zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Po téměř čtyřletém období přepracovávání se objevila revidovaná norma ISO pro systémy managementu životního prostředí, která vychází z dosud získaných praktických zkušeností.

13.06.2005
Legislativa
EMS
Po téměř čtyřletém období přepracovávání se objevila revidovaná norma ISO pro systémy managementu životního prostředí, která vychází z dosud získaných praktických zkušeností.
Po téměř čtyřletém období přepracovávání se objevila revidovaná norma ISO pro systémy managementu životního prostředí, která vychází z dosud získaných praktických zkušeností.

Podniky už nemusejí provozovat dva různé systémy ISO, ale jen jeden spojený systém managementu jakosti a životního prostředí.

Takový propojený systém managementu má tyto výhody: lze používat jen jeden systém, sníží se náklady při interním auditu a propojený systém managementu lze certifikovat jedním auditem.

Cílem novelizace ISO 14001:2004 bylo docílit kompatibilitu s ISO 9001:2000 a usnadnit tím užívání propojeného managementu. Byla proto změněna sestava a členění normy. Kromě toho ISO 14001:2004 zahrnuje všechny dosud získané zkušenosti při zavádění a užívání systémů managementu prostředí. Požadavky tu jsou formulovány jasněji a srozumitelněji, sociální, ekonomické a ekologické ohledy vyjádřeny zřetelněji. Novelizovaná norma popisuje aktuální stav techniky pro systémy managementu prostředí.

Stejně jako ISO 9001:2000 vůči předchozí verzi, není ani ISO 14001:2004 revolucí, ale spíše evolucí požadavků známých už z ISO 14001:1996. Jednotlivé požadavky byly proto obměněny nebo byla zdůrazněna jejich důležitost. Revidovaná norma nepředstavuje proto katalog nových, ale jen modifikovaných dosavadních požadavků pro systémy managementu životního prostředí.

PODSTATNÉ BODY REVIDOVANÉ NORMY

Terminologie je přizpůsobena normě ISO 9001:2000.

Organizace musí nyní definovat a dokumentovat rozsah platnosti SMP.

Politika prostředí musí nyní respektovat všechny zákonné i jiné požadavky, které souvisejí s aspekty důležitými pro prostředí. Mohou k nim patřit např. i požadavky z oblasti bezpečnosti práce.

Při identifikaci aspektů a vlivů rozhodujících pro prostředí je nutno respektovat všechny aktivity, tedy služby i produkty.

Při sestavování zprávy pro vedení organizace má pracovník pověřený péčí o životní prostředí ještě větší zodpovědnost. Klade se tu vyšší důraz na možnosti zlepšení.

Všechny zaměstnance podniku i osoby pracující z pověření podniku je nutno školit. Platí to např. pro pracovníky v odbytu i pro domácí pracovníky.

Organizace se musí rozhodnout, zda chce či nechce externě komunikovat o nejdůležitějších aspektech životního prostředí.

Požaduje se méně metodických připomínek, zato více organizace.

Metody a opatření pro prevenci nouzových situací je nutno trvale upravovat a přizpůsobovat současným poměrům.

Musí se hodnotit a dokumentovat souhlasnost s právními a jinými požadavky.

Je nezbytné analyzovat příčiny odchylek a kontrolovat efektivnost opravných a preventivních opatření.

Při interních auditech se musí věnovat zvýšená pozornost nezávislosti a objektivitě interních auditorů.

Podobně jako u ISO 9001:2000 musí nejvyšší vedení podniku detailně formulovat požadavky na hodnocení.

KDY ZAČÍT?

Doba přechodu z ISO 14001:1996 na ISO 14001:2004 byla stanovena na 18 měsíců od zveřejnění novelizované normy. Důvodem poměrně krátké lhůty je nepatrnost změn. Všechny certifikáty podle ISO 14001:1996 ztratí svou platnost 15. května 2006. Od tohoto okamžiku budou vystavovány certifikáty jen podle ISO 14001:2004. Změna se provádí při plánovaném kontrolním auditu nebo při recertifikaci. Další audity nejsou zapotřebí. Protože přechodná lhůta 18 měsíců je dost krátká, doporučuje se začít ihned se změnou na ISO 14001:2004.

V závislosti na stavu existujících systémů managementu prostředí musí se v jednotlivých případech vždy hodnotit delta podle ISO 14001:2004.

První zkušenosti s realizací a certifikací systémů managementu prostředí podle ISO 14001:2004 ukázaly, že se dosáhlo cílů stanovených pro přepracování normy. Novelizovaná norma ISO 14001 prokázala už i v praxi kompatibilitu s ISO 9001:2000 a podstatně se zjednodušily realizace nových i přeměny existujících integrovaných systémů managementu.

ZDROJ: MODERNÍ ŘÍZENÍ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí