zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obnova přírody poškozené kyselými dešti zaostává za očekáváními

13.06.2005
Příroda
Obnova přírody poškozené kyselými dešti zaostává za očekáváními

PRAHA -- Ačkoli v posledních 15 letech v Česku výrazně ubylo emisí, které ve formě kyselých dešťů poškozují přírodu, obnova lesů a vod nepostupuje rychlostí, jakou by si odborníci přáli. V roce 1990 uniklo v České republice do ovzduší více než 1,8 milionu tun oxidu siřičitého, v roce 2003 už pouze zhruba 230 000 tun. Než se ale dostane kyselost lesních půd na úroveň z poloviny 20. století, bude to podle odborníků trvat desítky let.

"Obnova vod, ale také lesů a lesních půd neprobíhá tak, jak se očekávalo. Pravděpodobně na to mají vliv další faktory, například nevhodné postupy při pěstování lesů, změna klimatu, emise přízemního ozonu a emise dusíku," řekla ČTK mluvčí ministerstva životního prostředí Karolína Šůlová.

Obnovou přírody poškozené emisemi a vazbami, které způsobují komplikace při hledání nové rovnováhy v ekosystémech, se budou příští týden zabývat v Praze účastníci mezinárodní konference Acid Rain 2005. Setkání 600 světových expertů, která se konají od roku 1975 jednou za pět let, si letos klade za cíl uvést problematiku kyselých dešťů do kontextu se změnou klimatu, využitím půdy, biologickou rozmanitostí, eutrofizací vod a lidským zdravím.

Kyselý déšť vzniká kvůli vysokým emisím oxidů síry a dusíku do ovzduší. Globálním ekologickým problémem se stal v 60. letech 20. století jako důsledek prudkého rozvoje průmyslu po druhé světové válce. Ve střední Evropě padly od 60. do 80. let za oběť emisím síry a dusíku a následnému kyselému dešti desetitisíce hektarů lesa, byla poškozena půda a mnohé řeky a jezera zůstaly bez života. V této době byla míra zasažení ovzduší a přírodních ekosystémů ve střední Evropě nejvyšší na světě.

Od 70. let se na severu Ameriky a postupně i v západní Evropě a zemích bývalého sovětského bloku začala situace zlepšovat. Zatímco emise v západním světě klesly, vysokému stupni zátěže emisí začaly být vystavovány nové regiony, zvlášť v Asii. I proto se příští konference v roce 2010 zřejmě uskuteční v Číně.

Česko se stalo hostitelem prestižní konference díky dlouhé tradici výzkumu kyselých emisí a imisí. Navíc dosáhlo během 90. let poklesu emisí síry, který nemá co do rychlosti ve světě obdoby.

Oxid siřičitý vzniká při spalování fosilních paliv, která v různé míře obsahují síru. V minulosti bylo jeho největším zdrojem spalování uhlí, v současnosti je to více ropa. Oxid siřičitý má v ovzduší životnost několik málo dní a postupně se oxiduje na sírany nebo kyselinu sírovou, v té podobě se dostává zpět na zem jako kyselý déšť. Oxidy dusíku vznikají při spalování fosilních paliv zejména slučováním kyslíku a dusíku z ovzduší při vysokých teplotách plamene. Tento mechanismus vzniku znamená, že omezit jejich emise je podstatně obtížnější než u oxidu síry, protože vzniká prakticky při všech vysokoteplotních procesech za přítomnosti vzduchu. Ani oxidy dusíku nesetrvávají v atmosféře dlouhou dobu, mění se na dusičnany a kyselinu dusičnou.

Další důležitou sloučeninou dusíku, která je v atmosféře a způsobuje kyselé deště, je amoniak. Do atmosféry se dostává rozkladem organické hmoty, například při chovu hospodářských zvířat.

Zdroj: Deník veřejné správy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí