zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kraj se vydal cestou efektivních změn

10.06.2005
Odpady
Kraj se vydal cestou efektivních změn
Plány odpadového hospodářství jednotlivých původců odpadů se i v Moravskoslezském kraji nyní zpracovávají.
Třináctého listopadu roku 2004 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Moravsko-slezského kraje č. 2, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Vyhláška obsahuje zásady směřující k efektivním změnám v odpadovém hospodářství kraje.

Zásady jsou zatím v poměrně obecné rovině, neboť dosud se problematika odpadového hospodářství neřešila na úrovni jednotlivých původců odpadů. Výstupy jejich plánů by však do budoucna měly být analyzovány na úrovni kraje.

Plány odpadového hospodářství jednotlivých původců odpadů se i v Moravskoslezském kraji nyní zpracovávají. "Větší obce tento plán připravují na dobu nejméně pěti let. Očekáváme, že se v nich objeví potřebné návrhy nutných opatření," říká Ing. Hynek Orság, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje. Podle něj se musí v některých obcích počítat se zásadními investicemi, například do sběrných dvorů nebo kompostáren. Kraj však nehodlá nic nařizovat, ale jen sledovat, zda se veřejné prostředky využívají efektivně a účelně. Jednotlivé subjekty připraví své plány koncem roku 2005. Po jejich sumarizaci kraj stanoví konečná čísla, s nimiž se bude dále pracovat.

POZICE KRAJE

Kraj má stále nejvíce průmyslových odpadů v ČR, což souvisí s předchozím průmyslovým zaměřením oblasti. Podle některých údajů je to až třetina celkového objemu. Největší problém Ing. Hynek Orság nespatřuje v nakládání s nebezpečnými odpady (v současné době se řeší problém starých ekologických zátěží například olejových lagun v Ostravě - Mariánských Horách), ale hlavně se směsným komunálním odpadem: "Ministerstvo životního prostředí deklarovalo, že stát nebude dotovat a napomáhat budování nových energetických zdrojů (spaloven), které budou tyto odpady využívat. My to ale vidíme jinak. Takové zdroje budou nadále nutné, jen tak lze dostát požadavku materiálového využívání odpadů."

Energetické využívání směsného odpadu je v Evropě zcela běžné. Stačí se podívat do Německa nebo skandinávských zemí. Směsný odpad se tam naváží do sběrných hal, drtí se - případně lisuje a poté se stává zdrojem energie. Není důvod, aby tak tomu nebylo i v ČR. Původci odpadů v kraji již vědí, že jiná cesta než ekologické odstraňování odpadů neexistuje. Hledají proto způsoby jejich přednostního využívání. Denně na kraj volají, chtěji vědět, jak postupovat při přípravě plánu odpadového hospodářství, co by bylo vhodné upřednostnit a co je druhořadé.

CO BUDE PODPOROVAT

Kraj hodlá podporovat oddělený sběr a materiálové využití všech skupin odpadů, kde je to s ohledem na environmentální, technické, ekonomické a sociální podmínky možné. Na úrovni kraje budou také vznikat integrované systémy nakládání s odpady, které budou propojovány do republikové sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. Přednost dostanou projekty a zařízení, které prokážou účelnost provozování na krajské, případně celostátní úrovni. Rovněž budou preferovány projekty infrastruktury pro odvozový systém sběru tříděného komunálního odpadu před ostatními projekty nakládání s odpady. Vždy se však bude požadovat ekonomická rentabilita navrhovaného zařízení vzhledem ke kapacitě a provozu zařízení za daných podmínek financování investice a provozu. Nepočítá se ani s výstavbou nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků, stejně tak jako s výstavbou nových skládek odpadů.

V podmínkách pro další zvyšování využití odpadů se hovoří o zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst. Těch je nyní v kraji dostatečný počet.. Kraj bude aktualizovat podrobnou analýzu současného stavu zařízení pro nakládání s odpady z hlediska plnění nových požadavků na ochranu životního prostředí. Jde o kapacity, technickou a technologickou úroveň a předpoklady využití v dalších letech.. Dále půjde o propojení stávajících zařízení do integrovaného systému nakládání s odpady za předpokladu zajištění logistiky dopravy, vstupů a výstupů, a to nejen v rámci kraje, ale i mezikrajově.

PERSPEKTIVY SKLÁDEK

Kraj předpokládá, že se podaří do roku 2010 - ve srovnání s rokem 2000 - snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 %. Zároveň se bude zvyšovat provozní a technologická úroveň provozovaných skládek. Na skládky se bude ukládat jen v případě, kdy nebude možné v daném místě a čase nakládat s odpadem jiným způsobem. "Obecně v ČR budou uzavřeny skládky, které nejsou dlouhodobě schopny plnit zákonné požadavky na provoz a technický stav. Ty budou muset ukončit svou činnost do 16. července 2009 na základě rozhodnutí krajského úřadu. V našem kraji nejsou takové skládky v současnosti provozovány," vysvětluje Ing. Hynek Orság.

Kraj podpoří restrukturalizační změny v těch průmyslových oborech, kde už dochází k pozitivním změnám ve výrobních procesech a technologiích a tím ke snižování produkce nebezpečných odpadů. Počítá i s řízeným systémem likvidace dalších odpadů, zejména s obsahem PCB/PCT a zařízení je obsahující. Do plánů odpadového hospodářství původců musí být zapracovány harmonogramy odstranění odpadů PCB, dekontaminace zařízení s obsahem PCB a harmonogramy inventarizace zařízení, kde je potenciální možnost obsahu PCB. Obdobně bude nutné se věnovat odpadním olejům.

AUTOR: JIŘÍ STARÝ

Cíle kraje nadále jsou:

snižování měrné produkce odpadů, nezávisle na úrovni ekonomického růstu,

maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů,

minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí