zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpady v jídelnách (4)

27.06.2005
Odpady
Odpady v jídelnách (4)

V závěrečném dílu našeho seriálu o odpadech bychom se chtěli věnovat některým dosud nezodpovězeným praktickým otázkám. Především půjde o organizační stránku věci, jak odpady prakticky likvidovat.

Jak už bylo řečeno v předchozích článcích, odpady z jídelen se nesmí likvidovat jako běžné komunální odpady a ani se nesmí skladovat v běžných kontejnerech na odpady z domácností. Jejich likvidace se musí řídit speciální legislativou, producenti odpadu musí dodržovat mnoho nových pravidel, která jsme rozebírali v předchozích článcích série.

Likvidace zbytků jídel

Získat konkrétní odpovědi na konkrétní otázky a rady pro praktické postupy k likvidaci je obtížné. Měla by se provádět odpovídajícím postupem (např. anaerobní kompostování) ve speciálních zařízeních oprávněných firem. Potíž je v tom, že zákony předběhly praktickou realizaci v daných podnicích. Podobných zařízení je velmi málo, ale budují se, takže je jisté, že v nejbližších letech se dočkáme.Pak bude patrně fungovat takový model, že určená firma bude svážet tento odpad na místo likvidace, budou existovat jisté svozové trasy a časové rozpisy podobně jako tomu je dnes se svozem domovního odpadu.

Prozatím jsme při našem průzkumu trhu na více než 12 dotazů v jednotlivých firmách obdrželi skoro stejné odpovědi typu : "Protože je v současné době odstranění tohoto druhu odpadu legislativně problematické, naše firma jej neprovádí." V jedné z oslovených firem, která podle informací na svých webových stránkách tyto služby poskytuje, jsme dokonce zjistili, že likvidování kuchyňských zbytků jen inzerují. Ve skutečnosti jej provádí nedovoleným způsobem, pokoutně.Asi nepraktičtější je podívat se na webové stránky www.likvidaceodpadu.cz, kde najdete seznam firem likvidujících odpad, seřazený podle krajů.

Dokud není tento systém legální likvidace odpadu vybudován, musí se jídelny spolehnout na pokoutní zkrmování nebo skládkování, ovšem s vědomím, že porušují předpisy. To, co bude v dané lokalitě vhodnější, je třeba stanovit s ohledem na místní podmínky a po dohodě s kontrolními orgány. V řadě míst jsou skládky provozovány s majetkovou účastí města nebo obce, pak by také města či obce měla ukládání kuchyňských odpadů na skládky tolerovat. Při skládkování je třeba dbát o to, aby odpad nebyl příliš tekutý.

Ostatní likvidace

Nelze obecně doporučit, aby se ostatní odpad ukládat do kontejnerů na běžný domovní odpad. Původce odpadů je povinen odpad třídit (jak už bylo řečeno v předchozím článku série, který se zabýval legislativou sousedící s odpady), tzn. to, co lze bez problémů vytřídit jako sklo, plechovky, papír, PET láhve by mělo být ukládáno do zvláštních kontejnerů. Opět je třeba se domluvit s obcí, co bude tolerovat a co ne. Může se to lišit obec od obce. Větší tolerance určitě bude u malých obcí s malou jídelnou, menší u obcí větších a měst. Někde mohou dovolit vše ukládat do směsného domovního odpadu, jinde budou vyžadovat speciální kontejner.Vytříděné druhy odpadu je třeba předávat oprávněným osobám jako např. Technické služby, sběrny surovin apod.

Kontejnery

Jídelny nemohou pro zbytky jídel používat běžné kontejnery pro domovní odpad. Tyto kontejnery je možné si pronajmout u odpadových firem. Zde platí, že kontejner vám půjčí kdejaká firma, podstatné však je, že zatím nikdo tyto kontejnery neodebírá.U ostatního odpadu je povinnost třídit jednoznačně stanovena, kontejnery je možno získat u každé firmy, která se likvidací zabývá.

Závěr

V tomto závěrečném článku našeho seriálu o odpadech jsme chtěli zodpovědět některé praktické otázky spojené s likvidací zbytků a jiného odpadu z jídelen. Snažili jsme se probrat především tři základní organizační záležitosti : komu a v čem odpad předat a co s jiným odpadem než jsou zbytky. Jak ale vyplývá z našeho článku i z celé série, není ještě možné dodržet všechna zákonná ustanovení, protože praxe za nimi daleko zaostává. Nezbývá než doufat, že firmy zareagují na změnu legislativy co nejdříve.


Zdroj: www.jidelny.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí