zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP a MPO připravila návrh na rozdělení povolenek emisí

24.05.2005
Ovzduší
MŽP a MPO připravila návrh na rozdělení povolenek emisí

Ministerstvo životního prostředí připravilo společně s resortem průmyslu návrh na rozdělení povolenek na vypouštění emisí skleníkových plynů pro jednotlivá průmyslová zařízení. Návrh obsahuje dvě varianty, které budou následně předloženy vládě. Podniky se k  k navrženým variantám mohou vyjádřit do pátku 27. května.

 

MŽP a MPO se shodují, že při rozdělování povolenek by měla být zohledněna skutečnost roku 2004. Předběžné údaje emisí za tento rok byly získány z žádostí o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů, které jednotliví provozovatelé zařízení v souladu se zákonem č. 695/2004 Sb. zaslali na MŽP. U těch zařízení, u kterých ještě nebyla žádost zaslána, byla použita hodnota průměru dvou let s nejvyššími emisemi z let 1999-2001, použitá pro rozdělení povolenek v původním alokačním plánu. Výsledkem je, že ty sektory, jejichž původní navrhované příděly jsou vyšší než emise roku 2004, jsou kráceny více než sektory, kde tomu tak není.

 

„Z předběžných údajů za rok 2004 je jednoznačně vidět, že některé sektory byly ve svých odhadech předpokládaného růstu příliš optimistické a původní příděly povolenek byly v porovnání se skutečností roku 2004 vyšší někdy i více než o 50%. Jen obtížně lze asi předpokládat, že počínaje letošním rokem dokáže daný sektor zvýšit výkonnost takovým způsobem, aby byl takovýto příděl povolenek odůvodnitelný z hlediska potřeb. Přitom rok 2004 je hodnocen z hlediska průmyslové výroby velmi příznivě, v dalších letech se naopak očekává utlumení průmyslového růstu. Považuji tedy za spravedlivé, aby byla tato skutečnost vzata v potaz a alokace byla adekvátně korigována. Lze však očekávat, že právě tyto sektory zohlednění roku 2004 budou odmítat a budou se snažit prosazovat zkrácení alokace plošným způsobem – všem stejně – které by jim ponechalo výhodu, kterou se jim při schvalování předchozího návrhu podařilo prosadit. O jak velké počty povolenek se jedná lze jednoduše zjistit pohledem na srovnání emisí roku 2004 a původních alokací,“ uvedl Tomáš Chmelík, ředitel odboru změny klimatu MŽP.

 

Obě ministerstva ve spolupráci připravila 2 varianty, které způsobem popsaným výše skutečnost roku 2004 zohledňují, liší se v metodice, jakým jsou povolenky rozděleny mezi sektory [2].

 

K dispozici je i podrobný popis mechanismu výpočtu alokace pro jednotlivá odvětví a na úroveň podniků pro obě varianty.

 

Kontakty:


Ministerstvo životního prostředí                             

Odbor změny klimatu

Ing. Tomáš Chmelík

tel: 267122328                                                  

e-mail: tomas_chmelik@env.cz

 

Ministerstvo průmyslu a  obchodu

Odbor ekologické energetiky

Ing. Ladislav Pazdera

tel:       224 852 310

e-mail:   pazdera@mpo.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí