrované plánované prosazování zákonů o životním prostředí”, který byl zahájen v březnu 2004 s plánovanými náklady 2,2 milionu eur (66 milionů Kč) (včetně financování investiční části), sdílely nizozemské orgány ochrany životního prostředí své zkušenosti s českými kolegy. Zvláštní pozornost byla věnována udržitelnosti výsledků projektu, a to jak ze strany české a nizozemské veřejné správy, tak ze strany Evropské komise. Pro usnadnění každodenní práci inspektorů ČIŽP bude pro ředitelství a oblastní inspektoráty zakoupeno vybavení v hodnotě přibližně 1,5 milionu eur (informační technika, laboratorní vybavení, mobilní nástroje pro odběr vzorků, atd.).

Cílem projektu bylo posílit kvalitu a organizační rozvoj v rámci ČIŽP. Pozornost byla věnována třem hlavním tématům:

1)     Strategickému plánu ČIŽP;

2)     Školicímu středisku a programu školení;

3)     Síti spolupracujících partnerských organizací podílejících se na inspekcích a prosazování v oblasti životního prostředí (hasičské sbory, policie, celní správa, orgány ochrany zdraví a bezpečnosti práce, hygienická služba, Státní zdravotní ústav, krajské a obecní orgány, atd.).

V prosinci 2004 byl ředitelem ČIŽP schválen Strategický plán, který mimo jiné obsahuje komunikační strategii, úsilí o modernější inspekční a prosazovací přístupy, školení a budování sítí partnerských organizací a jejich spolupráci.

V květnu 2005 rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o vytvoření školícího střediska pro školení zaměstnanců ČIŽP a dalších pracovníků v resortu životního prostředí. Středisko bude provozovat Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Školení budou přístupná také pracovníkům partnerských organizací z veřejného sektoru. Proces vytvoření plně funkční sítě partnerských organizací na poli inspekcí a prosazování v oblasti životního prostředí bude dokončen později. Budování sítí je časově náročné, než začne přinášet výsledky. Správně fungující “síť orgánů” sdílející znalosti a zkušenosti je nezbytná a ve většině členských států EU existují národní a regionální formy sítí, Evropská Unie pak má síť IMPEL (http://europa.eu.int/comm/environment/impel/), která je široce oceňována pro svoji praktickou podporu rozvoje legislativy a programů EU. Ředitelství ČIŽP určilo pro budování a rozvoj sítí koordinátora.

V rámci projektových aktivit došlo k navázání mnoha kontaktů mezi projektovým týmem (čeští a holandští experti) na straně jedné a zaměstnanci ČIŽP a s ní spolupracujícími organizacemi na straně druhé. Do projektu se zapojila více než polovina pracovníků ČIŽP a téměř celý střední management prošel dvoudenním školením strategického plánování. V oblastních inspektorátech pak proběhla celá řada seminářů zaměřených na strategický rozvoj, tvorbu sítí a další témata. Celkem 125 inspektorů bylo proškoleno krátkodobými experty (KE) v prosazovacích technikách a 13 pracovníků z ČIŽP a partnerských organizací bylo KE vyškoleno na školitele. 

Další informace:

Česká inspekce životního prostředí -www.cizp.cz

Ministerstvo životního prostředí – www.env.cz

DCMR Environmental Protection Agency - www.dcmr.nl

InfoMil – Information Centre for environmental licensing and enforcement - www.infomil.nl

Kontaktní pracovníci:            

Martin Petrtýl, MŽP – martin_petrtyl@env.cz

Pavel Šremer, ČIŽP – sremer@cizp.cz
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí