zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V pátek 20. 5. 2005 přivítal Český Západ více než padesát zástupců regionů z celé České republiky

06.06.2005
Obecné
V pátek 20. 5. 2005 přivítal Český Západ více než padesát zástupců regionů z celé České republiky

V pátek 20. května se v Kostelci na Tachovsku sešli zástupci tzv. „místních akčních skupin“ celé České republiky. Místní akční skupiny jsou tvořeny neziskovými organizacemi, podnikateli a představiteli místní samosprávy, jejichž společným cílem je rozvoj jednotlivých regionů.

Místní partnerství – prostor pro rozvoj současného venkova
Místní akční skupiny (MAS) začaly vznikat v roce 2003 jako uskupení občanských sdružení, podnikatelů a místní samosprávy, které mimo jiné spojuje působení na společném území a často tak navázaly na již fungující mikroregiony a rozšířily jejich možnosti. Na principech evropské iniciativy Leader, které jsou založeny na funkčním partnerství mezi členy místní akční skupiny a na spolurozhodování o budoucnosti regionu, spolupracují její členové na zpracování a následném naplňování strategie regionu. Společně tak určují rozvojové priority a následně také vybírají projekty, které podpoří ze společných prostředků, které pochází z národních zdrojů i ze zdrojů Evropské unie (v minulém roce to byl pouze program Leader ČR, připravený Ministerstvem zemědělství, letos se přidal Leader a v příštích letech by na těchto principech měly fungovat i další podpůrné fondy – např. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – EAFRD).
Od roku 2004 se z iniciativy Ministerstva Zemědělství ČR pořádají pravidelná setkání místních akčních skupin, jejichž cílem je představit jednotlivé skupiny a realizované projekty a předávat si tak zkušenosti s naplňováním místního partnerství. Na setkání vždy také vystoupí zástupci jednotlivých ministerstev s aktuálními informacemi z jejich resortů.

Na Českém Západě spolupráce funguje
Že principy místního partnerství a funkční spolupráce mají v MAS Český Západ, která se rozkládá na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a Města Planá u Mariánských Lázní, silný a využívaný potenciál, bylo zřejmé z vystoupení několika zástupců hostitelského regionu. Zdejší MAS si zvolila za společné téma „efektivní využívání místních přírodních a kulturních zdrojů“ a „rozvoj šetrného turistického ruchu“ a v tomto duchu realizovala prvních pět projektů, které představili jejich realizátoři. V Mikroregionu Konstantinolázeňsko a části Stříbrském regionu bylo z prostředků Leader ČR a jednotlivých obcí vyznačeno téměř 500 km cyklotras, které spojují nejen jednotlivé obce, ale také místní kulturní a přírodní památky a neopomíjejí ani kostel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti, který má díky dotaci z programu Leader ČR a spolupráci občanského sdružení Poutníci od sv. Jana a Římskokatolické farnosti v Okrouhlém Hradišti novou střechu a krov. Další dva projekty se týkaly podpory místních zemědělců, kterým byl poskytnut příspěvek na zakoupení strojů pro péči o krajinu a hospodářskou činnost.
V regionu je velký potenciál především v aktivitách neziskových organizací a jejich spolupráce s podnikateli. Letos v dubnu tak společně uspořádaly výlet do Italského Toskánska, kde po týden prezentovaly celou místní akční skupinu. Aktivity neziskového sektoru a možnosti jeho funkční spolupráce s podnikateli a obcemi bude v následujících měsících monitorovat projekt sdružení Receptt, podpořený Nadací Via.
Mimo oficální představení MAS Český Západ mohli účastníci setkání vidět také golfový klub v Alfrédově, Kladrubský klášter a unikátní skleněný betlém na zámku v Bezdružicích. Na všech místech je provedli zástupci majitele a informovali je o probíhajících aktivitách a fungující spolupráci v regionu.
V podvečer pak čekal účastníky varhanní koncert ve zmíněném kostele sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti a poté ještě neformální beseda se zástupci neziskových organizací v Café Kryštofa Haranta v Dolních Polžicích.

Co se připravuje
Na setkání měly svůj prostor i referáty zástupců jednotlivých ministerstev. Ing. arch. Kamila Matoušková z Ministerstva zemědělství ČR, které má program Leader ČR na starosti, informovala o aktuálních problémech, které se na jejím úřadě řeší. Do budoucna by uvítala zvýšení počtu fungujících MAS. Jako nejčastější nedostatek mezi současnými MAS vnímá především chybějící originalitu a inovace ve všech směrech, které jsou jedním z významných aspektů iniciativy Leader. Jako slabé místo vidí také zatím málo rozvinutou spolupráci mezi jednotlivými MAS a to především přeshraniční. Proto vítá takováto setkání, která slouží nejen ke vzájemnému pozvání, ale především k výměně zkušeností a tvorbě společné sítě aktivních regionů v ČR.
S informacemi o průběhu programu Leader vystoupily také zástupkyně Státního zemědělského investičního fondu Ing. Lucie Lopatová a Helena Hanodová.
Ing. arch. Jan Florian z Ministerstva pro místní rozvoj ČR připomněl dlouholetou podporu projektů, které vycházejí z místní iniciativy v rámci Programu obnovy venkova (POV) a informoval o právě začínajících veřejných slyšeních pilotních projektů Leader v rámci POV. Dále představil novou oblast podpory v POV – projekty dětí a mládeže založené na komunitním plánování. V souvislosti s touto iniciativou byly vybrány tři projekty, realizované v roce 2004,  které budou poprvé reprezentovat Českou republiku na mezinárodní přehlídce projektů dětí a mládeže v Německu. Mimo zástupců jihomoravské obce Modrá, kde má spolupráce s mládeží již dlouholetou tradici (projekt Stezka porozumění), se přehlídky zúčastní i děti z Mořice na Prostějovsku, které si za pomoci obce vybudovaly vysokorychlostní internet a zástupci Černošína (člen MAS Český Západ – Místní partnerství), kde bylo z iniciativy občanského sdružení Pomozme si sami vybudováno dětské hřiště.

Hostům se na Českém Západě líbilo
 Setkání bylo většinou hostů hodnocené jako úspěšné, pochvalovali si zejména otevřený přístup organizátorů a pestrost připraveného programu. Předseda sousední MAS Vladař PhDr. Sušanka na závěr celého dne poznamenal: „Dali jste setkáváním MAS nový rozměr.“

Honza Florian
honza@receptt.net
tel. 777 870 202

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí