zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá v červnu 2005 na SEVERu

02.06.2005
Obecné
Co se chystá v červnu 2005 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:
· Školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) v Horním Maršově poběží až dopoledního dne školního roku a přijedou na ně postupně žáci a studenti z 5 krajů ČR: z gymnázia Ml. Boleslavi (1.- 4.6.), z Chrudimi (6. – 10.6.), žáci ze ZŠ Horní Maršov (16. – 17.6.), i ze SPŠCH Lovosice (19.6. – 25.6.) a z OA Turnov (26. – 30.6.).
· 1.6. se pracovníci SEVERu Jiří a Hana Kulichovi zúčastní předávání ceny Josefa Vavrouška v rámci konference UDRŽITELNÝ ROZVOJ – PŘÍLEŽITOST PRO SPOLUPRÁCI konané u příležitosti desátého výročí tragického úmrtí Josefa Vavrouška v Praze. Další informace k tomu budou uvolněny 1.6.
· 15.-17.6. se zástupce SEVERu zúčastní v Telči porady MŠMT a MŽP s  pracovníky krajských úřadů a vysokých škol  k ekologické výchově a bude prezentovatnově schválený Standard vzdělávání pedagogických pracovníků v ekologické výchově a nabídku středisek ekologické výchovy
· 23.6. se pracovníci SEVERu zúčastní v Praze závěrečného semináře k programu vzdělávání o ochraně zvířat
· pro SSEV Pavučina vydáme další číslo časopisu pro Ekogramotnost Bedrník – bude distribuován asi 1400 odběratelů v ČR –zejména školám v síti M.R.K.E.V.
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj:
· 16 škol začne realizovat své projekty zaměřené na rozvoj obcí a podpořené celkem 700 000,- Kč v rámci asistenčního a grantového programu „Škola pro udržitelný život“, který SEVER vyhlásil společně s Nadací Partnerství. Zároveň SEVER vyhlásil díky podpoře města Hradec Králové doplňkové grantové kolo pro školy z Hradce Králové a okolí s uzávěrkou 20.6.
· Připravujeme jednodenní seminář k školnímu programu ekologické výchovy, který si objednala skupinu učitelů ze  stejné školy v Pardubicích

Královéhradecký kraj:
· Proběhne cca 30 ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ, SŠ, mj. s tématy „Máme rádi zvířata?“,  „Les známý neznámý“ a v rámci projektu vzdělávání o systému Natura 2000 také „Ráj na Orlici“
· 13.-14.5. se předběžně připravuje ve spolupráci SEVERu a agentury MCOM prezentace vzdělávacího programu v rámci celokrajské kampaně „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, zaměřené na nakládání s odpady.
· K 15.6. proběhne distribuce aktuálních informací školám zajímajícím se o ekologickou výchovu v sítích M.R.K.E.V. a MRKVIČKA (celkem asi 100 ZŠ a SŠ a 50 MŠ)
Město Hradec Králové:
· 17. – 19.6. se členové přírodovědného klubu SVIŽNÍK zúčastní festivalu DOTEKY v Horním Maršově
Trutnovsko, východní Krkonoše:
· 16.6. se koná ve stř. SEVER v Hor.Maršově další a v tomto škol.roce poslední seminář Ekologického učitelského klubu SEVERKA pro učitele z Trutnovska - terénní exkurze ve vých. Krkonoších
· V Klubu OKO v Hor.Maršově proběhne filmový klub, rukodělná dílna na téma „práce s ovčí vlnou - plstění“ (17.6. 16.00, PŘIHLÁŠKY VE STŘEDISKU) a také se můžete těšit na  hudební párty.
· O víkendu 4. – 5.6. pořádá SEVER brigádu v areálu fary v Horním Maršově (centrum DOTEK – Dům obnovy tradic,ekologie a kulury), abychom připravili prostory pro následující festival DOTEKY.
· 18.6. vypukne na faře v Horním Maršově hudebně-divadelní festival DOTEKY. Letos již po třetí! Jde o benefiční akci, jejíž výtěžek jde na obnovu renesančního kostela a na projekt DOTEK - oživení fary k využívání jako společenského a vzdělávacího centra. Zahájen bude bohoslužbou, pokračovat bude vystoupeními řady hudebních skupin, divadelním představením a výstavou výtvarných prací.
· Pravidelně poskytuje své služby ekoporadna (každé pondělí na pracovišti Hradec Králové a každé úterý na pracovišti Horní Maršov).
POZOR!!! Připravujeme na červen!!!:
· 2.-3.7. Kurz „Bubnování pro mírně pokročilé v Krkonoších“ (Středisko SEVER a centrum DOTEK)
· 25.-29.7. Letní pětidenní seminář afrického tance – „Síla kořenů a lehkost křídel“
· Tábory pro děti a mládež (mj. tábor Natura 2000)
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@seznam.cz

Co se událo v květnu 2005 na SEVERu
(= Středisku ekologické výchovy SEVER)
(přehled)

Česká republika:
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj:
· Z 56 školních projektů zaměřených na rozvoj obcí a podaných v rámci asistenčního a grantového programu „Škola pro udržitelný život“, který SEVER vyhlašuje společně s Nadací Partnerství, vybrala 6.5. výběrová komise 16 projektů k podpoře (10 z Královéhradeckého kraje, 5 z Pardubického kraje a 1 z okresu Kolín). Projekty byly představeny na následné tiskové konferenci 19.5., uspořádané společně s Královéhradeckým krajem. Školy získaly celkem 700 000 Kč. Nejvyšší částka, která byla  na jednotlivý projekt přidělena, činí 70 000 Kč, nejnižší 15 000 Kč. Zároveň byly oceněny cenami po 20 000,- Kč dvě nejlepší školy z loňského ročníku – ZŠ Machov a ZŠ Kocbeře.
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do Horního Maršova přijeli studenti z  Českého Krumlova (2.-6.5.), z Úpice (9.-13.5.), žáci ze ZŠ Klausova v Praze (16. – 20.5). V termínech 21.-29.5. se tu vystřídaly dvě třídy ze ZŠ Jičín a od 30.5. do 4.6. nastoupí studenti z gymnázia  Ml. Boleslav.
· 16.5. se na hradeckém pracovišti SEVERu natáčel další díl pořadu České televize "Hra na zelenou"
· Byl úspěšně uzavřen projekt „Úspory energie na školách“, jehož se účastnily školy v Královéhradeckém, Libereckém a Ústeckém kraji.
· 13.-15.5. se konal seminář pro učitele ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí na téma: „Jak zařadit EV do předmětů na ZŠ“.
· Pracovník SEVERu zastupuje české nevládní neziskové organizace v pracovní skupině pro lidské zdroje při přípravě Národního rozvojového plánu pro příští programovací období strukturálních fondů EU (2007-2013) – 27.5. proběhlo první zasedání v Praze.

Královéhradecký kraj:
· 20.5. na poradě Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu prezentoval SEVER dosavadní výsledky práce Krajského koordinátora ekologické výchovy a také záměry ekologicky šetrného provozu Krajského úřadu.
· Pro studenty PedF UHK jsme 18.5. připravili seminář, jehož náplní byl biomonitoring pomocí půdních bezobratlých, smyslové vnímání přírody a informace o práci středisek ekologické výchovy.
· Proběhlo 45 výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ z Královéhradeckého kraje, např. Les známý neznámý, Kašpárek rybářem, Černý trojúhelník a Jak Krtek ke kalhotkám přišel, mj. v Hradci Králové, Trutnově, Dvoře Králové a Hostinném.
· Pravidelně poskytuje své služby ekoporadna (každé pondělí na pracovišti Hradec Králové a každé úterý na pracovišti Horní Maršov).

Město Hradec Králové:
11.-15.5. vyjel zdejší přírodovědný klub Svižník na poznávací expedici na Českolipsko
25.5. proběhla exkurze pro učitele po území NATURA 2000 v nivách Orlice – program „Ráj na Orlici“
· Od května nabízí SEVER pod názvem „Ráj na Orlici“ nové terénní výukové programy zaměřené na program Natura 2000. 
Trutnovsko, východní Krkonoše:
· 19.5. odpoledne se konal na gymnáziu v Trutnově další seminář Ekologického učitelského klubu SEVERKA pro učitele z Trutnovska (téma: „Vývoj vztahu člověka a krajiny“).
· V klubu OKO v Horním Maršově  proběhla rukodělná dílna, kde si děti vyzkoušely drhání a promítal se filmový klub.
· Ekologické kroužky v Horním Maršově zažily „Tisíc a jedno překvapení“ při víkendové akci z 6. na 7.5. - Spaní na SEVERu. Zabývaly se terénním pozorováním, prošly si stezku odvahy a také se něco naučily o lnu a jeho zpracování.

Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@seznam.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí