zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické organizace varují vládu před udělením výjimky na jez u Děčína

24.05.2005
Voda
Příroda
EIA
Ekologické organizace varují vládu před udělením výjimky na jez u Děčína

PRAHA – Občanská sdružení Arnika, Hnutí Duha a Zelený kruh zaslala členům vlády dopis (1), ve kterém žádají, aby vláda neudělovala výjimku za zákona o ochraně přírody na jez u Děčína, dokud nebudou posouzeny dopady této stavby na životní prostředí.

 

Podle posledního vládního usnesení má do konce května vláda jednat o novém projektu ministerstva dopravy na výstavbu jezu u Děčína. Současně mají ministerstva životního prostředí a dopravy předložit právní analýzu, zda je možné udělit výjimku ještě před tím, než proběhne zákonné posouzení dopadů záměru na životní prostředí a přírodu (EIA).

 

Nevládní organizace si takovou analýzu nechaly zpracovat u Ekologického právního servisu (EPS). Výsledek právního rozboru této otázky zněl jednoznačně: NE. Podle EPS je takový krok v rozporu s legislativou, neboť „před jakýmkoliv právně relevantním rozhodováním musí proběhnout posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu podle zákona o ochraně přírody a posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona EIA,“ píše EPS ve svém vyjádření (2).

 

EPS zároveň upozorňuje na to, že pokud vláda před posouzením výjimku přece jen udělí, bude muset o této výjimce v době před samotnou realizací záměru jednat znovu. „Dalším nezanedbatelným faktem je, že do procesu jakéhokoliv environmentálního rozhodování, včetně udělování výjimek podle ustanovení § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny, musí být zapojena veřejnost, a to v rozsahu daném čl. 6 Aarhuské úmluvy,“ podotkl Ing. Vlastimil Karlík z Arniky.

 

Arnika proti novému návrhu namítá především to, že se jedná jen o rozdělení původního projektu na dvě etapy, aniž by došlo ke skutečnému omezení nákladů či dopadů na přírodu. „Ministerstvo dopravy se netají tím, že jakmile postaví jeden jez, navrhne ihned stavbu dalšího,“ vysvětluje Karlík. „Na původním záměru, postavit na Labi dva jezy, který byl Ministerstvem životního prostředí mnohokrát odmítnut, se tak ve skutečnosti nic podstatného nemění,“ dodává.

 

Příloha:

(1)   Znění dopisu, který byl zaslán členům vlády:

 

Ing. Jiří Paroubek

předseda vlády

V Praze 20. května 2005

 

Vážený pane předsedo vlády,

 

            Dle vládního usnesení ze dne 23.3.2005 má vláda do 31. 5. 2005 projednat materiál se žádostí o povolení výjimky podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazů ve zvláště chráněných územích pro stavbu jezu na dolním Labi u Děčína.

            Ekologické nevládní organizace setrvávají na svém stanovisku, že tento záměr je škodlivý z hlediska ochrany přírody a neopodstatněný z hlediska ekonomického. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na problematickou právní situaci, kdy je navrhováno udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, aniž by tento záměr byl posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí, které musí zahrnovat také posouzení dopadů na evropsky významnou lokalitu Labské údolí a přeshraniční posouzení vlivů na chráněná území na německé straně.

            Přiložený právní názor Ekologického právního servisu podrobně zdůvodňuje, proč není možné udělit tuto výjimku před posouzením dopadů záměru na životní prostředí. Ekologický právní servis dospívá ve svém stanovisku k následujícím závěrům:

-          před jakýmkoliv právně relevantním rozhodováním, které je nezbytné pro realizaci plánovaného záměru, musí proběhnout posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu podle zákona o ochraně přírody a posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona EIA,

-          pokud vláda před posouzením „udělí   výjimku“, bude muset o této výjimce v době před samotnou realizací záměru jednat znovu,

-          do procesu jakéhokoliv environmentálního rozhodování, včetně udělování výjimek podle ustanovení § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny musí být zapojena veřejnost, a to v rozsahu daném čl. 6 Aarhuské úmluvy.

Domníváme se však, že je i z věcného hlediska zřejmé, že rozhodovat o převaze jednoho zájmu (rozvoje dopravní cesty) nad druhým (ochrany přírody), aniž by ten druhý byl odpovídajícím způsobem posouzen, není správné.

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste podpořil odklad udělení výjimky do doby, než bude provedeno posouzení dopadů záměru na životní prostředí, včetně přeshraničního posouzení a zejména posouzení dopadu na soustavu Natura 2000.

S pozdravem

Ing. Vlastimil Karlík

           

Tento dopis podpořili:

Arnika                                        Hnutí DUHA                         Zelený kruh

Vlastimil Karlík             Vojtěch Kotecký        Zuzana Drhová
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí