zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nezapomeňte podat žádosti do úterý

27.05.2005
Zemědělství
Les
Nezapomeňte podat žádosti do úterý
Jste majiteli zemědělského pozemku, který již delší dobu leží ladem? Na jeho zalesnění můžete žádat do konce května dotaci.
Peníze nabízí Operační program zemědělství, konkrétně titul Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd.
Prostředky se poskytují na zalesnění půd, které v posledních třech letech nikdo neobdělával. Na takových plochách se totiž šíří plevely, které ohrožují sousedící, obdělávané pozemky. Program umožní převést tyto parcely na z ekologického hlediska vhodnější lesy.
Vlastníkům pozemků náleží na založení lesa dotace ve výši 92 tisíc korun na hektar zalesněného pozemku listnatými dřevinami, nebo 74 tisíc korun v případě jehličnatých dřevin. Navíc dostanou 12 tisíc korun na péči o založený porost.
Pokud jde o plochy, které nenavazují na současný les, je omezením minimální výměra pozemku, která musí dosahovat alespoň půl hektaru.
Absolutní výše přijatelných nákladů se musí žadateli vejít mezi 19 tisíc a 9,5 miliónu korun.
Na tento program je vyčleněno zhruba 41 miliónů korun. Podle informací z Ministerstva zemědělství využívají zemědělci tohoto dotačního titulu málo.
Vloni bylo z prostředků vyčerpáno pouze 623 tisíc. "Letos jsme zatím obdrželi jen pět projektů, takže předpokládáme, že ve fondu zůstanou nevyužité prostředky," uvedl Hugo Roldán,vedoucí oddělení vnější komunikace Ministerstva zemědělství.
Zájemci mohou žádosti předkládat do 31. května do 12 hodin na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Podrobnější informace k programům je možné nalézt na internetové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz.

Školní závody
Dalším programem s uzávěrkou na konci měsíce jsou Školní závody. V tomto případě se jedná o dotační titul financovaný z národních zdrojů. Podporuje hlavně spolupráci podnikatelů se školami.
Úspěšný žadatel díky tomuto programu může získat až 31 korun na jednoho žáka a jednu hodinu praktického výcviku. Podnikatel tak může obdržet až jeden milión korun.

Ozdravování plodin
S koncem měsíce také vyprší lhůta pro podávání žádostí v rámci tří titulů z programu na podporu ozdravování plodin.
Konkrétně se jedná o podporu šlechtění pro vyšší odolnost proti škůdcům, používání certifikované sadby brambor a testování množitelského materiálu za využití moderních metod.
Také s těmito žádostmi se mohou zemědělci obracet na Státní zemědělský intervenční fond.
Termín 31. května je důležitý nejen pro zemědělce, ale i pro zájemce o podporu vzdělávání na Karlovarsku. Do pravého poledne se o podporu mohou hlásit nejen podnikatelé - zaměstnavatelé, ale i profesní sdružení, vzdělávací instituce a další.
Podpora se poskytuje jak na rozvoj a zlepšení nabídky dalšího profesního vzdělávání, tak na zvýšení kvalifikace lektorů, konzultantů a učitelů.
Peníze plynou z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a dotace může dosáhnout až 100 procent uznatelných nákladů projektu. Minimální výše podpory na jeden projekt je přitom omezena částkou 250 tisíc korun, maximálně je možné získat na jeden projekt a region 6200 tisíc korun.
Podmínkou je, že se podporované činnosti musí převážně uskutečnit v Karlovarském kraji. Sídlo žadatele přitom může být kdekoli na území České republiky, hlavní město nevyjímaje. S žádostmi je možné se obracet na Krajský úřad Karlovarského kraje. Více informací o tomto programu zájemci naleznou v samotném textu výzvy, který je umístěn na webu Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz nebo na internetové adrese www.strukturalni-fondy.cz. Zde jsou popsány i náležitosti žádosti.

Programy, které mají před uzávěrkou
zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
Prostředky se poskytují na zalesnění půd, které v posledních třech letech nikdo neobdělával
Na program, který je dosud málo využíván, je vyčleněno zhruba 41 miliónů
Školní závody
Program podporuje hlavně spolupráci podnikatelů se školami
Úspěšný žadatel může získat až 31 korun na jednoho žáka a na jednu hodinu praktického výcviku
Rozvoj lidských zdrojů
Podpora se poskytuje jak na zlepšení nabídky dalšího profesního vzdělávání, tak na zvýšení kvalifikace lektorů a učitelů
Podporované činnosti se musí uskutečnit převážně v Karlovarském kraji
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí