zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jakých chyb se vyvarovat?

03.06.2005
Obecné
Jakých chyb se vyvarovat?
Nabídek dotačních titulů, které podporují podnikatele v uskutečnění jejich záměrů, je celá řada. Peněz v programech také zbývá dost, až na několik titulů se přidělené prostředky ještě nevyčerpaly.
Ne každý však se svou žádostí o podporu uspěje. Na co by si měli dát zájemci pozor?
Především by na prvním místě neměla stát snaha získat "peníze navíc", ale skutečná potřeba podniku. Programy podporují projekty, které firma potřebuje pro svůj další rozvoj. To dokládá i fakt, že většina dotací se vyplácí až po realizaci projektů a podnikatelé si na ně nejprve musí obstarat peníze sami.

Podmínky programů
Při úvahách o podání žádosti o dotaci by si měl zájemce ověřit, které projekty může ten který program podpořit, kdo může být žadatelem a další podmínky.
Často se zájemci chybně domnívají, že splňují podmínky malého a středního podnikatele, či že jejich zaměření spadá pod podporované činnosti OKEČ (oborová klasifikace ekonomické činnosti).
"Abyste eliminovali pochybnosti o splnění definice malých a středních podniků, specifikujte vlastnické vztahy ve firmě, případně údaje o mateřských společnostech a ostatních subjektech, s nimiž jste ekonomicky propojeni," radí zástupci agentury CzechInvest v dokumentu, který shrnuje nejčastější chyby, jež registrují u žádostí v rámci programu Rozvoj. Dobré je uvést přesné údaje o majetkové struktuře, vlastnických podílech, vlastněných firmách, a to včetně údajů o počtu zaměstnanců, obratu a aktivech všech uváděných subjektů.
Co se týče podporovaných činností, měl by zájemce dobře prostudovat podmínky dotačního titulu a zjistit, zda některé předměty podnikání nejsou z podpory vyloučeny. I když má žadatel více živností a jedna z nich podmínku OKEČ splňuje, investice by měla vždy směřovat do hlavního oboru činnosti společnosti.

Projekt a náklady
Předpokladem pro získání dotace je dobře připravený projekt. Ten musí být v souladu s cílem programu. "Například program Inovace si mnoho žadatelů plete s běžným programem a projekty nemají často dostatečný inovační potenciál," uvádí Jan Havránek z poradenské firmy Raven Consulting.
Neměla by se podceňovat ani otázka financování projektu. Finanční krytí je totiž nutné prokázat na celou sumu.
Použití vlastních prostředků se dokládá čestným prohlášením a ověřeným výpisem z účtu, u cizích zdrojů musí být zajištěný závazný příslib úvěru. "Předložením nezávazného příslibu bankovního úvěru sice jsou splněny formální požadavky, ale v souvislosti se špatnou ekonomickou situací žadatele hodnotitelská komise příslib ne vždy akceptovala," popisuje časté problémy žadatelů o dotaci z Rozvoje dokument agentury CzechInvest. Platí, že je lepší prokázat více peněz než méně.
Finanční náročnost projektu by měla korespondovat s možnostmi firmy, zájemci by tedy neměli přeceňovat své síly.
Náklady, na které podnikatel žádá dotaci, musí být v souladu s uznatelnými náklady programu. Často se stává, že projekt je při hodnocení vyloučen, protože podnikatel špatně pochopí význam uznatelného výdaje. Je třeba vždy vědět, co se pod konkrétní položkou myslí a jaká jsou očekávání.

Časové možnosti
Pokud podnik splňuje podmínky vybraného programu, měl by také reálně odhadnout své časové možnosti. Žadatelé totiž často nemají představu o tom, jak dlouhou dobu zabere příprava žádosti o dotaci a s tím spojená administrativa. Pokud si podnikatel nevyčlení dostatek času na přípravu, stává se, že nestihnou či zapomenou zajistit formální náležitosti či některé přílohy žádosti.
V některých programech je také možné zahájit realizaci projektu až po podepsání podmínek či smlouvy o dotaci. "Žadatel často předpokládá, že platí termín, který je uveden v časovém odhadu implementační agentury. V praxi však velmi často dochází ke zpoždění, i v řádu několika měsíců," upozorňuje Havránek a radí, aby si podnikatelé nechali dostatečnou časovou rezervu také na zahájení investice.
Dostatek času by si žadatel měl dopřát i při přípravě projektové dokumentace. Často se totiž stává, že zájemce její rozsah podcení a pak obsahuje nedostatky - formální i obsahové.
I když bude zájemce o dotaci úspěšný a peníze mu budou přislíbené, povinnosti mu neubudou. Je třeba, aby řádně plnil povinnosti, ke kterým se zavázal.

Časté chyby před zařazením do programu
Žadatel se domnívá, že na již uskutečněné investice může žádat o dotaci. U většiny dotačních programů to však není možné.
Zájemci si myslí, že peníze dostanou předem.
Podnikatel nepochopí podporované činnosti OKEČ.
Firma chybně určí, zda je či není malým a středním podnikem.
Podceněná otázka financování, žadatel dostatečně nezajistí finanční krytí projektu.
Nesprávně se odhadne čas potřebný na přípravu projektové dokumentace s ohledem na vyhlašované výzvy. Pak se stává, že podnikatel nestihne či zapomene zajistit formální náležitosti či některé přílohy.
Žadatel správně nenačasuje realizaci projektu.
Záměr musí být v souladu s hlavními a specifickými cíli programu, podnikatelé však často špatně pochopí smysl dotačního titulu.
Často jsou projekty vyloučeny při hodnocení, protože žadatel špatně pochopí význam uznatelného výdaje. Definice může být poměrně široká, zájemce by si měl ověřit, co je pod tou kterou položkou míněno.
Žadatel započne s přípravou projektové dokumentace, aniž by vlastnil nějakou klíčovou přílohu (stavební povolení, posouzení vlivu na životní prostředí atd.)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí