zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co zítra projedná vláda

14.06.2005
Obecné
Co zítra projedná vláda
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 15. června 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 612/05 - předběžně rozesláno dne: 26.04.2005; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 8.6.2005
Předkládá: ministryně zdravotnictví
 
Bez rozpravy:

32. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zajišťování komunálních služeb ve Statutárním městě Ústí nad Labem, které zahrnují komplexní nakládá-ní s komunálním odpadem, údržbu zeleně, služby v oblasti dopravy, provoz skládky Chabařovice
č.j. 911/05 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby v I. zóně CHKO
č.j. 869/05 - předběžně rozesláno dne: 03.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu vjíždění a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace na celém území CHKO
č.j. 870/05 - předběžně rozesláno dne: 03.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 pís. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Lužické hory za účelem pořádání cyklisticko-turistického závodu „Lužické sedmistovky“ v letech 2005 - 2009
č.j. 871/05 - předběžně rozesláno dne: 03.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

36. Udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava Správě NP a CHKO Šumava, odbor ochrany přírody, ul. 1. máje 260, Vimperk, ve věci vstupu smluvních pracovníků do I. zón ochrany NP Šumava a změn stávajícího vodního režimu pozemků v rámci „Programu revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů"
č.j. 872/05 - předběžně rozesláno dne: 03.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

37. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří a ze základních ochranných podmínek národní přírodní rezervace Polanská niva za účelem použití herbicidu Roundup Biaktiv při likvidaci invazního druhu křídlatky japonské v I. zóně odstupňované ochrany CHKO Poodří v NPR Polanská niva v k.ú. Polanka nad Odrou, Proskovice a Stará Bělá
č.j. 873/05 - předběžně rozesláno dne: 03.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les za účelem použití biocidů v II. zóně odstupňované ochrany přírody
č.j. 874/05 - předběžně rozesláno dne: 03.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

39. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu vjíždění a setrvávání motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace
č.j. 875/05 - předběžně rozesláno dne: 03.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

40. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjezdu osobního vozidla na kótu Lysá hora pro dopravu potřebného zařízení (radiostanice, antény a stožáry) pro účast na mezinárodních radioamatérských závodech dne 25. a 26. 6.2005
č.j. 887/05 - předběžně rozesláno dne: 07.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

41. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem pořádání cyklistické části 9. ročníku sportovní akce pod názvem „Adrenalin Cup“ – mistrovství České republiky v extrémním závodě štafet, která se má konat na území CHKO Beskydy dne 25.6.2005
č.j. 888/05 - předběžně rozesláno dne: 07.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

42. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava za účelem vstupu do I. zón národního parku a vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
č.j. 891/05 - předběžně rozesláno dne: 07.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

43. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce ze zákazu povolování nových staveb v I. zóně CHKO a ze zákazu provádění terénních úprav značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO
č.j. 899/05 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

44. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na celém území CHKO
č.j. 900/05 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

45. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ze zákazu tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody
č.j. 901/05 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

46. Udělení výjimky ze základních ochran-ných podmínek NP Šumava Klubu českých turistů, Veleslavínova 30, Plzeň, zastoupeného panem Františkem Moserem, ve věci pořádání 9. světové turistické olympiády IVV ve dnech 25.-30.7.2005
č.j. 902/05 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

47. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko ze zákazu měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO
č.j. 903/05 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

48. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ze zákazu měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO
č.j. 904/05 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
50. Návrh na obeslání Druhého mimořádného zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
č.j. 923/05 - materiál připojen
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí