zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na rozvoj firmy může přispět i unie

01.06.2005
Obecné
Na rozvoj firmy může přispět i unie
Téma strukturálních fondů Evropské unie a způsob, jakým jsou jimi podporovány podnikatelské subjekty, jsou od minulého roku velmi populární. Hlavním efektem vstupu do Evropské unie na malé a střední podniky a podnikatele nebyla však ani tak nová možnost dotací, ale především změna celkového podnikatelského prostředí. Firmy se musely vypořádat s řadou změn legislativních, daňových, celních atd. V konečném důsledku to znamenalo značně upravenou a bohužel někdy i úplně novou administrativu. Důležité je, že naprostá většina podnikatelů si s touto novou situací poradila a dnes již snad převažují pozitivní efekty nad těmi zápornými.
U často vyzdvihovaných operačních programů financovaných z fondů EU je situace pestrá a místy i ne zcela jednoznačná. Jako u každé nové věci bylo nutno počítat s určitými "turbulencemi" v počáteční etapě. S tím nakonec byla většina zúčastněných smířena. Přesto skutečnost vedla u mnoha podnikatelů k vystřízlivění a někdy i ke zklamání.

Kde začít?
Na prvním místě by neměla stát snaha o získání nějaké dotace za každou cenu, ale potřeba rozvoje podniku. Je nutné si uvědomit, co firma potřebuje k dalšímu růstu, kam směřuje odvětví, ve kterém podniká, a na co by měla být připravena v horizontu tří až pěti let. Projekty obnovovacího nebo udržovacího charakteru dnes již nemají perspektivu. Nejlépe je plánovat s naprostým odhlédnutím od současného stavu.
Pokud mám novou rozvojovou vizi, měl bych ji kvantifikovat a vyčíslit náklady/přínosy takovéhoto řešení. Teprve nyní přichází správný moment na zvažování využití případné dotace. Dotačních programů existuje celá řada, definují nejrůznější priority, opatření a tak dále. Základní informaci, co je dostupné, lze získat na webových stránkách ministerstev či dalších institucí v roli zprostředkovatele.
Je bohužel skutečností, že pokud podnikatel shromáždí všechny dostupné informace, podívá se na manuály pro zpracování žádostí a vezme v potaz míru úspěšnosti prvních žadatelů (maximálně 30 procent), mnohdy jej začnou opouštět síly a objeví se myšlenky na rezignaci. Zde je třeba zdůraznit, že štěstí přeje připraveným a vytrvalým.
Příprava spočívá v kvalitním projektu, to jest takovém, který řeší nejenom výše popsaný rozvoj firmy, ale většinou má také další pozitivní efekty pro společnost, tedy vytváří pracovní místa, snižuje negativní dopady na životní prostředí, přináší inovace, nové technologie a tak dále.
Konečného získání dotace lze pak dosáhnout prací týmu nadšenců z firmy nebo využitím pomoci zkušeného poradce. Zejména role kvalitních a zkušených poradců bude do budoucna nabývat na významu. V první etapě bylo asi těžké rozlišit, kdo tyto požadavky splňuje, ale dnes, po roce fungování, už jednoznačné kritérium existuje - úspěch. Na českém trhu se etablovalo už několik poradenských firem, které nasbíraly poměrně rozsáhlé zkušenosti s desítkami projektů. Mají tedy know-how, vědí, jak firmě pomoci projekt strukturovat tak, aby měl ve schvalovacím procesu co největší šanci. Samozřejmě mnohdy měnící se pravidla hry kýžené stabilizaci dotačního prostředí zatím příliš nenapomáhají, nicméně první kroky jsou za námi a situace se snad bude již jen zlepšovat.
Pokud žadatel o dotace zvládne předchozí etapy a dotace je mu schválena, starosti teprve začínají. Dotace není dárek na přilepšenou firmě, ale podpora, která má napomoci dosáhnout efektů nadefinovaných v projektu, hodnotiteli posouzených jako žádoucí, tudíž pro žadatele závazných. Žadatel tedy musí také těchto efektů dosáhnout a po určité období je i udržet. Dále musí splnit parametry projektu, co se jeho realizace týče. To znamená udržet strukturu nákladů, časový harmonogram, vše doložit pro řádné zúčtování dotace a tak dále. Není divu, že dnes poradenské firmy vidí velkou příležitost v takzvaném dotačním managementu, tedy v podpoře firem při realizaci projektu, zúčtování dotace a následném monitoringu investice. Řada podnikatelů také tyto služby aktivně využívá. Vracet, byť v dobré víře, nabytou dotaci, by jistě nebylo po několika letech nic příjemného.

S pomocí banky
I když má podnikatel perfektní projekt, schválenou dotaci a spolehlivého poradce, který jej provádí nástrahami dotačního procesu, je tu ještě další důležitý prvek, na který nelze zapomenout. Jedná se o takzvané spolufinancování. Podnikatelské projekty jsou v naprosté většině podporovány pouze asi do 50 procent. Firma pak musí zbytek projektu financovat z vlastních zdrojů nebo z bankovních úvěrů. Znamená to tedy současně se žádostí o dotaci zahájit rovněž jednání s bankou a dojednat financování zbývající části projektu na komerční bázi. V řadě případů i financování dotované části, protože dotace je většinou vyplácena ex post, podnikatel musí nejdříve zaplatit dodavatelům a dotaci obdrží až následně.
Autor je ředitelem odboru speciální programy České spořitelny

Jak a kde si opatřit peníze na podnikání
Na prvním místě by měla stát potřeba rozvoje podniku. Je nutné si uvědomit, co firma potřebuje k dalšímu růstu, kam směřuje odvětví, ve kterém podniká, a na co by měla být připravena v horizontu tří až pěti let.
Projekty obnovovacího nebo udržovacího charakteru dnes již nemají perspektivu. Pokud má podnik novou rozvojovou vizi, měl by ji kvantifikovat a vyčíslit náklady a přínosy. Pak může zvážit, zda nevyužít dotace.
Projekt by neměl řešit jen rozvoj firmy, ale měl by přinášet i další pozitivní efekty pro společnost. Například vytvářet pracovní místa, snižovat negativní dopady na životní prostředí, přinášet inovace, nové technologie a podobně.
Podnikatelské projekty jsou v naprosté většině dotací podporovány pouze z poloviny. Firma pak musí zbytek projektu financovat z vlastních zdrojů nebo z bankovních úvěrů.
Současně se žádostí o dotaci by podnikatel měl zahájit jednání s bankou a dojednat financování zbývající části projektu na komerční bázi. V řadě případů i financování dotované části, protože dotace je většinou vyplácena zpětně.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí