zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Azbestové materiály ve stavebnictví - stálá hrozba nám všem

06.06.2005
Obecné
Ovzduší
Odpady
Geologie
EIA
IPPC
EMS
Azbestové materiály ve stavebnictví - stálá hrozba nám všem
 

Azbest představuje skupinu vláknitých silikátových minerálů pro něž je charakteristická skutečnost, že mají vysokou odolnost vůči teplu, jsou velmi pevné v tahu a jsou dobrými elektrickými izolátory. Proto našly široké využití v průmyslu v průběhu celého 20. století.

Azbestová vlákna můžeme dnes zjistit v panelových domech (roury,izolace), ve formě azbestocementových rour v komínech, jako kryty různých kabelů v silnicích a chodnících,

protipožární desky a nástřiky, jako podložní destičky pod vypínače na chatách, krytinu (eternit,beronit), izolační textilie, dříve v obložení spojek a brzd u vozidel apod.

Přehled stavebních materiálů s obsahem azbestu, vyráběných v Československu/České republice.

Výrobek         Místo výroby

Střešní krytina   Eternit, Beronit Beroun,Šumperk,Nitra

Vlnité střešní krytiny typu A a B (dle velikosti vlny) Beroun, Šumperk

Hřebenáče,tvarovky, střešní větr.prvky Hranice, Nitra, Púchov

Izolační šňůry Zvěřínek

Netkané textilie NETAS Zvěřínek

Izolační desky ID a IDK Zvěřínek

Tlakové kanalizační roury a zahr.doplňky Beroun, Nitra

Interierové velkoplošné prvky Beroun, Šumperk

(Dupronit A,B,C, Ezalit A,B,C) Nitra, Púchov

Desky exterierové a podstřešní (Dekalit, Lignát,Cembalit,

Cemboplat,Unicel) Černousy, Púchov a Nitra

Sendvičové desky s pěnovým polystyrenem (Pyral) Praha

Desky Izomín,Akumín, Calothermex Nová Baňa, Banská Štiavnica

Asfaltové desky ASBIT Brno

Asfaltové pásy (Aralebit, Bitagit,, Cufolbit,Plastbit) Brno

Nástřikové hmoty Pyrotherm Praha, Dlhá Ves, Čičajovce,

Parchovany

Výroba v různých lokalitách byla ukončena ponejvíce v polovině devadesátých let, v Nitřea Púchově v r. 2000.

Azbest je velmi nebezpečný lidskému zdraví a proto se doporučuje:

- nepoškozovat azbest. materiály otěrem apod.

- neprovádět obrušování, kartáčování, vrtání, lámání apod.

- při demolici staveb nechat vždy dopředu zjistit kde se azbestové prvky nacházejí a ty nechat odstranit specializovanou firmou

- ke stavbě nepoužívat azbestové materiály

- nebourat v uzavřených místnostech azbestové příčky,neřezat potrubí z azbestu (platí zejména pro panelové domy) - viz. nedávná stížnost nájemníků v Praze

- nepřidávat azbestové odpady do jiných odpadů, zejména do těch, jež jsou určeny pro recyklaci na recyklačních linkách!!

- manipulaci a odvoz s takovým odpadem svěřit odborné firmě, jež je oprávněna k takové činnosti krajským úřadem

- pracujete - li s azbestovými prvky dbejte vysoké opatrnosti, používejte ochranné rukavice a respirátory

- dávejte pozor při demontáži brzd a spojek starších vozidel

NEZAPOMEŇTE, ŽE MÁTE ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ SPOLUOBČANŮ.

Pro ilustraci rozsahu problému jenom několik případu z poslední doby, kdy byl v Brně zjištěn azbest:

- opakovaně byl zjištěn na mezideponii pro zařízení pro recyklaci stavebního odpadu

(odpad sem byl zavezen skrytě, schovaný mezi jiný materiál). Jednou se jednalo o materiál dovezený ze sběrného střediska odpadů, kde by měly být zcela jednoznačně poučeni o tom, co se má kam dát a kam odvézt!

- v Brně - Žabovřeskách byl zjištěn volně ložený azbestový materiál z rekonstrukce panelového domu na volném prostranství, kde si chtěli s ním hrát děti. Jenom díky včasnému zásahu všímavých lidí k tomu nedošlo.

- na černé skládce na ulici Údolní již několik měsíců leží hromady vlnité azbestocementové krytiny bez zjevného zájmu majitele pozemku a potažmo i úřadů (viz. Enviweb - článek Brno - zdravé nebo špinavé město, web stránky fy SITA CZ, reportáž ČT - Jihomoravský večerník).

- při demolici objektu Vaňkovky jenom včasný a důrazný zásah ekologického dozoru najatý stavební firmou zabránil demolici objektu jednoho i s azbestocementovými rourami komínů.

- při rekonstrukci některých ulic z 30 - 50 let let byly v chodnících a ulicích viděny azbestocementové roury - jejich osud není naší redakci znám

ZDROJ: Časopis Veronica/ Enviweb

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí