zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální výzvy pro předkládání projektů

21.06.2005
Obecné
Aktuální výzvy pro předkládání projektů
V průběhu letošního června a července se nepředpokládá masové otevírání výzev k předkládání projektů.
Výjimkou bude 4. výzva do Společného regionálního operačního programu (SROP).

Většina programů uzavřela další kola přijímání žádostí ve druhém čtvrtletí letošního roku (popřípadě tak učiní ještě v červnu). V současné době probíhá jejich hodnocení, výběr a další administrace.

SROP

Další - již čtvrtá - výzva k předkládání individuálních projektů do tohoto programu se plánuje na 1. června a potrvá do konce července. Jednotlivé pověřené subjekty budou přijímat projektové žádosti zaměřené na podporu regionální dopravní infrastruktury, rozvoj informačních a komunikačních technologií a infrastrukturu v oblasti podpory lidských zdrojů.

Co se týče grantových schémat jednotlivých krajů - výzvy k předkládání grantových akcí skončily zhruba v polovině května. Případná rozhodnutí o vypsání (otevření) dalších grantových schémat budou individuální podle krajů a v období červen a červenec spíše ojedinělá. Krajské úřady v současné době administrují přijaté akce z prvního kola výzev.

Veškeré aktuální informace o výzvách jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz odkazech Strukturální fondy a SROP, popřípadě na webových stránkách krajských úřadů /příslušné odkazy jsou k dispozici i na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)/.

OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

Tento program využívá systém průběžných výzev. Žadatelé proto mohou předkládat své projekty nepřetržitě až do října 2006. Do letošního 31. července je otevřen program ROZVOJ. Protože o tento program je zájem žadatelů nadstandardní, výzvy se vyhlašují systémem jednotlivých kol. Současně se zpřísnily požadavky na získání podpory. Naopak u jiných programů OPPP se kvůli zvýšení zájmu podnikatelů průběžně podmínky zjednodušují. Týká se to zejména energetických programů (Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie). Bližší informace o aktuálních podmínkách jednotlivých programů podpory pro podnikatele jsou k dispozici na www.mpo.cz odkaz OPPP.

OP INFRASTRUKTURA

Od května běží výzvy pro opatření zaměřená na podporu kombinované dopravy a vzdělávání a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí v dopravě. Žadatelé mohou předkládat projekty až do konce července. Pro projekty zaměřené na zavádění alternativních paliv bude otevřená výzva od června do srpna. V rámci ostatních opatření v dopravní sekci tohoto programu je možné předkládat projekty nepřetržitě až do 30. 9. 2006.

Předpokládaný termín 3. výzvy pro sekci životního prostředí OPI je začátek druhé poloviny letošního roku a jejím obsahem nejspíš bude pouze opatření 3.2., tj. zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství. Bude záviset na kvalitě projektů přijatých v rámci poslední výzvy (letošní 1. čtvrtletí).

Podrobnosti k realizaci programů OPI včetně znění vyhlášených výzev jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva životního prostředí - www.env.cz, Státního fondu životního prostředí - www.sfzp.cz a na serveru Ministerstva dopravy - www.mdcr.cz odkazech Fondy EU a Strukturální fondy.

OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Letos v dubnu, respektive v květnu skončila další výzva pro příjímání žádostí do tohoto programu. Otevření dalšího kola výzev - a to pouze pro opatření, kde budou k dispozici finanční prostředky (v závislosti na vyhodnocení projektů z třetího kola) - proběhne nejspíš ve druhém pololetí letošního roku.

Podrobné informace o programech získáte na webových stránkách Ministerstva zemědělství - www.mze.cz odkazy Dotace a podpory/Operační program zemědělství, popřípadě na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu - www.szif.cz odkaz Operační program RVMZ.

OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Výzvy konečným uživatelům k předkládání grantových projektů do OP RLZ trvaly většinou do dubna, popř. května. Do konce června se budou také průběžně uzavírat výzvy pro grantová schémata vybraných krajských úřadů zaměřená na projekty dalšího profesního vzdělávání. Do 13. června je otevřena výzva Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu odborného růstu pracovníků - PROFESE. Tento program představuje komplementární dotační titul k OPPP a je administrován agenturou CzechInvest (bližší informace lze získat na bezplatné infolince 800 800 777).

Podrobněji o termínech i podmínkách výzev OP RLZ - www.esfcr.cz odkaz Výzvy. Oficiální server MMR www.strukturalni-fondy.cz nabízí další aktuální informace o veškerých programech podpory z fondů EU včetně přehledně zpracovaných kontaktních údajů a souvisejících dokumentů a publikací.

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství MMR ČR.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí